Slaugytojo vaidmuo teikiant geriatrines paslaugas

Kodas
KMU619
Studijų kryptis
Slauga
Vykdymo būdas
Nenuotolinis (asmeniui dalyvaujant fiziškai)
Apimtis valandomis
72val.
Skirtas
visų specializacijų slaugytojams, išplėstinės praktikos slaugytojams
slaugos administratoriams
Kaina asmeniui
288.00Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Administratorius: Inga Sribikienė 837-326901
Programą teikiantis darbuotojas
doc. dr. Lina Spirgienė
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Įvadas 2.00 val.
Tarpdisciplininis požiūris į vyresnio amžiaus žmonių priežiūrą 2.00 val.
Ambulatorinės geriatrinių pacientų priežiūros organizavimas 2.00 val.
Senstančio žmogaus psichologija. Bendravimas su vyresnio amžiaus žmonėmis. 4.00 val.
Vyresnio amžiaus žmonių slauga: etinės dilemos 2.00 val.
Socialinio darbo aspektai dirbant su vyresnio amžiaus žmonėmis 2.00 val.
Vyresnio amžiaus žmonių ergoterapija 2.00 val.
Vyresnio amžiaus žmonių kineziterapija 2.00 val.
Naujų technologijų taikymas geriatrijoje 2.00 val.
Senėjimas ir ligos. 4.00 val.
Emocinės būklės įvertinimas. 2.00 val.
Vyresnio amžiaus žmonių išsamus vertinimas ir slaugos problemų identifikavimas. Funkcinės būklės įvertinimas. 4.00 val.
Kasdienės veiklos, funkcinio savarankiškumo ir gyvenamosios aplinkos vertinimas 2.00 val.
Vaistų poveikis vyresnio amžiaus žmonėms ir vaistų vartojimo principai. Konsultavimas ir mokymas: vaistų vartojimo rėžimas 2.00 val.
Pusiausvyros, eisenos ir raumenų jėgos įvertinimas 2.00 val.
Mobilumo įvertinimas 2.00 val.
Profilaktikos priemonės pagyvenusio amžiaus asmenims 2.00 val.
Pažinimo funkcijų įvertinimas. Sergančių demencija priežiūra. 4.00 val.
Vyresnio amžiaus žmonių delyras (ūminė psichozė) 2.00 val.
Šlapimo nelaikymas, profilaktika, gydymas, slauga. Konsultavimas ir mokymas: šlapimo nelaikymas 2.00 val.
Griuvimai, rizikos veiksnių vertinimas, profilaktika. Konsultavimas ir mokymas: griuvimai 2.00 val.
Vyresnio amžiaus žmonių miego sutrikimai. Konsultavimas ir mokymas: miego sutrikimai 2.00 val.
Saugaus judėjimo principai ir taikymas klinikinėje praktikoje. 4.00 val.
Vyresnio amžiaus žmonių mitybos nepakankamumas. Mitybos būklės įvertinim 2.00 val.
Depresija, simptomai, priežastys, atpažinimas ir pagalba 2.00 val.
Disfagija. Priežastys, slaugos aspektai 2.00 val.
Odos niežulys ir odos sausmė. Sausa burna. Pragulos. Priežastys, gydymo aspektai, slauga. 2.00 val.
Sarkopenija. Priežastys, diagnostika, gydymas. Mokymas, konsultavimas: sarkopenija 2.00 val.
Skausmas ir jo valdymas 1.00 val.
Senatvinio silpnumo sindromas 1.00 val.
Vidurių užkietėjimas, vidurių nelaikymas. Priežastys, slauga, gydymo aspektai. 2.00 val.
Vertinimas 2.00 val.
Viso valandų
72.00
Programos aprašymas (santrauka)

TEMŲ APRAŠYMAI
1 MODULIS. INTERDISCIPLININĖ KOMANDA GERIATRIJOJE
Įvadas
Podiplominių kursų dalyviai supažindinami su programa „Slaugytojo vaidmuo teikiant geriatrines paslaugas“, pristatoma 2 savaičių dienotvarkė, vykdoma registracija, kursų dalyviai prisistato vieni kitiems. Pristatomos užduotys ir paaiškinana, kaip jas reikės atlikti. Pristatomos MOODLE e.paskaitos, užduotys.
