Praktinis mokymas(is) ir mentorystė: principai, studentų vertinimas ir kultūrinė mentoriaus kompetencija

Kodas
NS
Padalinys, teikiantis programą
Inovatyviosios edukacijos skyrius
Apimtis valandomis
4
Išduodamas pažymėjimas
Ne
Skirtas
Dėstytojams
Praktikos mentoriams
Ugdoma kompetencija
Didaktinės (PK)
Mokymo(si) organizavimo būdas
Auditorinis
Mokymų programos turinys
Tema Trukmė
Programos temų aprašymas
Kursas skiriamas sveikatos priežiūros praktikams, kurie vadovauja studentų klinikiniam mokymui(si). Būdami mentoriais, šie specialistai turi suvokti mentorystės principus, sąlygas ir iššūkius, gebėti planuoti studento praktiką, teikti paramą besimokančiajam bei jį tinkamai įvertinti, suteikiant grįžtamąjį ryšį. Globalizacijos kontekste mentoriams svarbu ugdyti kultūrinę savo ir studentų kompetenciją.
Tobulinimosi pabaiga (atsiskaitymo forma, teorinių žinių ir praktinių gebėjimų įvertinimo tvarka)
-
Papildoma informacija
Informacija apie lektorių: Prof. Dr. Olga Riklikienė . Praktinis studentų mokymas, mokslinių tyrimų metodologija, dvasinė pagalba, moters psichikos sveikata ir su gimdymu susijusi trauma
Literatūra
-
Registracijos į kursą
2024 m. balandžio 4 d.
Tvarkaraštis: Mokymų pradžia 13.30
Mokymų pradžia: 2024-04-04
Vedantis dėstytojas: Olga Riklikienė
Registracija atvira iki: 2024-04-03 08:00
Laisvų vietų: 86
Norėdami įsiregistruoti prašome prisijungti