Saugos principai dirbant magnetinio rezonanso tomografo magnetiniame lauke

Kodas
KMU967
Studijų kryptis
Medicina
Vykdymo būdas
Nenuotolinis (asmeniui dalyvaujant fiziškai)
Apimtis valandomis
16val.
Skirta (vidinė tikslinės klausytojų grupės klasifikacija, reikšmė naudojama pažymėjime, įsakyme)
medicinos gydytojams
gyd. radiologams
bendrosios praktikos slaugytojams, išplėstinės praktikos slaugytojams
radiologijos technologams
Kaina asmeniui
112.00Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Administratorius: Inga Sribikienė 837-326901
Programą teikiantis darbuotojas
prof. Saulius Lukoševičius
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
MRT fizikiniai principai. Aparatų tipai. Skenavimo sekos. Įvairūs kenksmingi faktoriai, jų poveikis. 2.00 val.
Anestezijos ypatumai atliekant MRT 2.00 val.
Intervencijos MRT kontrolėje. Medicininiai ir nemedicininiai svetimkūniai MRT magnetiniame lauke. 2.00 val.
Personalo darbo organizavimo principai MRT kabinete. Saugos zonos, MRT saugos prietaisų ženklinimo standartai. Paciento rizikos vertinimas ir saugus MRT atlikimas. 2.00 val.
Saugus MRT ir magnetiniame lauke naudojamos pagalbinės įrangos, kontrastinių preparatų naudojimas. Radiologijos technologo darbo ypatumai atliekant MRT tyrimą pacientui bendrinėje nejautroje. Pacientų turinčių medicininius implantus, medicinos prietaisus ir kt. skenavimo principai. 2.00 val.
Širdies MRT tyrimas. Širdies stimuliatoriai. Kiti medicininiai implantai. Intervencijos kontroliuojant MRT 2.00 val.
Atvejo analizė: 4 situacijos: 1. Pacientas su svetimkūniu (akies krislas). 2. Pacientas su medicininiu implantu (širdies stimuliatorius, intraveninis portas). 3. Nevaikštantis pacientas. 4. Alerginė reakcija MRT tyrimo metu. 1.00 val.
Pagal kompetenciją: 1) savarankiškas pacientų priėmimas MRT registratūroje, bei I-II saugos zonose; 2) dalyvavimas anesteziologų komandoje; 3) dalyvavimas intervencinėse procedūrose kontroliuojant MRT. 2.50 val.
Įskaita 0.50 val.
Viso valandų
16.00
Programos aprašymas (santrauka)
Paskaitos 1. Paskaitos metu apžvelgiama MRT techninė įranga, aparatų tipai; indikacijos ir kontraindikacijos MRT tyrimui. Fizikiniai skenavimo principai. Įvairūs kenksmingi faktoriai. 2. Paskaitos metu aptariamas paciento įvertinimas prieš MRT tyrimą, anestezijos metodo ir taktikos pasirinkimas, gyvybinių funkcijų stebėsena MRT metu. Analizuojami galimi nepageidaujami įvykiai/komplikacijos atliekant anesteziją MRT, jų gydymas. Aptariamos poanestezinio periodo problemos po MRT su anestezija. 3. Paskaitos metu aptariami intervencijų MRT magnetiniame lauke principai, naudojamos įrangos specifika, dirbančiųjų ir pacientų saugos principai. 4. Paskaitos metu supažindinama su saugos MRT magnetiniame lauke principais, darbo organizavimu, įrangos savybėmis, saugos zonomis. Seminarai 5. Seminaro metu apžvelgiami saugus MRT ir pagalbinės įrangos, kontrastinių preparatų naudojimas. Aptariami radiologijos technologo darbo ypatumai atliekant MRT pacientui bendrinėje nejautroje. Pateikiami pacientų, turinčių implantus, medicinos prietaisus ir kt. skenavimo principai. 6. Seminaro metu aptariamas širdies MRT tyrimas, pateikiama informacija apie naudojamus širdies stimuliatorius, kitus medicininius implantus, jų naudojimo magnetiniame lauke riziką, magnetinio lauko poveikį įrangai. Simuliacija 7. Simuliacijos metu kursų dalyviai dalyvauja sprendžiant keturias klinikines situacijas. Savarankiškas darbas 8. Savarankiško darbo metu kursantai pagal kompetenciją dalyvauja MRT kabineto registratūros darbe, dalyvauja radiologijos technologo priimančio pacientus rolėje, atlieka apklausą, teikia pasirašymui pacientų sutikimus tyrimui, vertina galimus svetimkūnius pacientų kūne, dalyvauja vertinant medicininę ir klinikinę informaciją prieš MRT tyrima, dalyvauja anesteziologų komandos darbe, dalyvauja atliekant intervencijas kontroliuojant MRT įranga, ir t.t.
Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Kristina Valatkevičienė 2 0
AURIKA VANCKAVIČIENĖ 2 2
Diana Bilskienė 2 0
Greta Jurkevičiūtė-Kučinskienė 1
Aurimas Mačionis 1
Saulius Lukoševičius 2 0
Literatūra
1. MHRA. Safety Safety Guidelines for Magnetic Resonance Imaging Equipment in Clinical Use, 2021. 2. S.R. Wilson et al. Guidelines for the safe provision of anaesthesia in magnetic resonance units. Anaesthesia 2019 74(5): supplementary material. 3. Kettenbach et al. Intraoperative & interventional MRI: Recommendations for a safe environment, J Minimally Invasive Therapy 2006. 4. WHO Surgical Safety Checklist: https://www.who.int/teams/integrated-health-services/patientsafety/research/safe-surgery/tool-and-resources. 5. McRobbie D.W. (2020) Essentials of MRI Safety. Hoboken, NJ: Wiley Blackwell. 6. ACR Manual of MR safety 2020, American College of Radiology https://www.acr.org/-/media/ ACR/Files/Radiology-Safety/MR-Safety/Manual-on-MR-Safety.pdf