Su tobulinimosi programos vadove aptariami organizaciniai klausimai.
Tarpdisciplininis požiūris į vyresnio amžiaus žmonių priežiūrą
Pristatoma, kas yra tarpdisciplininis požiūris, koks yra slaugytojo vaidmuo specialistų komandoje. Kokie specialistai sudaro komandą ir jų vaidmuo.
Ambulatorinės geriatrinių pacientų priežiūros organizavimas
Pristatoma, kaip yra organizuojama ambulatorinė geriatrinių pacientų priežiūra, kokie yra pagrindiniai principai, specifika.
Senstančio žmogaus psichologija. Bendravimas su vyresnio amžiaus žmonėmis.
Kursų metu bus nagrinėjamos šios temos: psichologiniai ir fiziologiniai pokyčiai senstant; psichikos involiucija: požymiai; pagyvenusio žmogaus psichologinės problemos, senatvinės reaktyvinės nepsichozinės būsenos ( involiucinės reakcijos).
Bus analizuojami bendravimo su vyresnio amžiaus žmonėmis ypatumai.
Vyresnio amžiaus žmonių slauga: etinės dilemos
Paskaitoje bus supažindinama su etinėmis dilemomis, kokios aktualios geriatrijoje, kokie taikomi sprendimo būdai.
Socialinio darbo aspektai dirbant su vyresnio amžiaus žmonėmis
Pristatomas socialinio darbuotojo vaidmuo teikiant geriatrines ambulatorines paslaugas bei jo vaidmuo komandoje.
Vyresnio amžiaus žmonių ergoterapija
Pristatomas ergoterapeuto vaidmuo teikiant geriatrines ambulatorines paslaugas bei jo vaidmuo komandoje. Kokias priemones galima taikyti užtikrinant geresnę senyvo amžiaus žmonių priežiūrą.
Vyresnio amžiaus žmonių kineziterapija
Paskaitoje bus aptariama kineziterapijos programų sudarymas, kineziterapijos metodų ir priemonių efektyvumo vertinimas senyvo amžiaus žmonėms.
Naujų technologijų taikymas geriatrijoje
Gerontechnologijos – tai technologijos sveikiems ir sergantiems pagyvenusio amžiaus žmonėms. Gerontechnologijos pažeidžiamiems ir ligotiems senyvo amžiaus žmonėms gali kompensuoti pablogėjusį suvokimą bei atmintį, praplėsti jų galimybes bendrauti, keistis informacija, judėti. Technologijomis galima sukurti saugią namų aplinką bei užtikrinti medicininę būklės stebėseną.
12
2 MODULIS. IŠSAMUS GERIATRINIS IŠTYRIMAS
Senėjimas ir ligos.
Geriatriją nuo kitų tradicinių medicinos sričių skiria tam tikri bruožai ir būdingos problemos bei jų sprendimo būdai. Pristatomos pagrindinės senatvės ligų ypatybės. Atsižvelgiant į geriatrijos specifiką, formuluojami geriatrinės medicinos principai.
Žmogui senstant keičiasi organų sistemos struktūros ir funkcijos ypatybės. Pristatomos šiuolaikinės senėjimo teorijos.
Emocinės būklės įvertinimas.
Atsižvelgiant į slaugytojo kompetenciją seminaro bei praktinio užsiėmimo metu bus mokoma vertinti senyvo amžiaus žmonių emocinę būklę.
Vyresnio amžiaus žmonių išsamus vertinimas ir slaugos problemų identifikavimas. Funkcinės būklės įvertinimas.
