Streso valdymas ir atsipalaidavimas

Kodas
KMU669
Studijų kryptis
Medicina
Vykdymo būdas
Mišrus (nuotolinis ir nenuotolinis)
Apimtis valandomis
18val.
Skirta (vidinė tikslinės klausytojų grupės klasifikacija, reikšmė naudojama pažymėjime, įsakyme)
dietistams
paramedikams
biomedicinos technologams
visų specialybių gydytojams
visų specializacijų slaugytojams, išplėstinės praktikos slaugytojams
akušeriams
gyd. odontologams
ergoterapeutams
kineziterapeutams
medicinos psichologams
socialiniams darbuotojams
gyd. odontologo padėjėjams
burnos higienistams
Kaina asmeniui
36.00Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Administratorius: Inga Sribikienė 837-326901
Programą teikiantis darbuotojas
dr. Viktorija Grigaliūnienė
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Streso samprata: streso priežastys ir požymiai. Streso pasekmės ir žala. Atsparumo stresui įvertinimas. 2.00 val.
Stresas medicinos darbuotojo darbe: darbo veiksniai, galintys sukelti stresą. 2.00 val.
Perdegimo sindromas. Stresinių situacijų darbe analizė. 2.00 val.
Efektyvus elgesys konfliktinėse situacijose. Konflikto sprendimo etapai ir strategijos. 2.00 val.
Streso įveikimo ir atsipalaidavimo metodai: neefektyvūs kovos su stresu būdai. 2.00 val.
Streso įveikimo ir atsipalaidavimo metodai: pozityvus mąstymas, relaksacija, autogeninė treniruotė. 2.00 val.
Streso įveikimo ir atsipalaidavimo metodai: muzikos, meno terapija, judesio terapija. 2.00 val.
Seminaro apibendrinimas. 2.00 val.
Viso valandų
16.00
Programos aprašymas (santrauka)

Streso samprata: streso priežastys ir požymiai. Streso pasekmės ir žala. Atsparumo stresui įvertinimas.

Supažindinimas su streso sąvoka, jo priežastimis ir požymiais. Išsiaiškinamos streso pasekmės ir žala žmogaus fizinei ir psichinei sveikatai.

2. Stresas medicinos darbuotojo darbe: darbo veiksniai, galintys sukelti stresą.
Aptariami profesiniai stresoriai: neapibrėžtos darbo valandos, karjeros stagnacija, žemas darbo statusas ar nepakankama socialinė darbo vertė, menkas darbo užmokestis, per didelė darbų apimtis.

3. Perdegimo sindromas. Stresinių situacijų darbe analizė.
Supažindinimas su perdegimo sindromo sąvoka ir atsiradimo priežastimis. Perdegimo sindromo pasekmės medicinos darbuotojo veikloje. Darbingumas ir efektyvus laiko panaudojimas. Mokymasis kaip išlaikyti pusiausvyrą tarp darbo ir asmeninio gyvenimo.
4. Efektyvus elgesys konfliktinėse situacijose. Konflikto sprendimo etapai ir strategijos.
Aptariami pozityvūs ir negatyvūs konfliktų sprendimo būdai. Konfliktinių situacijų prevencija. Konfliktinių situacijų metu naudojami netinkami elgesio būdai.

5. Streso įveikimo ir atsipalaidavimo metodai.
Praktinių įgūdžių formavimas ( autogeninė treniruotė, meditacija, relaksacinės technikos, meno terapija ).

Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Viktorija Grigaliūnienė 7 11
Papildoma informacija

Supažindintinti kursantus su streso samprata bei jo atsiradimo priežastimis. Supažindinti su streso pasekmėmis ir žala žmogaus tiek fizinei , tiek psichinei sveikatai. Išmokyti efektyvių streso įveikos būdų.

Literatūra

1. 2011 Žemaitienė N. , Bulotaitė L. , Jusienė R. Veryga A. Sveikatos psichologija Kaunas
2. 2002 Straub R. Health psychology New York
3. 2004 Grakauskas Ž. Stresas ir elgesio savireguliacija Vilnius
4. 2007 Luskin F; Kenneth R. Atsikratyk streso visiems laikams Dejalita
Papildoma literatūra
5. 2005 Justickis V. Bendroji ir teisės psichologija Kaunas
6. 2008 Myers D. G. Socialinė psichologija UAB „ Poligrafija ir informatika“
7. 2003 Dapkutė A. Kalba be žodžių VŠĮ Rafaelis“