Pagyvenusių žmonių ergoterapija

Kodas
KMU814
Studijų kryptis
Reabilitacija
Vykdymo būdas
Nenuotolinis (asmeniui dalyvaujant fiziškai)
Apimtis valandomis
36val.
Skirtas
ergoterapeutams
Kaina asmeniui
180.00Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Programą teikiantis darbuotojas
doc. Sigitas Mingaila
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Tarpdisciplininis požiūris į vyresnio amžiaus žmonių priežiūrą 2.00 val.
Pagyvenusių ir senų žmonių funkcinės būklės vertinimas, ergoterapijos problemų identifikavimas 4.00 val.
Pažintinių funkcijų ir suvokimo pokyčiai žmogui senstant, jų vertinimas ir lavinimas ergoterapijoje 3.00 val.
Sergančių demencija priežiūra.Vyresnio amžiaus žmonių delyras (ūminė psichozė) 2.00 val.
Naujų technologijų taikymas geriatrijoje 2.00 val.
Techninių pagalbos priemonių parinkimas ir pritaikymas pagyvenusių ir senų žmonių poreikiams 2.00 val.
Pagyvenusių ir senų žmonių, sergančių judamojo aparato ir sąnarių ligomis, ergoterapija 2.00 val.
Namų aplinkos vertinimas ir pritaikymas. Griuvimai, rizikos veiksnių vertinimas, profilaktika 2.00 val.
Regėjimo ir klausos sutrikimai žmogui senstant 2.00 val.
Pagyvenusių ir senų žmonių užimtumas ir laisvalaikio organizavimas 2.00 val.
Visuomeninės erdvės tinkamumas pagyvenusiems ir seniems žmonėms, jų mobilumas bendruomenėje. Vairavimo įgūdžiai žmogui senstant. 3.00 val.
Vyresnio amžiaus žmonių miego sutrikimai. Konsultavimas ir mokymas: miego sutrikimai Skausmas ir jo valdymas. Senatvinio silpnumo sindromas. 4.00 val.
Šlapimo nelaikymas, profilaktika, konsultavimas ir mokymas 2.00 val.
Skausmas ir jo valdymas. Senatvinio silpnumo sindromas. 2.00 val.
Vertinimas 2.00 val.
Viso valandų
36.00
Programos aprašymas (santrauka)

Įvadas

            Podiplominių kursų dalyviai supažindinami su programa „Pagyvenusių žmonių ergoterapija“, pristatoma savaitės dienotvarkė, vykdoma registracija, kursų dalyviai prisistato vieni kitiems. Pristatomos užduotys ir paaiškinana, kaip jas reikės atlikti. Pristatomos MOODLE e.paskaitos, užduotys.

Su tobulinimosi programos vadove aptariami organizaciniai klausimai.

 

Tarpdisciplininis požiūris į vyresnio amžiaus žmonių priežiūrą

Pristatoma, kas yra tarpdisciplininis požiūris, koks yra slaugytojo vaidmuo specialistų komandoje. Kokie specialistai sudaro komandą ir jų vaidmuo.

 

Pagyvenusių ir senų žmonių funkcinės būklės vertinimas, ergoterapijos problemų identifikavimas

Išsamus geriatrinis vertinimas – tai ne tik fizinių pagyvenusio amžiaus žmogaus duomenų vertinimas, bet biologinių, psichosocialinių bei funkcinių aspektų visuma. Išsamiam geriatriniam pagyvenusio amžiaus žmonių įvertinimui reikalinga interdisciplininė komanda, kurios pagrindiniai nariai yra gydytojas geriatras, geriatrijos slaugytojas, ergoterapeutas, kineziterapeutas ir socialinis darbuotojas bei kiti specialistai. Bus mokoma identifikuoti ergoterapijos problemas, vertinti senyvo amžiaus žmonių funkcinę būklę.

