Profesinių santykių etika

Kodas
KMU785
Studijų kryptis
Visuomenės sveikata
Vykdymo būdas
Nuotolinis sinchroninis (dieninis)
Apimtis valandomis
36val.
Skirtas
dietistams
gydomojo masažo specialistams
paramedikams
visų specialybių gydytojams
visų specializacijų slaugytojams, išplėstinės praktikos slaugytojams
akušeriams
ergoterapeutams
farmacijos specialistams
kineziterapeutams
logoterapeutams
medicinos psichologams
psichologams
socialiniams darbuotojams
Kaina asmeniui
144.00Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Administratorius: Inga Sribikienė 837-326901
Įgyjamos ar tobulinimos kompetencijos
Programą teikiantis darbuotojas
doc. Gvidas Urbonas
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Profesijos samprata, profesinių santykių paradigmos ir profesinės etikos pagrindai 2.00 val.
Profesinės etikos principai ir etinių sprendimų priėmimo modeliai 2.00 val.
Etiškų klinikinių santykių gairės 2.00 val.
Komandinio darbo etika 2.00 val.
Etinės problemos intraprofesiniuose santykiuose 2.00 val.
Etiška organizacinė kultūra ir etinis klimatas sveikatos priežiūros organizacijose 2.00 val.
Etiškų tarpprofesinių santykių kūrimas ir išlaikymas 2.00 val.
Interesų derinimas profesiniuose santykiuose 2.00 val.
Mokymo(si) metodai
užpildyti
Viso valandų
16.00
Programos tikslai
užpildyti
Programos aprašymas (santrauka)

Kurso metu klausytojai patobulins gebėjimus kurti ir išlaikyti etiškus santykius profesiniuose santykiuose su pacientais ir kitais profesionalais, taip pat derinti skirtingus interesus profesinėje veikloje. Paskaitų metu klausytojams bus suteikiama žinių apie profesijos sampratą, etiško profesinio ir tarpprofesinio bendravimo ir bendradarbiavimo svarbą teikiant sveikatos priežiūros paslaugas pacientams. Seminarų metu bus rengiamos komandinio darbo simuliacijos, kurių metu skirtingą profesinę patirtį ir kvalifikaciją turintys dalyviai ieškos kompleksinių sprendimų įvairioms etiškai jautrioms klinikinėms situacijoms, pasitelkdami etinių sprendimų priėmimo metodus.

 

 •  
 1. Profesijos samprata, profesinių santykių paradigmos ir profesinės etikos pagrindai.
 2. Profesinės etikos principai ir etinių sprendimų priėmimo modeliai.
 3. Etiškų sveikatos profesionalo – paciento santykių gairės.
 4. Komandinio darbo etika.
 5. Etinės problemos intraprofesiniuose santykiuose.
 6. Etiška organizacinė kultūra ir etinis klimatas sveikatos priežiūros organizacijose.
 7. Etiškų tarpprofesinių santykių kūrimas ir išlaikymas.
 8. Interesų derinimas profesiniuose santykiuose.
Klausytojų sk. (nuo)
10
Klausytojų sk. (iki)
30
Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Gvidas Urbonas 6 6
Eimantas Peičius 6 6
Žydrūnė Luneckaitė 6 6
Praktiniai gebėjimai, jų įsisavinimas, reikalingų savarankiškai atlikti manipuliacijų skaičius

 

Tikslas

Kurso tikslas – tobulinti etiško sveikatos profesionalų bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, teikiant sveikatos priežiūros paslaugas pacientams.

 

Tobulinimo programos rezultatai

Kursui pasibaigus klausytojai:

 1. Gebės identifikuoti ir reflektuoti profesiniuose santykiuose iškylančias etines problemas;
 2. Gebės kurti ir išlaikyti etiškus profesinius santykius su pacientais ir kitais profesionalais;
 3. Gebės identifikuoti ir derinti profesiniuose santykiuose pasitaikančius interesų konfliktus.
Atvykstant reikia turėti

Medicininį chalatą

Literatūra

Pagrindinė literatūra

 

 1. Liubarskienė Z, Peičius E, Urbonas G, Venslauskaitė G. Medicinos etika: problemos ir atvejų studijos. Mokomoji knyga. Kaunas: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto leidykla; 2014.
 2. Medicinos etikos vadovas (PMA). Vilnius, Lietuvos gydytojų sąjunga. 2005.
 3. Medicinos etikos kodeksai. (Sudarytoja: Z. Liubarskienė). Kaunas: KMU leidykla, 2002.

Beržinskas G. Elevacinė etika. Kaunas: VerbaVera, 2008.

Rekomenduojama literatūra:

 1. Spike JP, Lunstroth R. A Casebook in Interprofessional Ethics: A Succinct Introduction to Ethics for the Health Professions. Springer: 2016
 2. Higgs J, Crocker A, Tasker D, Hummel J, Patton N. Health practice relationships. Rotterdam: 2014
 3. World Health Organization (WHO) (2010). Framework for action on interprofessional education & collaborative practice. Prieiga internete: http://whqlibdoc.who.int/hq/2010/WHO_HRH_HPN_10.3_eng.pdf

Inter-professional ethics in health care. (Editor M.N. Cauchi). 2001.