Infekcijų kontrolės reikalavimai asmens sveikatos priežiūros įstaigose

Kodas
KMU917
Studijų kryptis
Medicina
Vykdymo būdas
Nuotolinis mišrus (sinchroninis ir asinchroninis)
Apimtis valandomis
6val.
Skirta (vidinė tikslinės klausytojų grupės klasifikacija, reikšmė naudojama pažymėjime, įsakyme)
dietistams
Išplėstinės praktikos vaistininkams
masažuotojams
medicinos biologams
medicinos genetikams
optometrininkams
paramedikams
skubiosios medicinos pagalbos paramedikams
biomedicinos technologams
visų specialybių gydytojams
visų specializacijų slaugytojams, išplėstinės praktikos slaugytojams
radiologijos technologams
ergoterapeutams
kineziterapeutams
medicinos psichologams
visuomenės sveikatos specialistams
Kaina asmeniui
30.00Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Programą teikiantis darbuotojas
Doc. Asta Dambrauskienė
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
1. Infekcijų kontrolės bendrieji reikalavimai 2.00 val.
2. Rankų higiena 2.00 val.
3. Operacinių žaizdų infekcijų prevencija 2.00 val.
Viso valandų
6.00
Programos aprašymas (santrauka)

1 paskaita. Paskaitos tikslas – aptarti bendrąsias infekcijų kontrolės priemones: asmens apsaugos priemonėms taikomus reikalavimus, dažniausiai pasitaikančias jų naudojimo klaidas, taikomas pacientų izoliavimo priemones priklausomai nuo infekciją sukeliančio mikroorganizmo plitimo kelio, asmens sveikatos priežiūros įstaigose naudojamas dezinfekcines priemones bei būdus, infekuotų atliekų tvarkymo principus.

2 paskaita. Paskaitos tikslas – supažindinti ir aptarti 5 svarbiausiu rankų higienos momentus, naudojamas rankų antiseptikos priemones, vienkartinių pirštinių naudojimo indikacijas, rankų higienos atitikties nustatytai procedūrai vertinimo svarbą.

3 paskaita. Paskaitos tikslas –  supažindinti su operacinių žaizdų infekcijų (OŽI) stebėsenos reikalavimais, pagrindiniais OŽI rizikos veiksniais ir jų prevencijos priemonėmis.

Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Asta Dambrauskienė 6
Atvykstant reikia turėti

Medicininį chalatą

Literatūra
  1. Lietuvos higienos norma HN 47-1:2020 ,,Asmens sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“
  2. Lietuvos higienos norma HN 66:2013 ,,Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“.
  3. John Bennett Raphael Dolin Martin J. Blaser ,,Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases“ 9th edition.
  4. https://www.cdc.gov/mmwr/PDF/rr/rr5116.pdf
  5. https://www.who.int/gpsc/5may/tools/who_guidelines-handhygiene_summary.pdf
  6. https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/environmental/index.html
  7. https://www.who.int/publications/i/item/cleaning-and-disinfection-of-environmental-surfaces-inthe-context-of-covid-19
  8. Berríos-Torres SI, Umscheid CA, Bratzler DW, et al. Centers for Disease Control and Prevention Guideline for the Prevention of Surgical Site Infection, 2017. JAMA Surg. 2017;152(8):784–791. doi:10.1001/jamasurg.2017.0904