Greivso oftalmopatijos

Kodas
KMU005
Studijų kryptis
Medicina
Vykdymo būdas
Nenuotolinis (asmeniui dalyvaujant fiziškai)
Apimtis valandomis
36val.
Skirtas
šeimos gydytojams
gyd. endokrinologams
gyd. oftalmologams
Kaina asmeniui
252.00Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Įgyjamos ar tobulinimos kompetencijos
Programą teikiantis darbuotojas
Prof. Jūratė. Jankauskienė
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Įvadas, darbo plano pristatymas. Greivso oftalmopatijų epidemiologija, etiologija, rizikos veiksniai. Paskaita 2.00 val.
Greivso oftalmopatijų patogenezė. Paskaita 2.00 val.
Greivso šiuolaikiniai oftalmopatijų diagnostikos metodai. Paskaita 2.00 val.
Nauja greivso oftalmopatijų klasifikacija. Paskaita. 2.00 val.
Greivso oftalmopatijų klinikinių atvejų analizavimas ir aptarimas. Seminaras 1.00 val.
Egzoftalmometrija. Praktikos darbas. 1.00 val.
Greivso oftalmopatijos požymiai. Paskaita. 2.00 val.
Greivso oftalmopatijos šiuolaikiniai tyrimo metodai. Paskaita 2.00 val.
Ultragarsinis akies judinamųjų raumenų matavimas Greivso oftalmopatijos atvejais. Seminaras. 1.00 val.
Koordimetrija, biomikroskopija, oftalmoskopija. Praktikos darbas. 1.00 val.
Vaikų akiduobės ligų diagnostika. Paskaita. 2.00 val.
Akiduobės antkaulio ir kaulų uždegimas (etiologija, klinika, diferencinė diagnostika, gydymas). Paskaita. 2.00 val.
Vaikų akiduobės ligų klinikinių atvejų nagrinėjimas. Seminaras. 1.00 val.
Vaikų akiduobės ligų diagnostika. Praktikos darbas. 1.00 val.
Vaikų akiduobės ligų diferencinė diagnostika. Paskaita. 2.00 val.
Greivso oftalmopatijų diferencinė diagnostika. Paskaita. 2.00 val.
Skydliaukės ligos (tirotoksikozė, hipotirozė, autoimuninis tiroiditas), esant Greivso oftalmopatijoms. Paskaita. 2.00 val.
Skydliaukės funkcijos, imunologiniai tyrimo metodai. Seminaras. 1.00 val.
Ultragarsinės doplerografijos, kompiuterinės tomografijos, branduolinio magnetinio rezonanso taikymas akiduobės susirgimų atvejais. Praktikos darbas. 1.00 val.
Akiduobės ultragarsinio, ultragarsinės doplerografijos, kompiuterinės tomografijos, branduolinio magnetinio rezonanso taikymas akiduobės susirgimų atvejais. Paskaita. 2.00 val.
Nauji Greivso oftalmopatijų konservatyvaus ir chirurginis gydymo būdai. Paskaita 2.00 val.
Radioterapija, esant Greivso oftalmopatijai. Seminaras. 1.00 val.
Įskaita 2.00 val.
Mokymo(si) metodai
Paskaitos, seminarai, praktikos darbai, diskusija, praktinės užduodys, savarankiškos literatūros studijavimas
Viso valandų
37.00
Programos tikslai
Supažindinti su Greivso oftalmopatijomis, rizikos veiksniais, priežastimis, šiuolaikiniais diagnostikos metodais, diferencine diagnostika bei gydymo metodais.
Programos aprašymas (santrauka)

Supažindinami gydytojai su Greivso oftalmopatijos etiologija, diagnostikos metodais ir ligos susirgimų klinikinės eigos ypatumais.
Supažindinami kursantai su Greivso oftalmopatijos diferencine diagnostika, konservatyvaus ir chirurginio gydymo metodais.

Klausytojų sk. (nuo)
5
Klausytojų sk. (iki)
10
Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Dalia Jarušaitienė 8 2
Jūratė Jankauskienė 18 3
Praktiniai gebėjimai, jų įsisavinimas, reikalingų savarankiškai atlikti manipuliacijų skaičius

Supažindinama su naujais akiduobės tyrimo metodais, jų vertinimu, demonstruojami sergantieji Greivso oftalmopatijomis.

Atvykstant reikia turėti

Turėti medicininį chalatą

Papildoma informacija

Supažindinti kursantus su Greivso oftalmopatijomis, jų diagnostikos metodais, diferencine diagnostika bei gydymo galimybėmis.

Literatūra

1. J.Jankauskienė Akiduobės ligos, 2003 KMU leidykla
2. J.Jankauskienė Akiduobės uždegimai, 2004 KMU leidykla
3. J.Jankauskienė, D.Jarušaitienė Išverstakumo priežastys, 2010 KMU leidykla
4. Reda Žemaitienė ir kt. Oftalmologijos pagrindai : vadovėlis, 2021, LSMU leidykla
5. Daiva Imbrasienė, Dalia Jarušaitienė,Jūratė Jankauskienė Greivso oftalmopatijos epidemiologija, patofiziologija ir rizikos veiksniai, Mokomoji knyga, LSMU Leidybos namai, Kaunas, 2021..
6. 6.Thanh D Hoang et al. 2022 Update on Clinical Management of Graves Disease and Thyroid Eye Disease. Endocrinol Metab Clin North Am.. 2022 Jun;51(2):287-304.
7. North VS et al. Association of Patient Age and the Thyroid Eye Disease-Clinical Activity Score.. Ophthalmic Plast Reconstr Surg. 2023.
8. 8.Smith TJ et al. How patients experience thyroid eye disease. Front Endocrinol (Lausanne). 2023