Naujagimio pradinio ir specialiojo gaivinimo pagrindai

Kodas
KMU759
Studijų kryptis
Medicina
Vykdymo būdas
Mišrus (nuotolinis ir nenuotolinis)
Apimtis valandomis
24val.
Praktikos valandos
14
Teorijos valandos
10
Skirtas
vaikų ligų gyd.
vaikų intensyviosios terapijos gyd.
skubios medicinos gydytojams
šeimos gydytojams
medicinos gydytojams
gyd. neonatologams
gyd. akušeriams ginekologams
gyd. anesteziologams reanimatologams
visų specializacijų slaugytojams, išplėstinės praktikos slaugytojams
akušeriams
paramedikams
Kaina asmeniui
300.00Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Įgyjamos ar tobulinimos kompetencijos
Programą teikiantis darbuotojas
Doc. Aušrelė Kudrevičienė
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Asfiksijos patofiziologija. Pagrindiniai sėkmingo naujagimio gaivinimo principai. 1.00 val.
Pradinis naujagimio gaivinimas (naujagimio gaivinimas, neturint priemonių) 2.30 val.
Pasiruošimas specialiajam naujagimio gaivinimui. 2.00 val.
Specialiojo naujagimio gaivinimo eiga. Komandinio darbo, gaivinant naujagimį, principai. 1.00 val.
Pirmieji gaivinimo veiksmai. Pakankamos oksigenacijos užtikrinimas: eiga ir įgūdžiai 5.00 val.
Dirbtinė plaučių ventiliacija pro veido kaukę 2.50 val.
Dirbtinė plaučių ventiliacija pro intubacinį vamzdelį ir gerklų kaukę. 1.50 val.
Ypatingos gaivinimo situacijos 1.00 val.
Krūtinės ląstos paspaudimai 2.50 val.
Medikamentų sušvirkštimas specialiojo naujagimio gaivinimo metu. Gaivinto naujagimio paruošimas ir pervežimas į naujagimių skyrių. Etiniai naujagimio gaivinimo aspektai. 2.50 val.
Didelės apimties specialusis naujagimio gaivinimas 1.30 val.
Naujagimio gaivinimo teorinių žinių ir praktinių įgūdžių įvertinimas 1.00 val.
Mokymo(si) metodai
Paskaitos, testai, literatūros analizė, savarankiškos literatūros studijos, praktinės užduotys, naudojant žaidybinį metodą, praktinių įgūdžių video įrašų stebėjimas, diskusijos.
Simuliacinės naujagimio gaivinimo situacijos, naudojant mišraus mokymo metodo stotelių rotacijos ir apverstos klasės metodus.
Viso valandų
23.60
Programos tikslai
Išmokyti kurso dalyvius atlikti pradinį ir specialųjį naujagimio gaivinimą, remiantis naujausiomis 2020 m. Tarptautinio jungtinio gaivinimo komiteto, Europos gaivinimo komiteto bei Amerikos pediatrų akademijos ir Amerikos širdies asociacijos rekomendacijomis.
Programos aprašymas (santrauka)
Specialųjį naujagimio gaivinimą privalo mokėti ir atlieka medikai, dirbantys stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose akušerijos ir neonatologijos paslaugas, ir pagal priskirtą kompetenciją ir galimybes – greitosios medicinos pagalbos specialistai. Pradinį naujagimio gaivinimą turi mokėti atlikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 590 patvirtinto sąrašo asmenys, išklausę mokymo kursą, ir medikai bei asmenys dirbantys sveikatos priežiūros įstaigose, neteikiančiose akušerijos ir neonatologijos paslaugų (Sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymas Nr. V-1008 „Dėl gaivinimo standartų patvirtinimo“). Įstaigos vadovai užtikrina, kad gimdymo, pogimdyminėse bei naujagimių palatose dirbantys akušeriai - ginekologai, gydytojai neonatologai, vaikų gydytojai, bendrosios praktikos ir (ar) vaikų slaugytojai ir akušeriai privalomojo kvalifikacijos tobulinimo metu ne rečiau kaip kartą per penkerius metus baigtų 16 val. trukmės naujagimių gaivinimo kursus (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018-07-27, įsakymas Nr. V-865 “Dėl nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo). Numatoma klausytojus išmokyti teisingai pasiruošti specialiajam naujagimio gaivinimui, kvalifikuotai, laiku ir teisinga eilės tvarka atlikti specialiojo naujagimio gaivinimo veiksmus: pirmuosius gaivinimo veiksmus (kai naujagimis gimsta iš skaidrių vaisiaus vandenų, neišnešiotas 32 ir daugiau savaičių gestacinio amžiaus bei vėlesniu naujagimystės laikotarpiu; esant mekonijui vaisiaus vandenyse; gimus neišnešiotam mažiau kaip 32 sav. gestacijos naujagimiui), dirbtinę plaučių ventiliaciją pro veido kaukę, intubacinį vamzdelį, gerklų kaukę, krūtinės ląstos paspaudimus, virkštelės venos kateterizavimą, kaulų čiulpų punkciją, sušvirkšti medikamentus, atlikti gaivinimo veiksmus, esant ypatingoms gaivinimo situacijoms, teisingai paruošti ir saugiai pervežti gaivintą naujagimį į naujagimių skyrių; kvalifikuotai ir teisinga eilės tvarka atlikti pradinį naujagimio gaivinimą: pirmuosius gaivinimo veiksmus, dirbtinę plaučių ventiliaciją burna į burną, krūtinės ląstos paspaudimus.
Klausytojų sk. (nuo)
10
Klausytojų sk. (iki)
24
Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Regina Vidmantė 2 13
Renata Dzikienė 1 13
Aušrelė Kudrevičienė 5 13
Rita Kregždienė 1 13
Inga Eidimtienė 1 13
Praktiniai gebėjimai, jų įsisavinimas, reikalingų savarankiškai atlikti manipuliacijų skaičius
Praktiniai naujagimio gaivinimo įgūdžiai bus vertinami klausytojams pateikiant naujagimio gaivinimo situacijas - kursų klausytojai demonstruos įgytas praktines žinias dirbdami su manekenais. Naujagimio gaivinimo situacijų metu bus vertinama: 1. Gebėjimas paruošti priemones naujagimio gaivinimui. 2. Gebėjimas atlikti naujagimio gaivinimo veiksmus teisinga eilės tvarka. 3. Gebėjimas teisingai atlikti specialiojo naujagimio gaivinimo veiksmus (pirmuosius gaivinimo veiksmus, dirbtinę plaučių ventiliaciją pro veido kaukę, intubacinį vamzdelį, gerklų kaukę, krūtinės ląstos paspaudimus, virkštelės venos kateterizavimą, punktuoti kaulų čiulpus, sušvirkšti medikamentus į virkštelės veną, kaulų čiulpus). 4. Gebėjimas vadovauti specialiojo naujagimio gaivinimo komandai ir užtikrinti, kad visi gaivinimo komandos nariai atliktų gaivinimo veiksmus teisingai. 5. Gebėjimas asistuoti, atliekant specialiojo naujagimio gaivinimo veiksmus. 6. Gebėjimas atlikti atlikti naujagimio gaivinimą neturint priemonių (įpūtimai burna į burną, krūtinkaulio paspaudimai).
Atvykstant reikia turėti

