Pradinio gaivinimo mokymai

Kodas
NS-54
Padalinys, teikiantis programą
Inovatyviosios edukacijos skyrius
Apimtis valandomis
4
Išduodamas pažymėjimas
Taip
Skirtas
Visiems
Ugdoma kompetencija
Kitos bendrosios
Mokymo(si) organizavimo būdas
Mišrusis
Mokymų programos turinys
Tema Trukmė
Staigi mirtis. Pradinis gaivinimas: tikslai, priemonės, sudedamosios dalys, metodika. Pirminė ir antrinė kritinių būklių pacientų apžiūra 1.00 val.
Pagalba traumos ir kitų pirmosios medicinos pagalbos reikalaujančių būklių metu 1.00 val.
Staigios mirties atpažinimas ir pradinio gaivinimo seka pagal algoritmą. Krūtinės paspaudimų ir įpūtimų atlikimo technika. „Hands only CPR“ koncepcija ir taikymas. 0.75 val.
Automatinis išorinis defibriliatorius. Teorija ir praktika naudojant medicininę simuliaciją. AED naudojimas pradinio gaivinimo metu 0.75 val.
Užspringimas. Anafilaksija. 0.75 val.
Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Tomas Bukauskas
Marius Rimaitis
Mantas Kazlauskas
Ramunė Jakubauskaitė
Programos temų aprašymas
Kiekvienam žmogui naudinga mokėti teikti pirmąją medicinos pagalbą asmenims, kurių gyvybei ar sveikatai dėl nelaimingo atsitikimo arba ūminės pavojingos ligos gresia pavojus: įvertinti pagrindinius gyvybės požymius; atlikti dirbtinį kvėpavimą ir išorinį širdies masažą; gaivinti netekusius sąmonės, užspringusius ar kitos pavojingos gyvybei būklės ištiktus asmenis.
Tobulinimosi pabaiga (atsiskaitymo forma, teorinių žinių ir praktinių gebėjimų įvertinimo tvarka)
Teorinis mokymasis klausant paskaitas nuotoliniu asinchroniniu būdu. Praktiniai užsiėmimai simuliacijų kambariuose su manekenais, nedidelėse grupelėse. Kurso aptarimas po mokymų.
Papildoma atvykimo informacija
Literatūra
G.D. Perkins, A.J. Handley, K.W. Koster, et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015 Section 2. Adult basic life support and automated external defibrillation. Resuscitation. 2015;95:81-98 J. Soar, J.P. Nolan, B.W. Bottiger, et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015 Section 3. Adult advanced life support. Resuscitation. 2015;95:99-146 I. Maconochie, R. Bingham, C. Eich, et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015 Section 6. Paediatric life support. Resuscitation. 2015;95:222-247 N.I. Nikolaou, H.R. Arntz, A. Bellou, F. Beygui, L.L. Bossaert, A. Cariou. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015 Section 8. Initial management of acute coronary syndromes. Resuscitation. 2015;95:263-276 D.A. Zideman, E.D.J. De Buck, E.M. Singletary, et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015 Section 9. First aid. Resuscitation. 2015;95:277-286 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. V-822 „Dėl pradinio gaivinimo standartų“.
Registracijos į kursą
Šiuo metu nėra aktyvių registracijų