Ankstyva galvos-kaklo navikų diagnostika ir gydymas

Kodas
KMU847
Studijų kryptis
Medicina
Vykdymo būdas
Nenuotolinis (asmeniui dalyvaujant fiziškai)
Apimtis valandomis
18val.
Skirtas
gyd. onkologams radioterapeutams
gyd. onkologams chemoterapeutams
gyd. otorinolaringologams
Kaina asmeniui
126.00Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Įgyjamos ar tobulinimos kompetencijos
Programą teikiantis darbuotojas
Doc. Evaldas Padervinskis
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Šiuolaikinė ankstyva gerklų vėžio diagnostika 2.00 val.
Tausojantys ankstyvųjų gerklų vėžio stadijų gydymo metodai 2.00 val.
Aktualios pažengusio gerklų vėžio gydymo problemos 2.00 val.
Gerklų rekonstrukcinės operacijos po chirurginio gerklų vėžio gydymo 2.00 val.
Balso reabilitacija po galvos-kaklo navikų chirurginio gydymo 2.00 val.
Galvos ir kaklo sritinių limfmazgių anatomija ir limfos drenavimosi ypatumai. Patologinio limfmazgio samprata, klinikiniai kriterijai lemiantys diagnostikos ir gydymo taktikos pasirinkimą 2.00 val.
Galvos ir kaklo navikų radiologinė diagnostika 2.00 val.
Ligonių sekimas bei pagalba po chirurginio bei spindulinio galvos-kaklo navikų gydymo 2.00 val.
Galvos-kaklo srities onkologinio paciento šiuolaikinis instrumentinio endoskopinio tyrimo algoritmas. 1.00 val.
Įskaita 1.00 val.
Mokymo(si) metodai
Paskaitos, seminarai, diskusijos.
Viso valandų
18.00
Programos tikslai
Pateikti gydytojams šiuolaikines, naujausias galvos-kaklo navikų patogenezės, ankstyvos diagnostikos ir gydymo rekomendacijas, pagrįstas naujausiais moksliniais tyrimais bei LSMU ANG ligų klinikos gydytojų praktine patirtimi.
Programos aprašymas (santrauka)

1 tema - Šiuolaikinė ankstyva gerklų vėžio diagnostika. Ikivėžinių gerklų būklių samprata ir klinikinis pasireiškimas bei gydymo taktika. Carcinoma in situ samprata ir gydymo koncepcija. Endoskopiniai viršutinių kvėpavimo takų tyrimo metodai: fibroskopija, vaizdo laringoskopija, tiesioginė mikrolaringoskopija. Automatinės balso analizės panaudojimas pirminei gerklų ligų atrankai (skryningui).

2 tema - Tausojantys ankstyvųjų gerklų vėžio stadijų gydymo metodai. Ankstyvųjų gerklų vėžio stadijų gydymo metodai ir galimybės: endolaringinė mikrochirurgija, chirurginio lazerio panaudojimo indikacijos bei metodikos, chordektomijų tipai.

3 tema - Aktualios pažengusio gerklų vėžio gydymo problemos. Šiuolaikinė pažengusio gerklų vėžio (GV) bei kitų galvos-kaklo navikų gydymo taktika: GV vyresniame nei 80 metų amžiuje ypatybės, GV gydymo komplikacijų ir mirtingumo priežastys; kada GV chirurginis gydymas neindikuotinas; kada GV spindulinis gydymas yra pirmaeilis; kada GV atkrytis negydomas chirurginiu būdu; kada GV atkrytis negydomas spinduliais. Adjuvantinės ir neoadjuvantinės chemoterapijos, biologinės chemoterapijos taikymo galimybės; burnaryklės ir gerklaryklės karcinomos diagnostikos ir gydymo ypatumai bei galimybės; pacientų išgyvenamumo rodikliai pasaulyje ir Lietuvoje.

4 tema - Gerklų rekonstrukcinės operacijos po chirurginio gerklų vėžio gydymo. Tausojančių galvos ir kaklo rekonstrukcinių operacijų po chirurginio gerklų vėžio gydymo metodai, rekonstrukcijoje dažniausiai naudojami laisvų audinių lopų tipai,  jų galimybės ir trūkumai bei jų svarba tolimesnei paciento reabilitacijai ir gyvenimo kokybei. Šiuolaikinės chirurginės ir reabilitacinės priemonės, leidžiančios pacientą maksimaliai integruoti į visuomenę, remiantis pasauline praktika.

