Sunkios ir vidutinės galvos smegenų traumos gydymo ir valdymo ypatumai ūmiame periode

Kodas
KMU956
Studijų kryptis
Medicina
Vykdymo būdas
Nenuotolinis (asmeniui dalyvaujant fiziškai)
Apimtis valandomis
16val.
Skirtas
skubios medicinos gydytojams
gyd. neurochirurgams
gyd. neurologams
gyd. anesteziologams reanimatologams
visų specializacijų slaugytojams, išplėstinės praktikos slaugytojams
Kaina asmeniui
112.00Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Programą teikiantis darbuotojas
doc. dr. Neringa Balčiūnienė, prof. dr. Diana Bilskienė
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Sunkios ir vidutinės galvos smegenų traumos diagnostikos ir chirurginio gydymo principai. 2.00 val.
Paciento patyrusio sunkią ir vidutinę galvos smegenų traumą pradinis ištyrimas, būklės stabilizavimas ir paruošimas transportavimui 2.00 val.
Specializuotas sunkią galvos smegenų traumą patyrusio paciento gydymas. 2.00 val.
Kraujo krešėjimo sutrikimų diagnostika ir valdymas sunkios galvos smegenų traumos metu. 2.00 val.
Anestezijos ypatumai atliekant operaciją galvos smegenų traumą patyrusiam pacientui 2.00 val.
Paciento patyrusio sunkią ar vidutinę galvos smegenų traumą būklės stabilizavimas ir transportavimas. 2.00 val.
Kraujo krešėjimo sutrikimų atpažinimas sunkios galvos smegenų traumos metu. Standartinių ir išplėstinių kraujo krešėjimo tyrimų interpretavimas. 2.00 val.
Kraujavimo valdymo principai traumos atveju. Optimali hemoglobino koncentracija ir kraujo produktų parinkimas galvos traumos atveju. 2.00 val.
Viso valandų
16.00
Programos aprašymas (santrauka)

Tobulinimosi turinys ir dalykų aprašai:

1. Paskaita. Sunkios ir vidutinės galvos smegenų traumos diagnostikos ir chirurginio gydymo principai.

Turinys: Sunkios ir vidutinės galvos smegenų traumos diagnostikos principai. Radiologinė diagnostika. Chirurginė gydymo taktika ir principai.

Tikslas: Supažindinti kurso dalyvius su chirurgine sunkios ir vidutinės galvos smegenų traumos gydymo taktika. Aptarti operacijos skubumo kategorijas ir indikacijas chirurginiam gydymui.

Trukmė: 2 val.

2. Paskaita. Paciento patyrusio sunkią ar vidutinę galvos smegenų traumą pradinis ištyrimas, būklės stabilizavimas ir paruošimas transportavimui

Turinys:  Galvos smegenų fiziologija ir patofiziologija. Traumos mechanizmai. Pirminė ir antrinė pažaida. Pradinis paciento patyrusių sunkią galvos smegenų traumą ištyrimas. Būklės stabilizavimas. Tikslinių gyvybinių parametrų palaikymas. Transportavimo principai.

Tikslas: Išmokyti kurso dalyvius sunkios galvos smegenų traumos ištyrimo principų, tikslinių gyvybinių rodiklių siekimo, supažindinti į kokius rodiklius būtina atkreipti dėmesį ir kodėl jie tokie svarbūs.

  Trukmė: 2 val.

3. Paskaita. Specializuotas sunkią galvos smegenų traumą patyrusio paciento   gydymas.

 

Turinys: Specializuotas sunkios galvos smegenų traumos gydymas. Pakopinis intrakranijinės hipertenzijos valdymas. Multimodalinis neuromonitoravimas. Autoreguliacijos vertinimas ir adekvačios galvos smegenų perfuzijos palaikymas. Smegenų oksigenacijos, jei įdėtas multimodalinis daviklis, vertinimas ir valdymas.

 

Tikslas: Supažindinti kurso dalyvius su specializuotu sunkios galvos smegenų traumos gydymu, apžvelgti intrakranijinio slėgio monitoravimo ir intrakranijinės hipertenzijos valdymo metodus. Išanalizuoti multimodalinio neuromonitoravimo galimybes.

Trukmė: 2 val.

