Interaktyvių veiklų kūrimas su H5P

Kodas
NS
Padalinys, teikiantis programą
Inovatyviosios edukacijos skyrius
Apimtis valandomis
4
Išduodamas pažymėjimas
Taip
Skirtas
LSMU dėstytojams
Ugdoma kompetencija
Kitos bendrosios
Mokymo(si) organizavimo būdas
Nuotolinis
Mokymų programos turinys
Tema Trukmė
Programos temų aprašymas
Ši mokymų programa siekia tobulinti aukštųjų mokyklų studijų kokybę per inovatyvius mokymo metodus ir skaitmenines inovacijas. Programos tikslas - įgalinti dėstytojus kurti interaktyvų turinį ir veiklas skaitmeninio H5P įrankio pagalba. H5P yra skaitmeninio turinio kūrimo įrankis, kuris leidžia kurti ir integruoti įvairius interaktyvius elementus (pvz. testai, prezentacijos, žaidimai, vaizdo įrašai, įvairios simuliacijos ir kt.) į įv. interneto svetaines ir mokymosi valdymo sistemas (pvz. Moodle). Aukštųjų mokyklų dėstytojai per praktines užduotis ir diskusijas įgyja įgūdžius integruoti interaktyvias H5P veiklas į Moodle kurso aplinką. Baigę šį kursą, jie sugeba praktiškai taikyti H5P savo pedagoginėje veikloje. Programa koncentruojasi į interaktyvių veiklų ir turinio kūrimą su H5P, skatinant jų integraciją į Moodle platformą. Tai puikus būdas atnaujinti ar kurti inovatyvius studijų modulius, atitinkančius šiuolaikinių besimokančiųjų poreikius. 
Tobulinimosi pabaiga (atsiskaitymo forma, teorinių žinių ir praktinių gebėjimų įvertinimo tvarka)
-
Papildoma atvykimo informacija
Mokymų dalyviams rekomenduojama iš anksto susikurti paskyrą https://h5p.org/
Papildoma informacija
Informacija apie lektorių: Vilma Sukackė, bakalauro ir magistro laipsnis Lingvistikos kryptyje, doktorantūros studijos Edukologijos kryptyje, disertacija susijusi su dėstytojo veiklomis nuotoliniu būdu taikant inovatyvius studijų metodus. Reguliariai įvairioms. auditorijoms Lietuvoje ir kitose šalyse vedami mokymai apie edukacinių inovacijų, technologijų bei informacinių ir komunikacinių technologijų taikymą švietime. Vilma Sukackė yra publikacijų apie inovatyvius studijų metodus bendraautorė. Dalyvauja tarptautiniuose studijų ir mokslo projektuose, kurių tikslas sukurti technologijomis praturtintus sprendimus inovatyviam švietimui. Daugiau informacijos apie studijų ir mokslo projektus bei publikacijas prieinama per https://ktu.edu/scientist/vilma.sukacke/ Mokslinių interesų kryptys: technologijomis praturtintas mokymas(-is), informacinės ir komunikacinės technologijos, inovatyvūs studijų metodai, mokslinių tyrimų metodai.
Literatūra
-
Registracijos į kursą
2024 m. balandžio 11 d.
Mokymų informacija: Mokymų dalyviams rekomenduojama iš anksto susikurti paskyrą https://h5p.org/
Tvarkaraštis: Pradžia 14:00
Mokymų pradžia: 2024-04-11
Registracija atvira iki: 2024-04-09 08:00
Laisvų vietų: 102
Norėdami įsiregistruoti prašome prisijungti