Inovatyvūs metodai ergoterapijoje

Kodas
KMU739
Studijų kryptis
Medicina
Vykdymo būdas
Nenuotolinis (asmeniui dalyvaujant fiziškai)
Apimtis valandomis
18val.
Skirtas
ergoterapeutams
Kaina asmeniui
90.00Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Programą teikiantis darbuotojas
Lekt. Jolita Rapolienė
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Asmenų sutrikusios veiklos korekcija taikant inovatyvius ergoterapijos metodus 4.00 val.
Galvos smegenų ir kompiuterio sąsajomis pagrįstos inovatyvios Recoverix technologijos taikymas reabilitacijoje. 2.00 val.
Šiuolaikinių technologijų vieta ergoterapeuto darbe. Ergoterapijos poveikio plano parengimas. 2.00 val.
Šiuolaikinių technologijų taikymas geriatriniams pacientams, esant senatvinio silpnumo sindromui 2.00 val.
Interaktyvūs metodai klinikiniame ergoterapeuto darbe. 2.00 val.
Veidrodžio terapijos taikymo principai 2.00 val.
Dailės terapijos metodų integravimas ergoterapijos praktikoje. 2.00 val.
Įskaita ir egzaminas 2.00 val.
Viso valandų
18.00
Programos aprašymas (santrauka)

Paskaitos:

1. Asmenų sutrikusios veiklos korekcija taikant  inovatyvius ergoterapijos metodus

Seminarai:

1. Galvos smegenų ir kompiuterio sąsajomis pagrįstos inovatyvios Recoverix technologijos taikymas reabilitacijoje. 2. Šiuolaikinių technologijų vieta ergoterapeuto darbe. Ergoterapijos poveikio plano parengimas.  3. Šiuolaikinių technologijų taikymas geriatriniams pacientams, esant senatvinio silpnumo sindromui. 4.  Interaktyvūs metodai klinikiniame ergoterapeuto darbe.

Praktikos darbai:

1. Veidrodžio terapijos taikymo principai. 2. Dailės terapijos metodų integravimas ergoterapijos praktikoje.

Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Lolita Rapolienė 4 2
Erika Endzelytė 2
Sigitas Mingaila 2
Daiva Petruševičienė 2
Daiva Baltaduonienė 2
Audronė Brazauskaitė 2
Atvykstant reikia turėti

Turėti medicininį chalatą

Literatūra

A.Kriščiūnas, A.Kimtys, R.Savickas ir kt. Reabilitacija. UAB „Vitae Litera“, 2008.

A.Kriščiūnas, R.Kerpė, A.Kimtys ir kt. Ergoterapija. UAB „Vitae Litera“, 2008.

G. Kielhofner. Conceptual Foundations of Occupational Therapy Practice. F.A.Davis, 2009

B.J. Atchison, D.K. Dirette. Conditions in occupational therapy: effect on occupational performance. Lippincott Williams & Wilkins, 2012

M.Turpin, M.K. Iwama. Using occupational therapy models in practice: a field guide.  Churchill Livingstone/Elsevier, 2011

The Arts Therapies: A Revolution in Healthcare (Phil Jones) - Routledge, 2005

Art Therapy with Children on the Autistic Spectrum: Beyond Words (by Janek Dubowski) - Jessica Kingsley Pub, 2001

A.Brazauskaitė  Vaikų dailės terapinis aspektas ,  Vilnius Gimtasis žodis ,2004

Andrea Ungar, Niccolò Marchionni. Cardiac Management in the Frail Elderly Patient and the Oldest Old. Springer International Publishing Switzerland 2017.

Lymphedema Management: The Comprehensive Guid  (Kindle Edition)by Zuther, Joachim E., Norton, Steve, 2018.