Aktualūs vaikų ir paauglių psichiatrijos klausimai

Kodas
KMU419
Studijų kryptis
Medicina
Vykdymo būdas
Nenuotolinis (asmeniui dalyvaujant fiziškai)
Apimtis valandomis
36val.
Skirtas
vaikų ligų gyd.
šeimos gydytojams
gyd. vaikų neurologams
gyd. psichiatrams
gyd. vaikų ir paauglių psichiatrams
Kaina asmeniui
252.00Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Programą teikiantis darbuotojas
prof. D. Leskauskas
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Paskaita:Vaikų psichologinė raida ir jos sutrikimai, diferencinė diagnostika, korekcijos priemonės. 2.00 val.
Paskaita: Elgesio sutrikimai, jų tipai, diferencinė diagnostika, gydymas. 2.00 val.
Paskaita: Šizofrenija ir kiti psichoziniai sutrikimai vaikų - paauglių amžiuje, diferencinė diagnostika, gydymas. 2.00 val.
Paskaita: Valgymo sutrikimai, diagnostika, gydymas. 2.00 val.
Paskaita: Psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant psichoaktyvias medžiagas paauglystėje. 2.00 val.
Paskaita: Tikai vaikų amžiuje. 2.00 val.
Paskaita: Somotaforminiai sutrikimai vaikų ir paauglių tarpe. 2.00 val.
Paskaita: Urgentinės būklės vaikų - paauglių psichiatrijoje: psichozės, savižudybės. 2.00 val.
Paskaita: Nuotaikos sutrikimai vaikų ir paauglių amžiuje, diagnostika, gydymas. 2.00 val.
Paskaita: Neuroziniai, stresiniai sutrikimai vaikų ir paauglių tarpe. 2.00 val.
Paskaita: Smurtas vaikų amžiuje. 2.00 val.
Paskaita: Enurezė, enkoprezė. 2.00 val.
Seminaras: Elgesio, aplinkos korekcijos ir specialiosios pedagoginės priemonės aktyvumo ir dėmesio sutrikimo ir kitų elgesio sutrikimų atveju. 2.00 val.
Seminaras: Ankstyvieji vaikų psichikos sutrikimai: besaikis rėkimas, miego sutrikimai, maitinimo sutrikimai. 2.00 val.
Klinikinių atvejų analizė 2.00 val.
Įskaita 2.00 val.
Viso valandų
32.00
Programos aprašymas (santrauka)

Šis kursas skirtas vaikų-paauglių psichiatrams, psichiatrams, vaikų neurologams, šeimos gydytojams, pediatrams, savo praktiniame klinikiniame darbe konsultuojantiems ir gydantiems pacientus, sergančius vaikų psichikos ir elgesio sutrikimais. Paskaitų metu bus pristatomi naujausi duomenys apie vaikų psichologinės raidos sutrikimų etiologiją, diagnostiką ir gydymą, vaikų elgesio sutrikimų diagnostiką ir gydymą, šizofrenijos ir kitų psichozių ypatumus vaikų amžiuje, jų gydymo taktika, naujausi požiūriai į vaikų valgymo sutrikimų diagnostiką ir gydymą, bus pristatyta priklausomybių samprata, psichiką veikiančių medžiagų vartojimo tendencijos ir intervencijų galimybės paauglystėje, tikų, somatoforminių sutrikimų, urgentinių būklių vaikystėje ir paauglystėje diagnostikos ir gydymo taktika, naujausi duomenys apie vaikų ir paauglių nuotaikos, neurozinių, stresinių sutrikimų, enurezės, enkoprezės etiologiją, diagnostiką ir gydymo taktiką, smurtą vaikystėje įtakojančius faktorius, intervencijos ir prevencijos galimybes. Seminarų metu bus diskutuojama apie elgesio, aplinkos korekcijos ir specialiąsias pedagogines priemonės aktyvumo ir dėmesio sutrikimo ir kitų elgesio sutrikimų atveju, apie ankstyvųjų vaikų psichikos sutrikimų: besaikio rėkimo, miego sutrikimų, maitinimo sutrikimų etiologiją ir korekcijos taktiką. Praktinių darbų metu nagrinėjami įdomūs klinikiniai atvejai, aptariamos diagnostikos, diferencinės diagnostikos problemos, gydymo taktikos parinkimo galimybės.

Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Kristina Dambrauskienė 8 4
Darius Leskauskas 8 4
Dalius Klimavičius 8 4
Praktiniai gebėjimai, jų įsisavinimas, reikalingų savarankiškai atlikti manipuliacijų skaičius

Kursui pasibaigus sveikatos priežiūros specialistai gebės:
1. Įvertinti vaiko psichologinę raidą ir nustatyti raidos sutrikimus bei skirti sutrikusią raidą koreguojančias priemones.
2. Mokės nustatyti skirtingų tipų elgesio sutrikimus ir juos gydyti.
3. Išmanys šizofrenijos ir kitų psichozių vaikystėje ir paauglystėje diagnostiką ir gydymą.
4. Mokės diagnozuoti ir gydyti valgymo sutrikimus
5. Žinos priklausomybių ypatumus paauglystėje, psichiką veikiančių medžiagų vartojimo tendencijos ir išmanys intervencijų galimybes.
6. Išmanys tikų, somatoforminių sutrikimų vaikystėje ir paauglystėje diagnostiką ir gydymą, sugebės tinkami įvertinti ir gydyti urgentines būkles vaikų ir paauglių psichiatrijoje.
7. Mokės diagnozuoti ir gydyti nuotaikos, neurozinius ir stresinius sutrikimus vaikystėje ir paauglystėje.
8. Gebės nustatyti smurtą ir nepriežiūrą vaikystėje ir paauglystėje, žinos blogo elgesio su vaikais prevencijos ir intervencijos taktiką.
9. Mokės diagnozuoti ir gydyti enurezę ir enkoprezę, žinos ankstyvųjų vaikų psichikos sutrikimų (besaikio rėkimo, miego sutrikimų, maitinimo sutrikimų) diagnostikos ir gydymo ypatumus.

Atvykstant reikia turėti

Turėti medicininį chalatą

Papildoma informacija

Supažindinti klausytojus su naujausiais vaikų ir paauglių psichikos sutrikimų diagnostikos pasiekimais, pristatyti gydymo naujoves, pagilinti klausytojų žinias vaikų ir paauglių psichikos sutrikimų diferencinės diagnostikos srityse, išmokyti vertinti sudėtingų klinikinių atvejų dinamiką, gydymo rezultatus bei prognozę ir pasinaudoti įgytomis žiniomis savo praktiniame darbe.

Literatūra

1. Nasvytienė D. Vaiko elgesio ir emocinės problemos. Kontekstas, psichologinis įvertinimas ir pagalba.Vilnius:Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla; 2005.
2. T. Furnissas. Vadovėlis įvairių sričių specialistams apie vaikų seksualinį išnaudojimą. Vaikų teisių informacijos centras; 2002.
3. Pasaulinė Sveikatos Organizacija. Rūpinimasis vaikais ir paaugliais, turinčiais psichikos sutrikimų. Pasaulio sveikatos organizacijos nurodymų išdėstymas. Ženeva 2003.
4. Tarptautinė ligų klasifikacijaTKL-10. Psichikos ir elgesio sutrikimai. Vilnius: Lietuvos psichiatrų asociacija; 1995.
5. R. Žukauskienė. Raidos psichologija. Vilnius: Valstybinis leidybos centras; 1996.
6. S. Lesinskienė. Vaikų tikai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla; 2005.
7. Goodman R., Scott S. Child Psychiatry. Oxford: Blackwell Science; 1997.
8. Ollendick TH, March JS, editors. Phobic and Anxiety Disorders in Children and Adolescents. New York: Oxford University Press 2004.
9. Sadock B.J., Sadock V.A. Kaplan & Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry. Seventh Edition on CD-ROM. Lippincott Williams & Wilkins 2000.
10. G.F. Flick ADD/ADHD Behavior-Change Resource Kit. Jossey-Bass 1998.