Išsamus geriatrinis vertinimas – tai ne tik fizinių pagyvenusio amžiaus žmogaus duomenų vertinimas, bet biologinių, psichosocialinių bei funkcinių aspektų visuma. Išsamiam geriatriniam pagyvenusio amžiaus žmonių įvertinimui reikalinga interdisciplininė komanda, kurios pagrindiniai nariai yra gydytojas geriatras, geriatrijos slaugytojas ir socialinis darbuotojas bei kiti specialistai.
Bus mokoma identifikuoti slaugos problemas, vertinti senyvo amžiaus žmonių funkcinę būklę.
Kasdienės veiklos, funkcinio savarankiškumo ir gyvenamosios aplinkos vertinimas
Atsižvelgiant į slaugytojo kompetenciją seminaro bei praktinio užsiėmimo metu bus mokoma vertinti senyvo amžiaus žmonių kasdienę veiklą, funkcinį savarankiškumą bei gyvenamąją aplinka. Aptariama su kokiomis problemomis susiduriama, aptariami atvejai.
Vaistų poveikis vyresnio amžiaus žmonėms ir vaistų vartojimo principai. Konsultavimas ir mokymas: vaistų vartojimo režimas
Pristatomi, kokie senstant vyksta vaistų farmakokinetiniai ir farmakodinaminiai pokyčiai. Vaistų skyrimo principai pagyvenusio amžiaus pacientams. Medikamentinio gydymo alternatyvos. Medikamentų šalutinis poveikis. Pristatoma, kokių tikslų turėtume siekti, norėdami saugiai skirti vaistus senyvo amžiaus žmonėms.
Pusiausvyros, eisenos ir raumenų jėgos įvertinimas
Praktinių užsiėmimų metu kursantai bus mokomi kaip įvertinti senyvo amžiaus žmonių pusiausvyrą, eiseną, raumenų jėgą.
Mobilumo įvertinimas
Kursantai mokysis kaip taisyklingai ir saugiausiai padėti senyvo amžiaus žmogui nusiprausti, nusimaudyti, pavalgyti ir atsigerti. Kursantai mokinsis kaip padėti senyvo amžiaus žmogui kasdieninėje veikloje pagal jo savarankiškumo lygmenį.
Kursantai programos metu mokysis kaip teisingai informuoti senyvo amžiaus žmogų, bus supažindinti su pagalbinėmis priemonėmis ir jų panaudojimo ypatumais. Žinos kaip vertinti senyvo amžiaus žmonių mobilumą.
Profilaktikos priemonės pagyvenusio amžiaus asmenims
Profilaktinių priemonių tikslai ir rūšys. Profilaktinės gerontologijos principai ir jų taikymas.
13
3 MODULIS. GERIATRINIAI SINDROMAI IR BŪKLĖS
Pažinimo funkcijų įvertinimas. Sergančių demencija priežiūra.
Demencijos paplitimas, klinika, diagnostika, gydymo principai, slauga. Sergančiųjų demencija priežiūros principai: bendravimas, emocinė būklė, mityba, rengimas, užimtumas, orientacija laike ir vietoje, saugumas, šeimos nariai. Aptariamos situacijos.
Vyresnio amžiaus žmonių delyras (ūminė psichozė)
Delyro paplitimas, etiologija ir patogenezė, klinika, gydymo principai, slauga. Slaugytojo vaidmuo slaugant senyvo amžiaus pacientus, kuriems pasireiškia delyras.
Šlapimo nelaikymas, profilaktika, gydymas, slauga. Konsultavimas ir mokymas: šlapimo nelaikymas
Amžiniai pokyčiai, turintys įtakos šlapimo nelaikymui. Šlapimo nelaikymo tipai. Senyvo amžiaus žmogaus tyrimas. Šlapimo nelaikymo profilaktika, medikamentinis gydymas, slauga. Pagalbinių priemonių parinkimas ir naudojimas. Priežiūros plano sudarymas.