 

Pažintinių funkcijų ir suvokimo pokyčiai žmogui senstant, jų vertinimas ir lavinimas ergoterapijoje

Vyresnio amžiaus žmonių dėmesio, atminties, problemų sprendimo sutrikimai paveikia visas gyvenimo sritis: kasdieninę veiklą, laisvalaikį, socialinių vaidmenų atlikimą, įtakoja saugumą. Bus supažindinama su pažintinių funkcijų vertinimo metodais, tradicinėmis ir šiuolaikinėmis kognityvinių funkcijų lavinimo priemonėmis ergoterapijoje.

 

Sergančių demencija priežiūra.Vyresnio amžiaus žmonių delyras (ūminė psichozė)

Demencijos paplitimas, klinika, diagnostika, gydymo principai, slauga. Sergančiųjų demencija priežiūros principai: bendravimas, emocinė būklė, mityba, rengimas, užimtumas, orientacija laike ir vietoje, saugumas, šeimos nariai. Aptariamos situacijos.

Delyro paplitimas, etiologija ir patogenezė, klinika, gydymo principai, slauga. Slaugytojo vaidmuo slaugant senyvo amžiaus pacientus, kuriems pasireiškia delyras.

 

 

Naujų technologijų taikymas geriatrijoje

Gerontechnologijos – tai technologijos sveikiems ir sergantiems pagyvenusio amžiaus žmonėms. Gerontechnologijos pažeidžiamiems ir ligotiems senyvo amžiaus žmonėms gali kompensuoti pablogėjusį suvokimą bei atmintį, praplėsti jų galimybes bendrauti, keistis informacija, judėti. Technologijomis galima sukurti saugią namų aplinką bei užtikrinti medicininę būklės stebėseną.

 

Techninių pagalbos priemonių parinkimas ir pritaikymas pagyvenusių ir senų žmonių poreikiams

Įvairių techninių priemonių parinkimas ir pritaikymas, pagyvenusiems asmenims, siekiant užtikrinti maksimalų savarankiškumą visose kasdieninio gyvenimo srityse. Specifinės priemonės rengimuisi, valgymui, asmeninei higienai, mobilumui bei  laisvalaikiui užtikrinti, atsižvelgiant į konkrečius susirgimus (alzheimerio, parkinsono liga ir tt).

 

Pagyvenusių ir senų žmonių, sergančių judamojo aparato ir sąnarių ligomis, ergoterapija

Užsiėmimų metu kursantai bus mokomi kaip įvertinti senyvo amžiaus žmonių pusiausvyrą, eiseną, raumenų jėgą. Identifikuoti simptomus būdingus osteoartritui, reumatoidiniam artritui, podagrai. Susipažins su ergoterapijos principais po sąnarių endoprotezavimo operacijų; taip pat energijos tausojimo ir sanarių apsaugos principais sergant įvairiomis sąnarių ligmis vyresniame amžiuje.

 

Namų aplinkos vertinimas ir pritaikymas. Griuvimai, rizikos veiksnių vertinimas, profilaktika

Pristatomas problemos aktualumas, paplitimas, griuvimų išorinės ir vidinės priežastys bei pasekmės. Griuvimus galima numatyti naudojant įvairias griuvimų rizikai skirtas vertinimo priemones, griuvimų rizikos vertinimas apima anamnezę, fizinį tyrimą, judėjimo įvertinimą, aplinkos įvertinimą bei diagnostinius testus. Pristatomi griuvimų profilaktikos principai ir jų naudojimas praktikoje. Pagyvenusių žmonių namų aplinkos vertinimas ir pritaikymas, saugumo užtikrinimas.

 

Regėjimo ir klausos sutrikimai žmogui senstant

Su amžiumi susiję regos ir klausos sutrikimai, būdingos ligos, specifiniai ergoterapijos principai įvairių regėjimo/klausos sutrikimų atveju. Aplinkos įvertinimo ir pritaikymo strategijos, techninių priemonių parinkimas.

