Įvadinis psichoterapijos kursas (kognityvinė ir elgesio terapija)

Kodas
KMU668
Studijų kryptis
Medicina
Vykdymo būdas
Mišrus (nuotolinis ir nenuotolinis)
Apimtis valandomis
4800val.
Skirtas
visų specialybių gydytojams
visų specializacijų slaugytojams, išplėstinės praktikos slaugytojams
akušeriams
medicinos psichologams
psichologams
Kaina asmeniui
6360.00Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Administratorius: Gailutė Siucilienė
Svarbu

Dėl registracijos į kursus ir dėl visų kitų organizacinių reikalų prašom kreiptis info@psichoterapija.info

Įgyjamos ar tobulinimos kompetencijos
Programą teikiantis darbuotojas
dr. Julius Neverauskas
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Psichoterapijos pagrindai 20.00 val.
Įrodymais pagrįsta medicina ir psichoterapija. Mokslinio tyrimo pagrindai 16.00 val.
Šiuolaikinės psichoterapijos kryptys ir mokyklos 12.00 val.
Psichodinaminės psichoterapijos pagrindai 38.00 val.
Kognityvinės ir elgesio psichologijos pagrindai 58.00 val.
Asmenybės samprata įvairiose psichologijos ir psichoterapijos mokyklose 26.00 val.
Kognityvinė asmenybės teorija. Bihevioristinė asmenybės teorija. Kognityvinės ir bihevioristinės asmenybės teorijų vieta tarp kitų asmenybės teorijų. Kitų asmenybės teorijų pritaikymo galimybės kognityvinėje ir elgesio psichoterapijoje 50.00 val.
Kognityvinės ir elgesio psichoterapijos pagrindai 162.00 val.
Kognityvinės ir elgesio psichoterapijos technikos ir įgūdžiai. 210.00 val.
Specifinių sutrikimų kognityvinė ir elgesio psichoterapija (įvertinimo, konceptualizacijos ir terapijos principai bei ypatumai, specifinės technikos, gydymo algoritmai ir protokolai atskirų sutrikimų atvejais) 272.00 val.
Kognityvinė ir elgesio šeimų psichoterapija 52.00 val.
Kognityvinė ir elgesio psichoterapija vaikų ir paauglių amžiuje 106.00 val.
Kognityvinė ir elgesio psichoterapija grupėse 104.00 val.
Specifinės kognityvinės ir elgesio psichoterapijos problemos 164.00 val.
Kognityvinės ir elgesio terapijos sunkumai ir problemų sprendimai 160.00 val.
Asmeninė psichoterapinė patirtis 250.00 val.
IPraktinio darbo su klientais individualios supervizijos 150.00 val.
Išlyginamosios studijos 150.00 val.
Kontroliuojamas savarankiškas darbas 2800.00 val.
Mokymo(si) metodai
reikia įrašyti
Viso valandų
4800.00
Programos tikslai
reikia įrašyti.
Programos aprašymas (santrauka)

Kurso metu suteikiamos žinios ir gebėjimai, kurie leidžia pasiekti žemiau išvardintų tobulinimo rezultatų:
- išmokoma psichoterapijos, kaip gydymo metodo pagrindų ir suteikiami pagrindiniai praktiniai įgūdžiai, reikalingi psichoterapeuto darbui,
- išmokoma kognityvinės ir elgesio psichoterapijos teorinių pagrindų, suteikiama informacija apie psichikos ir elgesio sutrikimų vystymosi kognityvinius modelius bei terapinio poveikio mechanizmus,
- išmokoma įvertinti asmenų, sergančių psichikos ir elgesio sutrikimais būklę ir atlikti sutrikimų diagnostiką, tame tarpe, kognityvinės ir elgesio psichologijos aspektais;
- išmokoma kognityvinės ir elgesio psichoterapijos technikų, reikalingų savarankiškam darbui. Suteikiami savarankiškam darbui reikalingi praktiniai įgūdžiai.

Klausytojų sk. (nuo)
20
Klausytojų sk. (iki)
80
Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Julius Neverauskas 58 109
Julius Burkauskas 89 156
Alicja Juškienė 78 175
Giedrė Žalytė 21 97
Julija Gečaitė-Stončienė 35 108
Atvykstant reikia turėti

.

Papildoma informacija

Paruošti specialistus, turinčius pakankamai teorinių žinių ir praktinių įgūdžių savarankiškai teikti psichoterapines paslaugas ir psichoterapinėmis priemonėmis gydyti pacientus. Vyraujanti psichoterapijos kryptis ir metodikos – kognityvinė ir elgesio psichoterapija.

