Pažangos ir pasiekimų vertinimas virtualiojoje mokymosi aplinkoje

Kodas
NS
Padalinys, teikiantis programą
Inovatyviosios edukacijos skyrius
Apimtis valandomis
3
Išduodamas pažymėjimas
Taip
Skirtas
LSMU dėstytojams
Ugdoma kompetencija
Mokymo(-si)
Mokymo(si) organizavimo būdas
Nuotolinis
Mokymų programos turinys
Tema Trukmė
Programos temų aprašymas
  • Vertinimo sistemos „Moodle“ aplinkoje kūrimas, savikontrolės veiklų eliminavimas iš bendro vertinimo - įverčių knygelės formavimas. 
  • „Moodle“ įrankiai grįžtamajam ryšiui užtikrinti (apklausa, pasirinkimas, atsiliepimas). 
  • Dalyvių lankomumo fiksavimas ir sekimas. 
  • Ataskaitos, pažangos stebėjimo įrankiai.
Tobulinimosi pabaiga (atsiskaitymo forma, teorinių žinių ir praktinių gebėjimų įvertinimo tvarka)
-
Literatūra
-
Registracijos į kursą
Šiuo metu nėra aktyvių registracijų