Autizmas: šiuolaikiniai diagnostikos ir terapijos metodai

Kodas
KMU725
Studijų kryptis
Medicina
Vykdymo būdas
Mišrus (nuotolinis ir nenuotolinis)
Apimtis valandomis
30val.
Skirta (vidinė tikslinės klausytojų grupės klasifikacija, reikšmė naudojama pažymėjime, įsakyme)
ergoterapeutams
ikimokyklinio ugdymo pedagogams
kineziterapeutams
logoterapeutams
medicinos psichologams
pradinio ugdymo pedagogams
psichologams
socialiniams darbuotojams
specialiesiems pedagogams
Kaina asmeniui
180.00Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Administratorius: Inga Sribikienė 837-326901
Programą teikiantis darbuotojas
Doc. dr. Indrė Bakanienė
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Įvairiapusiai raidos sutrikimai (požymiai, paplitimas, priežastys) 2.00 val.
Autizmas. Diagnostikos ypatumai 2.00 val.
Autizmas. Susiję sveikatos sutrikimai. Sveikatos būklės stebėjimas 2.00 val.
Diagnostiniai autizmo testai 2.00 val.
Terapiniai metodai 2.00 val.
Sensorikos sutrikimai (diagnostika, terapijos metodai) 2.00 val.
Individualios terapinės programos sudarymo principai 2.00 val.
Struktūruotos veiklos taikymo praktiniai aspektai 4.00 val.
Alternatyvios komunikacijos taikymo metodai ir priemonės 4.00 val.
Individualių ugdymo priemonių parinkimas ir taikymas 4.00 val.
Atvejo analizė, progreso vertinimas 4.00 val.
Mokymo(si) metodai
Paskaitos, seminarai, diskusijos, praktinės užduotys, rašto darbai
Viso valandų
30.00
Programos tikslai
Kursui pasibaigus, kursų klausytojai:
• Gebės rekomenduoti tinkamą autizmo diagnostikos testą ir interpretuoti jo rezultatus.
• Žinos efektyvių autizmo terapinių programų taikymo principus ir galės juos taikyti savo praktikoje.
• Mokės sudaryti ilgalaikę autizmo diagnozę turinčių vaikų reabilitacijos ir ugdymo programą, taikyti ją praktikoje, vertinti jos efektyvumą.
Programos aprašymas (santrauka)

Paskaitos. Kursų programoje paskaitoms skiriamos 6 valandos. Paskaitų metu bus aptariamas šiuolaikinis požiūris į autizmo ir autizmo spektro sutrikimus, autizmo priežastys ir paplitimas, bendri autizmo diagnostikos ir gydymo metodai, priemonės ir galimybės.

Seminarai. Seminarų metu bus analizuojami autizmo diagnostikos testai, terapinių metodų principai, aptariami sensorinės integracijos sutrikimo požymiai ir terapija. Seminarų metu taip pat bus aptariami individualios terapinės programos sudarymo principai.

Praktikos darbų metu kursų dalyviai stebės terapinio ugdymo užsiėmimus, diagnostinių testų principus, formuluos autizmo diagnozę turinčių vaikų reabilitacijos ir terapinio ugdymo tikslus, sudarys individualias programas.

Klausytojų sk. (nuo)
10
Klausytojų sk. (iki)
30
Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Audronė Prasauskienė 6 24
Praktiniai gebėjimai, jų įsisavinimas, reikalingų savarankiškai atlikti manipuliacijų skaičius

Kursui pasibaigus, kursų klausytojai:

  1. Gebės rekomenduoti tinkamą autizmo diagnostikos testą ir interpretuoti jo rezultatus.
  2. Žinos efektyvių autizmo terapinių programų taikymo principus ir galės juos taikyti savo praktikoje.
  3. Mokės sudaryti ilgalaikę autizmo diagnozę turinčių vaikų reabilitacijos ir ugdymo programą, taikyti ją praktikoje, vertinti jos efektyvumą.
Atvykstant reikia turėti

Turėti vidaus avalynę.

Papildoma informacija

Kursai vyksta - Vaikų reabilitacijos klinikoje, Lopšelio g. 10, Kaunas.
Supažindinti kursų klausytojus su patikimais autizmo diagnostikos ir efektyviais terapijos metodais, išmokyti sudaryti ir taikyti praktikoje ilgalaikę individualią reabilitacijos ir ugdymo programą.

Literatūra

Privalomoji literatūra

1. Powel A. Autism: understanding and managing anger. The National Autistic Society, 2011
2. Hattersley C. Autism: understanding behaviour. The National Autistic Society, 2013
3. Potter C., Whittaker C. Enabling Communication in Children with Autism. Athenaeum press, 2001
4. Seal A., Robinson G., Kelly A.M., Williams J. Children with neurodevelopmental disabilities. The essential guide to assessment and management. Mac Keith Press, 2013
5. Prasauskiene A. ir kt. Vaikų raidos sutrikimai. Kaunas, 2003.

Papildoma literatūra

1. Autism diagnosis in children and young people. Recognition, referral and diagnosis of children and young people on the autism spectrum. Issued: September 2011. NICE clinical guideline 128. guidance.nice.org.uk/cg128
2. A Guide to Early Years Autism Services. September, 2012. Prince Edvard Island, Canada. Education and Early Childhood Development.
3. Connecticut guidelines for a cinical diagnosis of Autism spectrum disorder. 2013. Http://www.uconnucedd.org/actearlyct/.
4. Autism. The management and support of children and young people on the autism spectrum. Issued: August 2013. NICE clinical guideline 170. guidance.nice.org.uk/cg170