Griuvimai, rizikos veiksnių vertinimas, profilaktika. Konsultavimas ir mokymas: griuvimai
Pristatomas problemos aktualumas, paplitimas, griuvimų išorinės ir vidinės priežastys bei pasekmės. Griuvimus galima numatyti naudojant įvairias griuvimų rizikai skirtas vertinimo priemones, griuvimų rizikos vertinimas apima anamnezę, fizinį tyrimą, judėjimo įvertinimą, aplinkos įvertinimą bei diagnostinius testus. Pristatomi griuvimų profilaktikos principai ir jų naudojimas praktikoje.
Vyresnio amžiaus žmonių miego sutrikimai. Konsultavimas ir mokymas: miego sutrikimai
Amžius ir miego pokyčiai, padidintas mieguistumas dienos metu, senyvo amžiaus žmonių miego sutrikimai ir priežastys, miego higienos taisyklės.
Saugaus judėjimo principai ir taikymas klinikinėje praktikoje.
Kursantai mokysis taisyklingai atlikti judesius (rankų, kojų, nugaros) nenaudojant kūno jėgos ir nepažeidžiant stuburo, išankstinio planavimo, komandinio darbo ypatumų, judesių koordinavimo su kolega (ar kolegomis) ir pacientu.
Kursantai mokysis kaip teisingai informuoti pacientą, bus supažindinti su pagalbinėmis priemonėmis ir jų panaudojimo ypatumais.
Vyresnio amžiaus žmonių mitybos nepakankamumas. Mitybos būklės įvertinimas
Pristatoma vyresnio amžiaus žmonių amžiniai pokyčiai, reikalingos suvartoti maisto medžiagos, mitybos nepakankamumo priežastys, rizikos veiksniai. Pateikiami nepakankamos mitybos tipai, mitybos anamnezė, rizikos vertinimas, mitybos būklės ištyrimas. Pirminė ir antrinė nepakankamos mitybos profilaktika.
Pristatomas vyresnio amžiaus žmonių, kuriems nustatyta nepakankamos mitybos rizika ar nepakankama mityba, priežiūros bei slaugos planas. Aptariamos situacijos.
Depresija, simptomai, priežastys, atpažinimas ir pagalba
Depresijos paplitimas, priežastys, diagnostika, atpažinimas ir pagalba. Slaugytojo vaidmuo, aptariami pavyzdžiai ir situacijos.
Disfagija. Priežastys, slaugos aspektai
Pristatoma disfagijos tipai ir priežastys, orofaringinės disfagijos patikra ir diagnostika, pasekmės, korekcijos principai, slauga esant orofaringinei disfagijai ir aspiracijos rizikai senyvo amžiaus asmenims, aptariami pavyzdžiai ir situacijos.
14
Odos niežulys ir odos sausmė. Sausa burna. Pragulos. Priežastys, gydymo aspektai, slauga.
Odos niežulio, odos sausmės, sausos burnos priežastys, gydymo aspektai, slauga. Pragulos, priežastys, gydymas, slauga, profilaktika. Aptariami pavyzdžiai ir situacijos.
Sarkopenija. Priežastys, diagnostika, gydymas. Mokymas, konsultavimas: sarkopenija
Sarkopenija, etiologija, rizikos veiksniai, patogenezė, klinikiniai požymiai, patikra ir diagnostika, korekcija. Mokymo ir konsultavimo aspektai, slaugytojo vaidmuo.
Skausmas ir jo valdymas
Prielaidos, kodėl senyvo amžiaus žmonės rečiau skundžiasi skausmu, skausmo klasifikacija, vertinimas, gydymo principai, slauga.
Senatvinio silpnumo sindromas
Senatvinio silpnumo sindromo požymiai, paplitimas ir pasekmės, slaugytojo vaidmuo, aptariami pavyzdžiai ir situacijos.
Vidurių užkietėjimas, vidurių nelaikymas. Priežastys, slauga, gydymo aspektai.
Vidurių užkietėjimo bei vidurių nelaikymo etiologija, klinika, klasifikacija, gydymas, slauga.