 

Pagyvenusių ir senų žmonių užimtumas ir  laisvalaikio organizavimas

Pagyvenusių žmonių užimtumo ir laisvalaikio galimyės. Grupinių užsiėmimų galimybės, specialios metodikos atsižvelgiant į pagyvenusiems asmenims būdingus regėjimo, klausos, kognityvinių funkcijų sutrikimus. Aptariamos ir analizuojamos situacijos, galimos problemos ir jų sprendimo būdai. Pagyvenusių asmenų motyvavimo veiklai strategijos.

 

Visuomeninės erdvės tinkamumas pagyvenusiems ir seniems žmonėms, jų mobilumas bendruomenėje. Vairavimo įgūdžiai žmogui senstant.

Aplinkos/ viešųjų erdvių pritaikymo principai, atsižvelgiant į su amžiumi susijusius jutimų sutrikimus, siekiant užtikrinti pagyvenusių žmonių savarankišką funkcionavimą ir mobilumą bendruomenėje. Su amžiumi susiję vairavimo įgūdžių pakitimai, jų vertinimas ergoterapijoje.  

 

 

Skausmas ir jo valdymas. Senatvinio silpnumo sindromas.

Prielaidos, kodėl senyvo amžiaus žmonės rečiau skundžiasi skausmu, skausmo klasifikacija, vertinimas, gydymo principai, slauga. Senatvinio silpnumo sindromo požymiai, paplitimas ir pasekmės, slaugytojo vaidmuo, aptariami pavyzdžiai ir situacijos.

 

Šlapimo nelaikymas, profilaktika, konsultavimas ir mokymas

Amžiniai pokyčiai, turintys įtakos šlapimo nelaikymui. Šlapimo nelaikymo tipai. Senyvo amžiaus žmogaus tyrimas. Šlapimo nelaikymo profilaktika, medikamentinis gydymas. Pagalbinių priemonių parinkimas ir naudojimas.

 

 

Vertinimas

              Vertinimo strategija – ergoterapijos plano parengimas ir pristatymas. Kurso dalyvių vertinimas atliekamas kurso pabaigoje. Dalyviams pateikiamos praktinės situacijos. Vertinami situacijų sprendimai, vyksta diskusijos.

            Kursų „Pagyvenusių žmonių ergoterapija“ dalyviai dalinasi įspūdžiais ir patirtimi; vertinamas grįžtamasis ryšys.

 

 

Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Sigitas Mingaila 10 10
Lina Varžaitytė 3 3
Raimondas Savickas 2 2
Jūratė Macijauskienė 4
Jurgita Knašienė 2
Erika Endzelytė 5
Lolita Rapolienė 4 1
Daiva.Petruseviciene 2 2
Atvykstant reikia turėti

Medicininį chalatą

Literatūra
AutoriusLeidimo metaiPavadinimas

Periodinio leidinio Nr.

ar leidinio tomas

Leidimo vieta ir leidykla

ar internetinė nuoroda

A. Kriščiūnas, R. Kerpė, A. Kimtys, S. Mingaila, J. Rapolienė, D. Petruševičienė, G. Kavaliauskienė, R. Savickas, L. Varžaitytė, A. Prasauskienė, J. Samėnienė

2008

Ergoterapija Vitae Litera, Kaunas
Padilla RL, Byers-Connon S, Lohman HL.

2012

Occupational Therapy with Elders: strategies for the COTA

 

 Elsvier Mosby, USA
Lewis SC.

2003

Elder Care in Occupational Therapy

 

 SLAC Incorporated, USA
Guiccione AA, Wong RA, Avers D.

2012

Geriatric Physical Therapy

 

 Elsvier Mosby, USA
Bender M, Norris A, Bauckham P.

1999

Groupwork with the elderly. Principles and Practice Winslow Press, USA
Bagdonas G, Damulevičienė G, Lesaukaitė V, Macijauskienė J, Valius L, Venskutonis D, Visokinskas A.

2009

Pagyvenusių žmonių sveikatos priežiūra. Vadovėlis Vitae Litera, Kaunas
Rosenfeld M S

1997

Motivational Strategies in Geriatric Rehabilitation

 

 The American Occupational therapy Association, USA
Hearher T.

2012

Occupational -Based Activity Analysis

 

 SLAC Incorporated, USA