5 tema - Balso reabilitacija po galvos-kaklo navikų chirurginio gydymo. Balso ir kalbos reabilitacijos metodai po galvos-kaklo navikų chirurginio gydymo: reabilitacijos samprata ir istoriniai aspektai, pritaikymo galimybės Lietuvoje; indikacijos reabilitacijai; metodikų pasirinkimo galimybės; galimos komplikacijos bei jų konservatyvaus ir chirurginio gydymo metodai;  ateities vizijos.

6 tema - Galvos ir kaklo sritinių limfmazgių anatomija ir limfos drenavimosi ypatumai. Patologinio limfmazgio samprata, klinikiniai kriterijai lemiantys diagnostikos ir  gydymo taktikos pasirinkimą. Patologinio ir sarginio limfmazgio samprata,  klinikiniai kriterijai, lemiantys diagnostikos ir gydymo taktikos pasirinkimą. Šiuo metu mokslinėje literatūroje siūlomos sarginio limfmazgio gydymo gairės bei ateities klinikinių studijų kryptys. Pacientų gyvenimo kokybė po išplėstinių limfonodektomijų, priklausomai nuo paciento aktyvaus stebėjimo programų bei sarginio limfmazgio pašalinimo metodikų. 

7 tema - Galvos ir kaklo navikų radiologinė diagnostika. Galvos-kaklo navikų radiologinės diagnostikos metodai, jų interpretacijos principai. Radiologinių tyrimų svarba pastebint  ankstyvą ligos atkrytį, tinkamų radiologinių tyrimų paciento tolimesniam sekimui parinkimas. 

8 tema - Ligonių sekimas bei pagalba po chirurginio bei spindulinio galvos-kaklo navikų gydymo. Ligonių sekimo ir pagalbos jiems metodai po chirurginio bei spindulinio galvos-kaklo navikų gydymo: pacientų patikros seka po taikyto gydymo; invazinių bei neinvazinių patikros metodų pasirinkimas ir jų taikymo galimybės; tracheostomos priežiūra; gastrostomos priežiūra bei maitinimo užtikrinimas; galimos komplikacijos ir jų konservatyvaus bei chirurginio gydymo galimybės.

9 tema - Galvos-kaklo srities onkologinio paciento šiuolaikinis instrumentinio  endoskopinio tyrimo algoritmas. Šiuolaikinės galvos - kaklo srities onkologinio paciento instrumentinio galimybės moderniose klinikose; išsamaus tokio ištyrimo svarba, apsprendžiant tolimesnį paciento gydymo algoritmą. Pirmo pasirinkimo radikalaus gydymo svarba paciento išgyvenamumui. Šiuolaikiniai endoskopiniai tyrimai, kuriais turėtų būti monitoriuojamas pacientas po radikalaus galvos ir kaklo onkologinio proceso gydymo, jų svarba ir periodiškumas.

10 tema - Įskaita. Įskaitos metu bus aptariama medžiaga išdiskutuota paskaitų ir seminarų metu.

Klausytojų sk. (nuo)
2
Klausytojų sk. (iki)
5
Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Vykintas Liutkevičius 6
Evaldas Padervinskis 4 2
Silvija R. 2
Atvykstant reikia turėti

Medicininį chalatą

Literatūra

1. J. Shah, S. Patel B. Singh. Head and Neck Surgery and Oncology 4th Edition. Mosby Elsevier 2012.

2. E. C. Ward, C. J. van As Brooks. Head and Neck Cancer: Treatment, Rehabilitation, and Outcomes. Plural Publishing Inc 2007.

3. J. T. Johnson, C. A. Rosen. Bailey's Head and Neck Surgery: Otolaryngology 5th Edition. Lippincott Williams & Wilkins 2013.

4. Statistiniai duomenys - Nacionalinis vėžio institutas: https://www.nvi.lt/naujausi-duomenys/

5. NCCN Clinical Practice Guidelines in Ooncologyncology: https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/default.aspx#site

6. Critical Issues in Head and Neck Oncology. Key concepts from the Fifth THNO Meeting Editors: Vermorken, J.B., Budach, V., Leemans, C.R., Machiels, J.-P., Nicolai, P., O'Sullivan, B. (Eds.) . Springer  2017

7. P. Evans, P. Q. Montgomery, P. J. Gullane. Principles and Practice of Head and Neck Surgery and Oncology. CRC Press; 2nd edition, 2009.