4. Paskaita. Kraujo krešėjimo sutrikimų diagnostika ir valdymas sunkios galvos smegenų traumos metu.

 1. Kraujo krešėjimo sutrikimų patofiziologiniai mechanizmai galvos traumos metu. Kraujo krešėjimo ištyrimo metodai. Išplėstinis kraujo krešėjimo sistemos ištyrimas naudojant viskoelastinius metodus. Šiuolaikinės koaguliopatijos korekcijos strategijos, tikslinės terapijos koncepcija. Koaguliopatijos korekcijai naudojami kraujo produktai ir medikamentai. Antikoaguliantai ir antiagregantai: jų skubios reversijos strategija ir galimybės.

Tikslas: Apžvelgti pagrindinius kraujo krešėjimo sutrikimų atsiradimo mechanizmus galvos traumos metu. Išaiškinti klinikinėje praktikoje naudojamų kraujo krešėjimo tyrimo metodų privalumus ir trūkumus. Pristatyti kurso dalyviams koaguliopatijos korekcijos strategijas, supažindinti su tikslinės koaguliopatijos korekcijos sąvoka. Išanalizuoti koaguliopatijos korekcijai naudojamų kraujo produktų ir medikamentų skyrimo indikacijas sunkią galvos smegenų traumą patyrusiems pacientams. Pristatyti antikoaguliantų ir antiagregantų veikimo mechanizmus ir jų sukeltų kraujo krešėjimo sutrikimų skubios reversijos strategijas sunkią galvos smegenų traumą patyrusiems pacientams.

Trukmė: 2 val.

5. Paskaita. Anestezijos ypatumai atliekant operaciją galvos smegenų traumą patyrusiam pacientui.

 1. Priešoperacinis galvos smegenų traumą patyrusio paciento ištyrimas ir įvertinimas anesteziologo akimis. Anestezijos metu naudojamų medikamentų įtaka CNS. Anestezijos taktika galvos smegenų traumą patyrusiam pacientui. Paciento gyvybinių funkcijų stebėjimas anestezijos ir operacijos metu. Anestezijos palaikymas ir infuzoterapijos principai operacinėje. Galvos smegenų traumą patyrusio paciento operacijos ir anestezijos pabaiga: ankstyvojo pooperacinio periodo aspektai.

Tikslas: Aptarti galvos smegenų traumą patyrusio paciento, kuris ruošiamas neurochirurginei operacijai, priešoperacinį anesteziologinį ištyrimą ir įvertinimą, parinkti anestezijos metodą. Aptarti paciento stebėsenos, anestezijos palaikymo ir infuzoterapijos principus operacinėje. Supažindinti su antrinio galvos smegenų pažeidimo rizika ir smegenų apsauga anestezijos metu

Trukmė 2 val.

 

Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Gerda Kutytė 1
Albertas Šliaužys 2
Arimantas Tamašauskas 2
Rimantas Vilcinis 2
Gerda Kutytė 2
Neringa Balčiūnienė 2
Marius Rimaitis 2
Diana Bilskienė 2
Andrius Macas 2
Neringa Balčiūnienė 1
Marius Rimaitis 2
Andrius Macas 2
Arūnas Gelmanas 2
Praktiniai gebėjimai, jų įsisavinimas, reikalingų savarankiškai atlikti manipuliacijų skaičius

1.  Praktiniai darbai. Paciento patyrusio sunkią ar vidutinę galvos smegenų traumą būklės  stabilizavimas ir transportavimas.

Turinys: Praktinių darbų metu dalyviai simuliuos klinikinę situaciją, kurios metu mokysis stabilizuoti sunkią galvos smegenų traumą patyrusį pacientą, optimizuoti svarbiausius gyvybinius parametrus ir paruošti tolimesniam transportavimui.

Tikslas: Išmokti kokie gyvybiniai parametrai svarbiausi pacientams, patyrusiems sunkią galvos smegenų traumą, kaip juos koreguoti, į kokius esminius aspektus atkreipti dėmesį transportuojant tokius pacientus.

Trukmė: 2 val.

2. Praktiniai darbai. Kraujo krešėjimo sutrikimų atpažinimas sunkios galvos smegenų traumos metu. Standartinių ir išplėstinių kraujo krešėjimo tyrimų interpretavimas.

