Pirmoji medicinos pagalba

Kodas
KMU901
Studijų kryptis
Medicina
Vykdymo būdas
Nenuotolinis (asmeniui dalyvaujant fiziškai)
Apimtis valandomis
8val.
Skirta (vidinė tikslinės klausytojų grupės klasifikacija, reikšmė naudojama pažymėjime, įsakyme)
burnos priežiūros specialistams
dietistams
gyvensenos medicinos specialistams
Išplėstinės praktikos vaistininkams
masažuotojams
medicinos biologams
medicinos genetikams
optometrininkams
paramedikams
skubiosios medicinos pagalbos paramedikams
biomedicinos technologams
visų specialybių gydytojams
visų specializacijų slaugytojams, išplėstinės praktikos slaugytojams
akušeriams
visų specializacijų gyd. odontologams
radiologijos technologams
ergoterapeutams
farmacijos specialistams
kineziterapeutams
medicinos psichologams
paramedikams
Kaina asmeniui
80.00Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Programą teikiantis darbuotojas
Prof. Andrius Macas
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Paskaita: Staigi mirtis. Pradinis gaivinimas: tikslai, priemonės, sudedamosios dalys, metodika. Pirminė ir antrinė kritinių būklių pacientų apžiūra 2.00 val.
Paskaita: Pagalba traumos ir kitų pirmosios medicinos pagalbos reikalaujančių būklių metu 2.00 val.
Praktika: Staigios mirties atpažinimas ir pradinio gaivinimo seka pagal algoritmą. Krūtinės paspaudimų ir įpūtimų burna į burną atlikimo technika. „Hands only CPR“ koncepcija ir taikymas. Komentaras apie pradinio vaikų ir nėščiųjų gaivinimo ypatumus. 1.00 val.
Praktika: Kvėpavimo takų atvėrimo metodai. Ambu maišo panaudojimas. Teorija ir praktika 0.50 val.
Praktika: Gyvybinių funkcijų vertinimas ABCDE principu. Darbas grupėse 1.00 val.
Praktika: Automatinis išorinis defibriliatorius. Teorija ir praktika naudojant medicininę simuliaciją. AED naudojimas pradinio gaivinimo metu 0.50 val.
Praktika: Užspringimas. Anafilaksija. Klinikinių situacijų sprendimas naudojant medicininę simuliaciją 0.50 val.
Praktika: Trauma. Kraujavimo kontrolės metodai. Klinikinės situacijos sprendimas 0.50 val.
Viso valandų
8.00
Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Tomas Bukauskas 2 4
Marius Rimaitis 2 4
Atvykstant reikia turėti

Medicininį chalatą