Praktikų mentorystė

Kodas
NS
Padalinys, teikiantis programą
Inovatyviosios edukacijos skyrius
Apimtis valandomis
4
Išduodamas pažymėjimas
Taip
Skirtas
LSMU dėstytojams
LSMU socialiniams partneriams
Ugdoma kompetencija
Mokymo(-si)
Mokymo(si) organizavimo būdas
Nuotolinis
Mokymų programos turinys
Tema Trukmė
Studentų praktinis  mokymasis ir santykis su praktikos mokytoju
Studento klinikinės praktikos vertinimas: iššūkiai ir galimybės
Kultūrinė mentoriaus ir studento kompetencija ir jos tobulinimas
Pradedančiųjų karjerą sveikatos priežiūros specialistų transformacija ir integracija
Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Asta Baranauskaitė
Aurelija Blaževičienė
Andrius Macas
Žilvinas Dambrauskas
Programos temų aprašymas
Kursas skiriamas sveikatos priežiūros praktikams, kurie vadovauja studentų klinikiniam mokymui(si). Klinicistų pasirengimas ir galimybė priimti studentus ugdymui potencialiai gali tapti iššūkiu. Būdami mentoriais, šie specialistai turi suvokti mentorystės principus, sąlygas ir iššūkius, gebėti planuoti studento praktiką, teikti paramą besimokančiajam bei jį tinkamai įvertinti, suteikiant grįžtamąjį ryšį. Globalizacijos kontekste mentoriams svarbu ugdyti kultūrinę savo ir studentų kompetenciją. Nagrinėjamos temos: 1. Studentų praktinis mokymasis ir santykis su praktikos mokytoju (prof. Aurelija Blaževičienė). 2. Studento klinikinės praktikos vertinimas: iššūkiai ir galimybės (doc. Povilas Ignatavičius). -Vertinimo samprata, formos, kriterijai ir priemonės; -Vertinimo klaidos; -Konstruktyvaus grįžtamojo ryšio teikimas ir priėmimas; -Reflektavimas. -Praktinio mokymo(si) dienynas. 3. Kultūrinė mentoriaus ir studento kompetencija ir jos tobulinimas (prof. Andrius Macas) - Kultūrinės kompetencijos sąvoka; - Kultūrinis mentoriaus sąmoningumas, jautrumas, žinios ir įgūdžiai; - Tarpkultūrinis bendravimas ir sąveika; - Kultūriškai saugios mokymo(si) aplinkos prielaidos; - Interno pareigos ir santykis su rezidentūros baze. 4. Pradedančiųjų karjerą sveikatos priežiūros specialistų transformacija ir integracija (prof. Asta Baranauskaitė, prof. Žilvinas Dambrauskas). - Ikidiplominis praktinių įgūdžių formavimas; - Lyderystė; - Darbas komandoje.
Tobulinimosi pabaiga (atsiskaitymo forma, teorinių žinių ir praktinių gebėjimų įvertinimo tvarka)
-
Literatūra
-
Registracijos į kursą
2024 m. gruodžio 3 d.
Tvarkaraštis: 14:30-17:30
Mokymų pradžia: 2024-12-03
Vedantys dėstytojai: Asta Baranauskaitė, Aurelija Blaževičienė, Andrius Macas, Žilvinas Dambrauskas
Registracija atvira iki: 2024-12-02 10:13
Laisvų vietų: 129
Norėdami įsiregistruoti prašome prisijungti