Dėl registracijos į kursus prašome kreiptis: https://www.psichoterapija.info/

Literatūra

Pagrindinė literatūra:
1) Andrikienė L., Laurinaitis E., Milašiūnas R. (2013) Psichoanalitinė psichoterapija. Vaistų žinios.
2) Beck A. (2005) Kognityvinė terapija ir emociniai sutrikimai. Via recta.
3) Beck J. (2008) Kognityvinės terapijos pagrindai. Lietuvos kognityviosios ir elgesio terapijos draugija.
4) Dembinskas A. (mokslinis redaktorius) (2003) Psichiatrija. Vaistų žinios.
5)E.Laurinaitis, R.Milašiūnas (redaktoriai) (2007) Psichoterapija knyga profesionalams ir visiems smalsiems. Vaistų žinios.
6)Nancy Mc Williams (2014). Psichoanalitinė diagnostika. Vaistų žinios.
7)Gražina Gudaitė (sudarytoja). Psichoterapijos veiksmingumas: terapiniai veiksniai ir subjektyviai išgyvenami pokyčiai. 2014
8)Raymond J. Corsini (2011), Danny Wedding. Šiuolaikinė psichoterapija.
9)Raimundas Milašiūnas (2014). Psichoanalizė. Intersubjektyvusis požiūris.
10)TLK-10. Psichikos ir elgesio sutrikimai (Knyga ir internete nemokamai)
11)DSM-5. (2014) Vertimas į lietuvių kalbą. (Elektroninė knyga).
12)Аарон Бек, А. Раш, Боб Шоу, Г. Эмери. (2003) Когнитивная терапия депрессии. Белорусский магазин. Минск.
13)Джудит Бек (2006) Когнитивная терапия: полное руководство. Вильямс.
14)Марша М. Лайнен (2007) Когнитивно-поведенческая терапия пограничного расстройства личности. Вильямс.
15)Andrews G., et al. (2003) The treatment of anxiety disorders. Clinician guides and patient manuals. Cambridge University Press.
16)Cognitive behavioral therapy for psychiatric problems. A practical guide.(2002). Ed by Hawton K. Salkovskis P.M., Kirk J., Clark D.M. Oxford University Press.
17)Freeman A, et al.(2004) Clinical applications of cognitive therapy. Kluwer Academic/Plenum publishers.
18)Handbook of cognitive behavioral therapies (2001). Ed. Keith S.Dobson. The Guilford Press.
19)Heimberg, R. G., Becker R.E. (2002). Cognitive-behavioral group treatment for social phobia: Basic mechanisms and clinical strategies. The Guilford press.
20)Leahy R. (2003) Cognitive therapy techniques. The Guilford Press.
21)Ledley D.R., Marx B.P., Heimberg R.G. (2005) Making cognitive-behavioral therapy work. Clinical process for new practitioners.
22)Neenan M., Dryden W. (2004) Cognitive therapy. 100 key points & techniques. Routlege. Taylor&Francis Group.
23)Oxford textbook of psychotherapy (2005). Ed. Gabbard G., Beck J., Holmes J. Oxford university press.
24)Oxford guide to behavioral experiments in cognitive therapy (2004). Ed. Bennet-Levy J. et al. Oxford University Press.
25)Practitioner’s guide to evidence-based psychotherapy (2006). Ed. Fisher J.E., O’Donohue W.T. Springer Science and Business Media.
26)Roadblocks in cognitive-behavioral therapy. Transforming challenges into opportunities for change (2003). Ed. Leahy R.L. The Guilford Press.
27)Sanders D., Wills F.(2005) Cognitive therapy. An introduction. Sage publications.
28)Cory F. Newman (2012) Core Competencies in Cognitive-Behavioral Therapy: Becoming a Highly Effective and Competent Cognitive-Behavioral Therapist (Core Competencies in Psychotherapy Series)
29)David Westbrook, Helen Kennerley, Joan Kirk. (2011) An Introduction to Cognitive Behaviour Therapy: Skills and Applications
30)Linda Carter Sobell and Mark B. Sobell (2011) Group Therapy for Substance Use Disorders: A Motivational Cognitive-Behavioral Approach.
31)Barry Gregory (2011) Cognitive-Behavioral Therapy Skills Workbook: Practical Exercises and Worksheets to Promote Change

Papildoma literatūra:
1)Melanie Fennell. Įveikite menką savigarbą (Overcoming low self-esteem). 2014
2)Susan Nolen-Hoeksema, Moterys, kurios galvoja per daug, Vaga, 2012
3)Holly Hazlet - Stevens. Moterys, kurios nerimauja per stipriai. 2013
4)Christophe Andre. Netobuli, laisvi ir laimingi. Tyto alba. 2014
5)Jonathan Haidt, Laimės hipotezė, Metodika, 2011
6)Raimundas Milašiūnas. Psichoanalizė. 100 klausimų ir atsakymų. 2004