Slaugos planavimas ir dokumentavimas, slaugant pacientą namuose

Kodas
KMU975
Studijų kryptis
Slauga
Vykdymo būdas
Nuotolinis mišrus (sinchroninis ir asinchroninis)
Apimtis valandomis
22val.
Praktikos valandos
17
Teorijos valandos
5
Skirtas
visų specializacijų slaugytojams, išplėstinės praktikos slaugytojams
Kaina asmeniui
88.00Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Administratorius: Inga Sribikienė 837-326901
Įgyjamos ar tobulinimos kompetencijos
Programą teikiantis darbuotojas
dr. Jurgita Gulbinienė
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Mokymo(si) metodai
paskaita, seminaras, diskusija, praktinės užduodys
Viso valandų
0.00
Programos tikslai
supažindinti slaugytojus su slaugos ir priežiūros plano rašymo aspektais susijusiai su slauga namuose, kad būtų užtikrintas kokybiškas paslaugų teikimas namuose slaugomam pacientui.
Klausytojų sk. (nuo)
10
Klausytojų sk. (iki)
15