Vertinimas
Vertinimo strategija – klinikinių situacijų sprendimas. Kurso dalyvių vertinimas atliekamas kurso pabaigoje. Dalyviams pateikiamos klinikinės praktinės situacijos. Situacijų sprendimas – grupinis darbas. Vertinami situacijų sprendimai, vyksta diskusijos.
Kursų „Slaugytojo vaidmuo teikiant geriatrines paslaugas“ dalinasi įspūdžiais ir patirtimi; vertinamas grįžtamasis ryšys.

Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Lina Spirgienė 7 7
Viktorija Grigaliūnienė 1 7
Jūratė Macijauskienė 4 4
Gytė Damulevičienė 2 4
Jurgita Knašienė 2 6
Vita Lesauskaitė 7 3
Aurelija Blaževičienė 2
toma.petkute 1 1
Jovita Demskytė 6
Lina Bartusevičienė 1 1
Erika Endzelytė 1 1
Odeta Kučikienė 2 2
Praktiniai gebėjimai, jų įsisavinimas, reikalingų savarankiškai atlikti manipuliacijų skaičius

Gebėti analizuoti ir vertinti pagal kompetenciją geriatrinius sindromus ir būkles, slaugos problemas, nuolat tobulėti mokantis visą gyvenimą, gebėti taikyti teorines žinias praktikoje. 
Turėti kompetenciją teikiant geriatrines paslaugas.

Atvykstant reikia turėti

Turėti medicininį chalatą

Literatūra

LITERATŪRA
Autorius Leidimo metai Pavadinimas Leidimo vieta ir leidykla ar internetinė nuoroda
Blaževičienė A., Bulikaitė V., Demskytė J. Grigaliūnienė V., Kriukelytė D., Riklikienė O., Spirgienė L., Vaškelytė A.
2013
Klinikinė slauga.
LSMU vadovėlis. BMK leidykla
Bagdonas G., Damulevičienė G., Lesauskaitė V., Macijauskienė J., Valius L., Venskutonis D., Visokinskas A.
2009
Pagyvenusių žmonių sveikatos priežiūra.
LSMU vadovėlis. Vitae Litera, Kaunas
Lesauskaitė V., Damulevičienė G., Knašienė J., Kučikienė O., Macijauskienė J.
2017
Geriatrija
LSMU vadovėlis. LSMU leidybos namai. Kaunas
Damulevičienė G.
2008
Pagyvenusių žmonių mityba.
Paskaitos konspektas, Vitae Litera, Kaunas.
Večkienė N. (sud.).
2004
Socialinė gerontologija:ištakos ir perspektyvos.
Mokymo knyga. Vytauto Didžiojo Universitetas/ Socialinio darbo institutas. Kaunas.
Macijauskienė J.
2008
Sergančiųjų Alzheimerio liga ir kitomis demencijomis priežiūra ir slauga.
Vitae Litera, Kaunas
Vaitkienė G, Gudelienė-Gudelevičienė L.
2007
Ergonominio ir saugaus pacientų perkėlimo rekomendacijos.
Lesauskaitė V.,Macijauskienė J., Damulevičienė G., Knašienė J., Kučikienė O.
2012
Pagyvenusių žmonių sveikatos, fiziniai, psichologiniai ir socialiniai gyvenimo aspektai, sukeliantys integracijos visuomenėje problemas. Nacionalinės sveikatos tarybos metinis pranešimas 2012 "Sveikas senėjimas –nauji iššūkiai Lietuvai".
Vilnius: VĮ Seimo leidykla "Valstybės žinios". ISSN 1648-7338. 2012, p. 24-28.
Lesauskaitė V.,Macijauskienė J., Damulevičienė G., Kučikienė O.
2012
Stacionarinės gerontologijos aktualijos ir siūlomi sprendimai. Nacionalinės sveikatos tarybos metinis pranešimas 2012 "Sveikas senėjimas –nauji iššūkiai Lietuvai".
Vilnius: VĮ Seimo leidykla "Valstybės žinios". ISSN 1648-7338. 2012, p. 56-60