Apsirengti patogiais rūbais ir avalyne.

Literatūra

Pagrindinė literatūra:
1. Paskaitų medžiaga, parengta dėstytojų, LSMU virtualioje mokymosi platformoje https://online.lsmu.lt/.
2. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymas Nr. V-1008 „Dėl gaivinimo standartų patvirtinimo“.
4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 3 d. Nr. įsakymas Nr. V-272 “Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 31 d. Nr. V-822 įsakymo “Dėl gaivinimo standartų patvirtinimo” pakeitimo”.
5. Lietuvos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 27 d. įsakymas Nr.V-865 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. V-900 „Dėl nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
6. M H Wyckoff, J Wyllie, K Aziz, M F de Almeida, Je Fabres, JFawke, R Guinsburg, S Hosono, T Isayama, Vl S Kapadia, H Kim, H G Liley, C J D McKinlay, L Mildenhall, J M Perlman, Y Rabi, Charles C Roehr, G M Schmölzer, E Szyld, D Trevisanuto, S Velaphi, G M Weiner. NeonatalLifeSupportCollaborators. NeonatalLifeSupport. 2020 International Consensus on Cardioulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations. Circulation. 2020;142(suppl 1):S185–S221.
7. K Aziz, H C Lee, M B Escobedo, A V Hoover, B D Kamath-Rayne, V S Kapadia, D J Magid, S Niermeyer, G M Schmölzer, E Szyld, G M Weiner, M H Wyckoff, N K Yamada, J Zaichkin. Part 5: Neonatal Resuscitation. 2020 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation. 2020;142(suppl 2):S524–S550.
8. Madar J, Roehr CC, Ainsworth S, Ersdal H, Morley C, Rüdiger M, Skåre C, Szczapa T, Te Pas A, Trevisanuto D, Urlesberger B, Wilkinson D, Wyllie JP. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Newborn resuscitation and support of transition of infants at birth. Resuscitation. 2021 Apr;161:291-326. doi: 10.1016/j.resuscitation.2021.02.014. Epub 2021 Mar 24. PMID: 33773829.
9. Sweet DG, Carnielli V, Greisen G, Hallman M, Ozek E, Te Pas A, Plavka R, Roehr CC, Saugstad OD, Simeoni U, Speer CP, Vento M, Visser GHA, Halliday HL. European Consensus Guidelines on the Management of Respiratory Distress Syndrome - 2019 Update. Neonatology. 2019;115(4):432-450.