Sveiko senėjimo sąlygojamų organizmo pokyčių sąsajos su psichikos sveikata

Kodas
KMU868
Studijų kryptis
Medicina
Vykdymo būdas
Nenuotolinis (asmeniui dalyvaujant fiziškai)
Apimtis valandomis
18val.
Skirtas
šeimos gydytojams
medicinos gydytojams
gyd. geriatrams
gyd. psichiatrams
gyd. vaikų ir paauglių psichiatrams
kitų specialybių gydytojams
Kaina asmeniui
126.00Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Programą teikiantis darbuotojas
doc. Algirdas Jaras
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Paskaita. Daugiaprofilinis medicininės pagalbos organizavimas ir psichikos sveikata vyresniame amžiuje: bendradarbiavimo galimybės ir iššūkiai. 2.00 val.
Paskaita. Delyrinio sindromo diagnostika ir gydymo taktikos. 2.00 val.
Paskaita. Vyresnio amžiaus pacientų psichikos sutrikimų gydymas psichotropiniais vaistais. 2.00 val.
Paskaita. Somatinių ir psichikos sutrikimų komorbidiškumas: gydymo aktualijos. 2.00 val.
Seminaras. Psichotropinių vaistų ir alkoholio sąveikos: iššūkiai ir sprendimai. 2.00 val.
Seminaras. Involiucinių pokyčių diagnostika: normos ir patologijos problema. 2.00 val.
Praktikos darbai. Nerimo sutrikimai vyresniame amžiuje: klinikinių atveju analizė 2.00 val.
Praktikos darbai. Depresijos sutrikimas vyresniame amžiuje: klinikinių atveju analizė. 2.00 val.
Viso valandų
16.00
Programos aprašymas (santrauka)

Senėjimo problema yra viena aktualiausių šiuolaikinėje visuomenėje. Europos Sąjungos statistikos tarnybos (EUROSTAT) duomenimis 2030 m. Lietuvoje trečdalį gyventojų sudarys pagyvenę žmonės. Strategiškai svarbu kurti, tobulinti, klinikinėje praktikoje taikyti naujus, pažangius ankstyvos diagnostikos, inovatyvaus gydymo metodus, kurie prailgintų sveiko senėjimo trukmę ir/ar pagerintų kokybę. Medicina ypatingai greitai progresuoja, atsiranda naujų diagnostikos ir gydymo būdų, keičiasi požiūris į senėjimo dėsningumus. Gydytojams būtina nuolat atnaujinti ir tobulinti žinias ir praktinius įgūdžius, leidžiančius greičiau, geriau, efektyviau diagnozuoti ir gydyti ligas bei teikti multidisciplininę pagalbą senėjantiems pacientams.

Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Algirdas Jaras 4 4
Vesta Steiblienė 4 4
Praktiniai gebėjimai, jų įsisavinimas, reikalingų savarankiškai atlikti manipuliacijų skaičius

Kursui pasibaigus gydytojai gebės pritaikyti naujoves klinikinėje praktikoje. Sveikatos priežiūros specialistai žinos:

 1. Daugiaprofilinis medicininės pagalbos organizavimo galimybes ir naujoves vyresnio amžiaus pacientams, turintiems psichikos sutrikimų.
 2. Delyrinio sindromo diagnostikos ypatumus ir naujoves vyresniame amžiuje.
 3. Delyrinio sindromo gydymo taktikos ypatumus, aktualijas ir naujoves vyresniame amžiuje.
 4. Vyresnio amžiaus pacientų psichikos sutrikimų gydymo psichotropiniais vaistais galimybes ir naujoves.
 5. Somatinių ir psichikos sutrikimų komorbidiškumo ypatumus.
 6. Somatinių ir psichikos sutrikimų komorbidiškumo gydymo aktualijas.
 7. Psichotropinių vaistų ir alkoholio sąveikos keliamus iššūkius ir jų sprendimus.
 8. Involiucinių pokyčių diagnostikos problemas ir naujoves.
 9. Nerimo sutrikimų vyresniame amžiuje diagnostikos ir gydymo aktualijas.
 10. Depresijos sutrikimo vyresniame amžiuje diagnostikos aktualijas ir naujoves.
 11. Depresijos sutrikimo vyresniame amžiuje gydymo naujoves.
Atvykstant reikia turėti

Medicininį chalatą

Literatūra
 1. Kaplan and Sadock's Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry Eleventh Edition by Benjamin J. Sadock, Virginia A. Sadock, Dr. Pedro Ruiz MD, 2015.
 2. Textbook of Psychiatry Third Edition by Basant K. Puri, I. H. Treasaden, 2011.
 3. The Maudsley Prescribing Guidelines in Psychiatry, 12th Edition, 2015
 4. Kaplan and Sadock's Pocket Handbook of Clinical Psychiatry, 5th Edition Fifth Edition Benjamin J. Sadock   (Author),    Virginia A. Sadock, 2010.
 5. Psychology and Sociology Applied to Medicine: An Illustrated Colour Text, 3rd Edition by Beth Alder, Charles S. Abraham, Edwin van Teijlingen, Michael Porter, 2009.
 6. Health 21 – health for all in the 21st century, World Health Organization, 1998.
 7. Strategy and action plan for healthy ageing in Europe, 2012–2020, World Health Organization, 2012.
 8. Global Age-friendly Cities: A Guide. World Health Organization, 2007.
 9. Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. V-825 „Dėl Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo, V-974 2018.