Streso valdymas ir atsipalaidavimas

Kodas
KMU954
Studijų kryptis
Slauga
Vykdymo būdas
Nenuotolinis (asmeniui dalyvaujant fiziškai)
Apimtis valandomis
18val.
Skirta (vidinė tikslinės klausytojų grupės klasifikacija, reikšmė naudojama pažymėjime, įsakyme)
visų specializacijų slaugytojams, išplėstinės praktikos slaugytojams
akušeriams
socialiniams darbuotojams
Kaina asmeniui
0.00Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Administratorius: Inga Sribikienė 837-326901
Programą teikiantis darbuotojas
dr. Viktorija Grigaliūnienė
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Mokymo(si) metodai
Paskaitos
Seminarai
Praktikos darbai
Kūrybinės užduotys
Viso valandų
0.00
Programos tikslai
Supažindinti su streso sąvoka. Stresui įtaką darančiais veiksniais. Išmokti streso atsipalaidavimo metodų ir juos pritaikyti asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui.
Klausytojų sk. (nuo)
10
Klausytojų sk. (iki)
50
Atvykstant reikia turėti

Medicininį chalatą