Mokslinių tyrimų profesionalumas ir etika

Kodas
NS
Padalinys, teikiantis programą
Inovatyviosios edukacijos skyrius
Apimtis valandomis
2
Išduodamas pažymėjimas
Taip
Skirtas
LSMU dėstytojams
Visiems
Ugdoma kompetencija
Tyrimų (PK)
Mokymo(si) organizavimo būdas
Nuotolinis
Programą teikiantis darbuotojas (Vadovas / Dėstytojas/atsakingas asmuo, kurio reikšmė patenka į pažymėjimą)
Eimantas Peičius
Mokymų programos turinys
Tema Trukmė
Tobulinimosi pabaiga (atsiskaitymo forma, teorinių žinių ir praktinių gebėjimų įvertinimo tvarka)
-
Literatūra
-
Registracijos į kursą
Šiuo metu nėra aktyvių registracijų