Profilaktinių sveikatos tikrinimų tvarkos ir profesinių ligų diagnostikos naujovės

Kodas
KMU745
Studijų kryptis
Medicina
Studijų tipas
Stacionarios
Apimtis valandomis
10val.
Apimtis kreditais
0.30
Išduodamas pažymėjimas
taip
Skirtas
visų specialybių gydytojams
vidaus ligų gydytojams
šeimos gydytojams
darbo medicinos gyd.
visų specializacijų slaugytojams, išplėstinės praktikos slaugytojams
visuomenės sveikatos specialistams
Kaina asmeniui
60.00Eur
Administratorius: Inga Sribikienė 837-326901
Programą teikiantis darbuotojas
dr. Rita Raškevičienė
Kurso programos turinys

Nėra turinio

Viso valandų
0.00
Kurso programos temų aprašymas

Tema: Profesinių ligų diagnostikos teisiniai, socialiniai bei medicininiai aspektai. Laikinojo ir pastovaus nedarbingumo dėl profesinių ligų ekspertizė.

Turinys:
1.Profesinių ligų nustatymo ir patvirtinimo tvarka ir ją reglamentuojantys teisės aktai: profesinių ligų sąrašas, profesinių ligų diagnostikos kriterijai, profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatai. Šeimos gydytojo vaidmuo profesinių ligų nustatyme.
2.Laikinasis ir pastovus profesinis nedarbingumas. Draudiminiai ir nedraudiminiai įvykiai. Socialinio draudimo išmokų rūšys, darbingumo netekimo procento bei išmokos dydžio nustatymo tvarka.
3.Centrinė darbo medicinos ekspertų komisija, jos funkcijos bei veikla.
4.Profesinių ligų atvejai: ligos profesinės kilmės išaiškinimas, profesinės ligos diagnozės formulavimas ir kodavimas, dokumentacija reikalinga profesinio susirgimo patvirtinimui.

Tema: Darbuotojų sveikatos stebėjimas. Profilaktinių sveikatos tikrinimų tvarka sveikatos priežiūros įstaigose, teisiniai, socialiniai ir medicininiai bei praktiniai aspektai.

Turinys:
1.Profilaktinių sveikatos tikrinimų tvarka sveikatos priežiūros įstaigose: teisinė reglamentacija, socialiniai ir medicininiai aspektai. Darbuotojo, darbdavio ir gydytojo funkcijos atliekant profilaktinius sveikatos tikrinimus.
2.Darbuotojų profilaktinio tikrinimo, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, tvarka. Darbuotojų, kurie skiepijami darbdavio lėšomis, sąrašas.
3.Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis, profilaktinių sveikatos tikrinimų tvarka, kontingentų atrinkimas, sveikatos tikrinimų vykdymas, dokumentacijos pildymas ir tvarkymas. Bendrosios kontraindikacijos darbui profesinės rizikos veiksnių poveikyje.
4.Neįgaliųjų, jaunų asmenų darbingumo įvertinimas.

Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Rita Raškevičienė 2 3
Paulius Vasilavičius 2 3
Tobulinimosi kurso pabaiga (atsiskaitymo forma, teorinių žinių ir praktinių gebėjimų įvertinimo tvarka)

Teorinių žinių patikrinimas raštu, mokymo pabaigoje pateikiant klausimyną (testą), kurio apimtis – ne mažiau kaip 20 klausimų, apimančių visą mokymo metu išdėstytą medžiagą.
Teorinių žinių testas vertinamas kaip išlaikytas arba neišlaikytas.Testas vertinamas kaip išlaikytas, jei teisingai atsakoma ne mažiau kaip 50 proc. testo klausimų. Praktiniai gebėjimai tikrinami įvertinant praktinių užduočių grupėse pristatymą ir aptarimą.Praktinės užduoties (savarankiško darbo) atlikimas vertinamas teigiamai arba neigiamai

Atvykstant reikia turėti

Turėti medicininį chalatą

Papildoma informacija

•suteikti žinių apie Lietuvos Respublikoje galiojančią profesinių ligų nustatymo tvarką ir svarbiausius ją reglamentuojančius teisės aktus, socialinio draudimo išmokų rūšis, darbingumo netekimo procento bei išmokos dydžio nustatymo tvarką, dokumentaciją reikalingą profesinio susirgimo patvirtinimui, o taip pat darbuotojų profilaktinių sveikatos tikrinimų tvarką ir jos teisinius, socialinius ir medicininius aspektus;
•supažindinti gydytojus su Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos funkcijomis bei veikla, išaiškinti šeimos gydytojo vaidmenį profesinių ligų diagnostikoje, darbuotojo, darbdavio ir gydytojo funkcijas atliekant profilaktinius sveikatos tikrinimus;
formuoti gebėjimus įtarti profesinę ligos kilmę, formuluoti ir koduoti profesinės ligos diagnozę, vykdyti darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis, profilaktinį sveikatos tikrinimą, vertinti darbuotojo galimybę dirbti rizikos veiksnių poveikyje, vertinti neįgaliųjų ir jaunų asmenų darbingumą, tinkamai pildyti ir tvarkyti profilaktinio darbuotojų sveikatos tikrinimo dokumentaciją.