Fizinio suvaržymo priemonių taikymas psichikos ir elgesio sutrikimų turintiems pacientams

Kodas
KMU961
Studijų kryptis
Medicina
Vykdymo būdas
Mišrus (nuotolinis ir nenuotolinis)
Apimtis valandomis
7val.
Praktikos valandos
5
Teorijos valandos
2
Skirta (vidinė tikslinės klausytojų grupės klasifikacija, reikšmė naudojama pažymėjime, įsakyme)
visų specialybių gydytojams
gyd. psichiatrams
gyd. vaikų ir paauglių psichiatrams
visų specializacijų slaugytojams, išplėstinės praktikos slaugytojams
ergoterapeutams
kineziterapeutams
Kaina asmeniui
49.00Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Programą teikiantis darbuotojas
Prof. Virginija Adomaitienė
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Paskaita. Pacientų agresyvaus, smurtinio elgesio profesionalaus valdymo taktikos galimybės ir iššūkiai 2.00 val.
Seminaras. Fizinio suvaržymo teisinio reglamentavimo aktualijos. Klinikinių atvejų analizė. 2.00 val.
Praktikos darbai. Fizinio suvaržymo priemonių pasirinkimas ir taikymo principai. 2.00 val.
Įskaita. 1.00 val.
Mokymo(si) metodai
Paskaita, seminaras, praktikos darbai.
Viso valandų
7.00
Programos tikslai
Pateikti gydytojams, slaugytojams ir kitiems ASPĮ darbuotojams šiuolaikines, naujausias psichikos sutrikimų sampratos, pacientų agresyvaus, smurtinio elgesio profesionalaus valdymo, fizinio suvaržymo priemonių taikymo rekomendacijas, remiantis naujausiais moksliniais tyrimais, aktualia teisine informacija bei lyderiaujančių užsienio universitetinių klinikų ir LSMUL KK Psichiatrijos klinikos gydytojų praktine patirtimi.
Programos aprašymas (santrauka)
Šiuo metu fizinio suvaržymo priemonės plačiai naudojamos ne tik psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose institucijose visame pasaulyje (geriatrija, paliatyvi slauga ir kt.). Tyrimų duomenys rodo, kad skirtingose šalyse pacientų fizinio suvaržymo dažnis ženkliai skiriasi – svyruoja nuo 0 iki 47 procentų. Fizinio suvaržymo priemonių naudojimas pasaulinėje klinikinėje praktikoje sulaukė didelio visuomenės, valstybinių institucijų, sveikatos priežiūros specialistų, mokslinių tyrėjų dėmesio. Psichikos sveikatos specialistai, pacientų ir žmogaus teisių gynėjų organizacijos konfrontuoja, aiškindamiesi, ar fizinio suvaržymo priemonių taikymas pažeidžia psichikos sutrikimų turinčių žmonių teises, ar tai yra yra būtinosios medicininės pagalbos dalis. Gydytojams, slaugytojams ir kitiems ASPĮ darbuotojams būtina nuolat atnaujinti ir tobulinti žinias ir praktinius įgūdžius, leidžiančius greičiau, geriau, efektyviau atpažinti ir profesionaliai valdyti pacientų agresyvų, smurtinį elgesį bei teikti multidisciplininę pagalbą, esant reikalui, taikant fizinio suvaržymo priemones.
Klausytojų sk. (nuo)
10
Klausytojų sk. (iki)
20
Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Virginija Adomaitienė 2
Algirdas Jaras 5
Praktiniai gebėjimai, jų įsisavinimas, reikalingų savarankiškai atlikti manipuliacijų skaičius
1. Pacientų fizinio suvaržymo teisinio reglamentavimo aktualijos: 1.1. Užpildyti paciento, kuriam taikomos fizinio suvaržymo priemonės, sveikatos būklės stebėjimo formą pagal fizinio suvaržymo priemonių taikymo psichikos ir elgesio sutrikimų turintiems pacientams ir fizinio suvaržymo priemonių taikymo stebėsenos (monitoringo) tvarkos aprašą (2019 m. gegužės 29 d. LR SAM įsakymas Nr. V-643, priedas Nr.1) - 1. 1.2. Užpildyti paciento, kuriam taikomos fizinio suvaržymo priemonės, sveikatos būklės stebėjimo formą pagal fizinio suvaržymo priemonių taikymo psichikos ir elgesio sutrikimų turintiems pacientams ir fizinio suvaržymo priemonių taikymo stebėsenos (monitoringo) tvarkos aprašą (2019 m. gegužės 29 d. LR SAM įsakymas Nr. V-643, priedas Nr.2) - 1. 2. Pacientų fizinio suvaržymo priemonių pasirinkimo, praktinio taikymo principai, galimybės: 2.1. Parinkti tinkamas fizinio suvaržymo priemones - 1. 2.2. Pritaikyti tinkamai parinktas fizinio suvaržymo priemones - 1.
Literatūra
1. J.Abraham, J.Hirt, R.Möhler, F.Kamm, „Interventions to reduce physical restraints in general hospital settings: A scoping review of components and characteristics“. Journal of Clinical Nursing, Vol. 29, 2020. 2. S.K.Reitan, A.S.Helvik, V.Iversen, „Use of mechanical and pharmacological restraint over an eight year period and its relation to clinical factors,“ Nordic Journal of Psychiatry, t. 72, Nr. 1, 2018. 3. Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas, LRS Civilinio kodekso patvirtinimo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas Nr. VIII-1864, 2000-07-18, galiojanti suvestinė redakcija 2020-06-15. 4. Lietuvos Respublikos Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas, Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo Nr. I-924 pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1906, 2019-01-11. 5. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl fizinio suvaržymo priemonių taikymo psichikos ir elgesio sutrikimų turintiems pacientams ir fizinio suvaržymo priemonių taikymo stebėsenos (monitoringo) tvarkos aprašo patvirtinimo“ Nr. V-643, 2019-05-29. 6. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Generalinio direktorius įsakymas “Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų neramių ir/ar agresyvių pacientų pavojingo elgesio korekcijos tvarkos aprašas” Nr. V-657, 2020-06-15. 7. D.Žalimas, “Visuotinė žmogaus teisių deklaracija – svarus ginklas kovojant dėl visų žmonių laisvės, lygybės ir orumo”, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, 2018-12-10. 8. Jimmy Carter, Dag Hammarskjold “Markings” (Dag Hammarskjöld. Markings, 1964), 2006. 9. D.Pūras, “Žmogaus teisės ir psichikos sveikata”. Žmogaus teisių stebėjimo institutas, 2019.