Bedančių žmonių protezavimas

Kodas
KMU056
Studijų kryptis
Odontologija
Vykdymo būdas
Nenuotolinis (asmeniui dalyvaujant fiziškai)
Apimtis valandomis
24val.
Skirtas
gyd. odontologams
gyd. odontologams ortopedams
Kaina asmeniui
192.00Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Administratorius: Inga Sribikienė 837-326901
Įgyjamos ar tobulinimos kompetencijos
Programą teikiantis darbuotojas
Prof. Alvydas Gleiznys
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Bedančio paciento anatominiai struktūriniai ir funkciniai stomatognatinės sistemos pokyčiai. 1.50 val.
Bedantė asmenybė, geroodontologijos pagrindai. 1.50 val.
Centrinė okliuzija, jos nustatymo metodai. Funkciniai atspaudai. 1.50 val.
Dantų eilių konstravimo metodai. 1.50 val.
Bedančio paciento stomatognatinės sistemos tyrimas, kramtymo funkcijos įvertinimas. 1.50 val.
Veido lankai, artikuliatoriai, jų individualizavimas. 1.50 val.
Centrinės okliuzijos nustatymo ir fiksavimo metodai. 1.50 val.
1.50 val.
Veido lankai, artikuliatoriai, jų individualizavimas (praktika). 1.50 val.
Centrinės okliuzijos nustatymas ir fiksavimas intra ir ekstraoraliniais metodais (praktika). 1.50 val.
Dantų eilių konstravimas individualizuotame artikuliatoriuje (praktika). 1.50 val.
Okliuzijos normalizavimas ir korekcijos (praktika). 1.50 val.
Viso valandų
18.00
Programos aprašymas (santrauka)

1. Struktūrinių, funkcinių ir psichologinių pokyčių charakteristika ir jų problemos. Bedantės asmenybės neprotezuotos ir protezuotos išimamais dantų protezais kramtymo biomechanikos ypatumai.
2. Bedantė neprotezuota asmenybė. Bedantė protezuota asmenybė. Gyvenimo kokybės kriterijai ir jų įtaka. Geroodontologijos pagrindai, psichologinė adaptacija.
3. Centrinės okliuzijos sąvoka. CO nustatymo problemos neprotezuotiems bedančiams. CO nustatymo metodikos.
4. Dantų eilių konstravimo metodai ir klinikinis pagrindimas.
5. Implantų taikymas išimamų dantų protezų fiksacijai.
Indikacijos sraigtinių implantų su žiedine fiksacija taikymui. Klinika ir prognozė.
Seminarai
1. Bedantės protezuotos ir neprotezuotos asmenybės kompleksinis tyrimas. Kramtymo funkcijos įvertinimas. Asmenybės psichologinis įvertinimas.
2. Veido lankų taikymas ir artikuliatorių individualizavimas bedantei asmenybei.
3. Centrinės okliuzijos problemos bedantei asmenybei. Klinikiniai ir aparatūriniai CO nustatymo metodai. Jų klinikinė praktinė vertė.
4. Kramtymo funkcijos biomechaninė palyginamoji charakteristika priklausimai nuo žandikaulių atrofijos laipsnio. Dantų eilių konstravimo kriterijai ir jų variantai. Dantų lankų korekcijos pagrindai.

Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Ausra.Baltrusaityte 6 5
Alvydas.Gleiznys 6 5
Praktiniai gebėjimai, jų įsisavinimas, reikalingų savarankiškai atlikti manipuliacijų skaičius

1. Sugebėti savarankiškai dirbti veido lanku bedančiam pacientui. Sugebėti individualizuoti 1 bedančiui pacientui artikuliatorių.
2. Sugebėti nustatyti 1 bedančiui pacientui centrinę okliuziją grafiniu metodu.
3. Sugebėti koreguoti dantų lankų konstrukciją bedančio paciento burnoje.
4. Savarankiškai atlikti ant fantominio modelio 2 žiedinių BIOMED 3I užraktų ant implantų įstatymą esamose išimamuose dantų protezuose.

Atvykstant reikia turėti

Turėti medicininį chalatą, tiesų antgalį

Papildoma informacija

Susipažinti su naujausiais bedančių žmonių protezavimo metodais.

Literatūra

1.Zarb G.A., Bolender Ch.L., Carlsson G.E., Boucher B. / Prosthodontic Treatment for Edentulous Patients. Mosby , 1997.
2.Шербaкoв А.C., Гaврилoв Е.И., Тpeзубoв В.Н., Жyлeв Е.H. / Opтoпeдичecкaя cтoмaтoлoгия. Caнкт-Пeтepбypг „Фoлиaнт“, 1998.
3. Preiskel H.W. / Overdentures made easy / Quintessence books, 1996.
4. Basker R.M., Davenport Y.C. / Prosthetic treatment of the Edentulous patient / Munksgaard, 2002.