Šiuolaikinė neuroreabilitacija

Kodas
KMU307
Studijų kryptis
Medicina
Vykdymo būdas
Nenuotolinis (asmeniui dalyvaujant fiziškai)
Apimtis valandomis
18val.
Skirtas
visų specialybių gydytojams
šeimos gydytojams
gyd. neurochirurgams
gyd. neurologams
fizinės medicinos ir reabilitacijos gyd.
Kaina asmeniui
126.00Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Programą teikiantis darbuotojas
prof. Raimondas Savickas
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Neurologinių ligonių funkcinės būklės vertinimas 2.00 val.
Reabilitacija po galvos smegenų kraujotakos sutrikimų 2.00 val.
Ligonių, patyrusių galvos smegenų traumą, reabilitacija 2.00 val.
Neurologinių ligonių klinikinės būklės įvertinimas 2.00 val.
Komplikacijų prevencija neuroreabilitacijoje 2.00 val.
Inovatyvios reabilitacijos priemonės neurologinių ligonių reabilitacijoje 2.00 val.
Neurologinių ligonių ištyrimas 2.00 val.
Neurologinių ligonių reabilitacijos plano sudarymas 2.00 val.
Neurologinių ligonių reabilitacijos efektyvumo įvertinimas 1.00 val.
Įskaita 1.00 val.
Viso valandų
18.00
Programos aprašymas (santrauka)

Paskaitos:
1. Neurologinių ligonių funkcinės būklės vertinimas 2. Reabilitacija po galvos smegenų kraujotakos sutrikimų 3. Ligonių, patyrusių galvos smegenų traumą, reabilitacija
Seminarai:
1. Neurologinių ligonių klinikinės būklės įvertinimas 2. Komplikacijų prevencija neuroreabilitacijoje 3. Inovatyvios reabilitacijos priemonės neurologinių ligonių reabilitacijoje
Praktikos darbai:
1. Neurologinių ligonių ištyrimas. 2. Neurologinių ligonių reabilitacijos plano sudarymas. 3. Neurologinių ligonių reabilitacijos efektyvumo įvertinimas

Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Lina Varžaitytė 11 1
Raimondas Savickas 4 2
Atvykstant reikia turėti

Turėti medicininį chalatą

Papildoma informacija

supažindinti kursantus su neurologinių ligonių reabilitacijos principais, priemonėmis, pasaulyje ir Lietuvoje vyraujančiomis tais klausimais tendencijomis; suteikti kursantams specialiąsias žinias apie neurologinių ligonių reabilitacijos planavimo bei priemonių taikymo ypatumus neurologinių susirgimų atvejais įvairiais reabilitacijos etapais.

Literatūra

1. Paskaitų dalomoji medžiaga.
2. A.Kriščiūnas. Reabilitacijos pagrindai, 2014.
3. A.Kriščiūnas, A.Kimtys, R.Savickas ir kt. Reabilitacija. UAB „Vitae Litera“, 2008.
4. A.Kriščiūnas, R.Kerpė, A.Kimtys ir kt. Ergoterapija. UAB „Vitae Litera“, 2008.
5. A.Skurvydas. Modernioji neuroreabilitacija. Judesių valdymas ir proto treniruotė. UAB „Vitae Litera“, 2011.
6. Endzinienė Milda, Jurkevičienė Giedrė, Laučkaitė Kristina ir kt. Neurologijos pagrindai. LSMU Leidybos namai, 2017.
7. A.Kriščiūnas, A.Kavaliauskienė, R.B.Kibiša. Sergančiųjų stuburo ligomis kineziterapija vandenyje ir skausmą malšinamoji elektros stimuliacija. UAB „Vitae Litera“, 2008.- 83 p.
8. Delisa JA, Gans BM, Walsh NE, Bockenek WL, Frontera WR, Geiringer SR, editors. 9. Physical medicine and rehabilitation: principles and practice. 4 th ed. Philadelphia; 2005.
10. The Evidence-Based Review of moderate to severe acquired Brain Injury (ERABI) https://erabi.ca/module-list/
11. The Evidence-Based Review of Stroke Rehabilitation (EBRSR) http://www.ebrsr.com/