 1. Praktinių darbų metu kurso dalyviai spręs interaktyvias klinikines situacijas, kurių metu pagal pateiktus klinikinius duomenis ir laboratorinių tyrimų rezultatus turės atpažinti kraujo krešėjimo sutrikimų priežastis ir pasirinkti optimalią jų korekcijos strategiją.
 2. Išaiškinti klinikinėje praktikoje naudojamų kraujo krešėjimo tyrimo metodų privalumus ir trūkumus. Supažindinti su viskoelastiniais kraujo krešėjimo tyrimo metodais, tikslinės koaguliopatijos korekcijos sąvoka ir pritaikymu klinikinėje praktikoje.

Trukmė 2 val.

3. Praktiniai darbai. Kraujavimo valdymo principai traumos atveju. Optimali hemoglobino koncentracija ir kraujo produktų parinkimas galvos traumos atveju.

 • Praktinių darbų metu kurso dalyviai susipažins su kraujavimo valdymo bei koaguliopatijos prevencijos principais traumos atveju, bei ypatumais galvos traumą patyrusiems pacientams. Spręs interaktyvias klinikines situacijas, kurių metu pagal pateiktus klinikinius duomenis ir laboratorinių tyrimų rezultatus turės pasirinkti liberalią arba restrikcinę hemoglobino korekciją pacientui su galvos trauma.
 • Išaiškinti klinikinėje praktikoje naudojamų liberalios arba restrikcinės hemoglobino korekcijos metodų privalumus ir trūkumus. Supažindinti su praktiniais kraujavimo valdymo bei koaguliopatijos prevencijos metodais traumos atvejais ir pritaikymu klinikinėje praktikoje pacientams, patyrusiems galvos traumą.

Trukmė 2 val.

Atvykstant reikia turėti

Medicininį chalatą

Papildoma informacija

Minimali grupė - 14 klausytojų

Literatūra

Literatūra:

 

 1. Hawryluk GWJ, Aguilera S, Buki A, Bulger E, Citerio G, Cooper DJ, Arrastia RD, Diringer M, Figaji A, Gao G, Geocadin R, Ghajar J, Harris O, Hoffer A, Hutchinson P, Joseph M, Kitagawa R, Manley G, Mayer S, Menon DK, Meyfroidt G, Michael DB, Oddo M, Okonkwo D, Patel M, Robertson C, Rosenfeld JV, Rubiano AM, Sahuquillo J, Servadei F, Shutter L, Stein D, Stocchetti N, Taccone FS, Timmons S, Tsai E, Ullman JS, Vespa P, Videtta W, Wright DW, Zammit C, Chesnut RM. A management algorithm for patients with intracranial pressure monitoring: the Seattle International Severe Traumatic Brain Injury Consensus Conference (SIBICC). Intensive Care Med. 2019 Dec;45(12):1783-1794. doi: 10.1007/s00134-019-05805-9. Epub 2019 Oct 28. PMID: 31659383; PMCID: PMC6863785.
 2. Chesnut R, Aguilera S, Buki A, Bulger E, Citerio G, Cooper DJ, Arrastia RD, Diringer M, Figaji A, Gao G, Geocadin R, Ghajar J, Harris O, Hoffer A, Hutchinson P, Joseph M, Kitagawa R, Manley G, Mayer S, Menon DK, Meyfroidt G, Michael DB, Oddo M, Okonkwo D, Patel M, Robertson C, Rosenfeld JV, Rubiano AM, Sahuquillo J, Servadei F, Shutter L, Stein D, Stocchetti N, Taccone FS, Timmons S, Tsai E, Ullman JS, Vespa P, Videtta W, Wright DW, Zammit C, Hawryluk GWJ. A management algorithm for adult patients with both brain oxygen and intracranial pressure monitoring: the Seattle International Severe Traumatic Brain Injury Consensus Conference (SIBICC). Intensive Care Med. 2020 May;46(5):919-929. doi: 10.1007/s00134-019-05900-x. Epub 2020 Jan 21. PMID: 31965267; PMCID: PMC7210240.
 3. Meyfroidt G, Bouzat P, Casaer MP, Chesnut R, Hamada SR, Helbok R, Hutchinson P, Maas AIR, Manley G, Menon DK, Newcombe VFJ, Oddo M, Robba C, Shutter L, Smith M, Steyerberg EW, Stocchetti N, Taccone FS, Wilson L, Zanier ER, Citerio G. Management of moderate to severe traumatic brain injury: an update for the intensivist. Intensive Care Med. 2022 Jun;48(6):649-666. doi: 10.1007/s00134-022-06702-4. Epub 2022 May 20. Erratum in: Intensive Care Med. 2022 Jul;48(7):989-991. PMID: 35595999.
 4. Robba C, Citerio G. How I manage intracranial hypertension. Crit Care. 2019 Jul 4;23(1):243. doi: 10.1186/s13054-019-2529-z. PMID: 31272474; PMCID: PMC6611036.

 

 1. Oddo M, Poole D, Helbok R, Meyfroidt G, Stocchetti N, Bouzat P, Cecconi M, Geeraerts T, Martin-Loeches I, Quintard H, Taccone FS, Geocadin RG, Hemphill C, Ichai C, Menon D, Payen JF, Perner A, Smith M, Suarez J, Videtta W, Zanier ER, Citerio G. Fluid therapy in neurointensive care patients: ESICM consensus and clinical practice recommendations. Intensive Care Med. 2018 Apr;44(4):449-463. doi: 10.1007/s00134-018-5086-z. Epub 2018 Mar 2. PMID: 29500701.

 

 1. Cook AM, Morgan Jones G, Hawryluk GWJ, Mailloux P, McLaughlin D, Papangelou A, Samuel S, Tokumaru S, Venkatasubramanian C, Zacko C, Zimmermann LL, Hirsch K, Shutter L. Guidelines for the Acute Treatment of Cerebral Edema in Neurocritical Care Patients. Neurocrit Care. 2020 Jun;32(3):647-666. doi: 10.1007/s12028-020-00959-7. PMID: 32227294; PMCID: PMC7272487.

 

 1. Carney N, Totten AM, O'Reilly C, Ullman JS, Hawryluk GW, Bell MJ, Bratton SL, Chesnut R, Harris OA, Kissoon N, Rubiano AM, Shutter L, Tasker RC, Vavilala MS, Wilberger J, Wright DW, Ghajar J. Guidelines for the Management of Severe Traumatic Brain Injury, Fourth Edition. Neurosurgery. 2017 Jan 1;80(1):6-15. doi: 10.1227/NEU.0000000000001432. PMID: 27654000.

 

 1. Iaccarino C, Lippa L, Munari M, Castioni CA, Robba C, Caricato A, Pompucci A, Signoretti S, Zona G, Rasulo FA; Traumatic Brain Injury Section of the Italian Society of Neurosurgery (SINch) and the Neuroanesthesia and Neurocritical Care Study Group of the Italian Society of Anesthesia, Analgesia, Resuscitation and Intensive Care (SIAARTI). Management of intracranial hypertension following traumatic brain injury: a best clinical practice adoption proposal for intracranial pressure monitoring and decompressive craniectomy. Joint statements by the Traumatic Brain Injury Section of the Italian Society of Neurosurgery (SINch) and the Neuroanesthesia and Neurocritical Care Study Group of the Italian Society of Anesthesia, Analgesia, Resuscitation and Intensive Care (SIAARTI). J Neurosurg Sci. 2021 Jun;65(3):219-238. doi: 10.23736/S0390-5616.21.05383-2. PMID: 34184860.

 

 1. Casault C, Couillard P, Kromm J, Rosenthal E, Kramer A, Brindley P. Multimodal brain monitoring following traumatic brain injury: A primer for intensive care practitioners. J Intensive Care Soc. 2022 May;23(2):191-202. doi: 10.1177/1751143720980273. Epub 2020 Dec 14. PMID: 35615230; PMCID: PMC9125434.

 

 1. Rossaint R, Afshari A, Bouillon B, Cerny V, Cimpoesu D, Curry N, Duranteau J, Filipescu D, Grottke O, Grønlykke L, Harrois A, Hunt BJ, Kaserer A, Komadina R, Madsen MH, Maegele M, Mora L, Riddez L, Romero CS, Samama CM, Vincent JL, Wiberg S, Spahn DR. The European guideline on management of major bleeding and coagulopathy following trauma: sixth edition. Crit Care. 2023 Mar 1;27(1):80. doi: 10.1186/s13054-023-04327-7. PMID: 36859355; PMCID: PMC9977110.