Akių traumos

Kodas
KMU751
Studijų kryptis
Medicina
Vykdymo būdas
Nenuotolinis (asmeniui dalyvaujant fiziškai)
Apimtis valandomis
36val.
Skirtas
skubios medicinos gydytojams
gyd. oftalmologams
Kaina asmeniui
252.00Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Programą teikiantis darbuotojas
dr. E. Puodžiuvienė
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Mokymo(si) metodai
paskaitos, seminarai
Viso valandų
0.00
Programos tikslai
Profesinės kvalifikacijos tobulinimas
Programos aprašymas (santrauka)

1. Akių traumų problema. Akių traumų terminų (BETT - Birmingham Eye Trauma Terminology) ir išeičių prognozavimo (OTS - Ocular Trauma Score) sistemos. Mechaninių akies sužalojimų klasifikacija (2 val. paskaita)
1.1 Akių traumų epidemiologija ir prevencija
1.2 Akių traumų epidemiologija
1.3 Akių traumų etiologija
1.4 Akių traumų terminų sistema (BETT)
1.5 Akių traumų išeičių prognozavimo sistema (OTS)
1.6 Mechaninų akių sužalojimų klasifikacija
2. Veiksmų strategijos kūrimas sunkių akių traumų atvejais (2 val. paskaita, 2 val. praktikos darbai)
2.1 Akies traumos anamnezės įvertinimas ir dokumentavimas
2.2 Tikslus diagnozės nustatymas
2.3 Medikamentinio ir chirurginio gydymo etapų numatymas
2.4 Chirurginės intervencijos atlikimo laiko nustatymas, priklausomai nuo sužalojimo pobūdžio
2.5 Paciento ir jo šeimos narių informavimas
3. Akių traumų ypatumai vaikams ir seniems žmonėms (2 val. paskaita).
3.1 Specifiniai vaikų akių traumų aspektai
3.2 Akių traumos senyvo amžiaus pacientams
4. Mechaniniai akies sužalojimai: atviro tipo traumos. Diagnostika, medikamentinio ir chirurginio gydymo principai (2 val. paskaita, 2 val. praktikos darbai).
4.1 Kiaurinių akies žaizdų –penetruojančių ir perforuojančių diagnostika
4.2 Kiaurinių akies žaizdų – žaizdų su intraokuliniais svetimkūniais diagnostika
4.3 Akies plyšimų diagnostika
4.4 Ankščiau operuotos akies sužalojimas
4.5 Medikamentinio ir chirurginio gydymo taktika, esant atviro tipo akies sužalojimui.
5. Sunkių atviro tipo akių traumų uždegiminės komplikacijos (2 val. seminaras)
5.1 Simpatinė oftalmija
5.2 Metalozės
5.3 Trauminis endoftalmitas
6. Mechaniniai akies sužalojimai: uždaro tipo priekinio akies segmento traumos
(2 val. paskaita, 2 val. praktikos darbai).
6.1 Akies kontuzijos mechanizmas ir jos sukelti patologiniai pokyčiai
6.2 Junginės, ragenos, rainelės, krumplyno sumušimas
6.3 Kraujas priekinėje kameroje
6.4 Akies hipertenzija ir hipotoniija
7. Ne akies sužalojimai: ašarų takai, vokai, akiduobė, regos nervas, raumenys (2 val. paskaita)
7.1 Vokų ir ašarų aparato sužalojimai
7.2 Akiduobės sužalojimai (kaulų lūžiai, kraujosruva, svetimkūnis)
7.3 Akį judinančių raumenų sužalojimai
7.4 Regos nervo sužalojimai
8. Mechaniniai akies sužalojimai: užpakalinio akies segmento traumos
(2 val. paskaita, 2 val. praktikos darbai).
8.1 Stiklakūnio sužalojimai (prolapsas, kraujosruva)
8.2 Tinklainės sužalojimai (skylės, plyšiai, dializė, atšoka)
8.3 Gyslainės sužalojimai (kraujosruva, plyšimas, atšoka)
9. Vitreoretinalinė chirurgija sunkių akių traumų atvejais (2 val. seminaras).
9.1 Vitreoretinalinė chirurgija užpakalinio akies segmento atviro tipo sužalojimų atvejais
9.2 Vitreoretinalinės chirurgojos ypatumai žaizdų su intraokuliniais svetimkūniais atvejais.
9.3 Vitreoretinalinė chirurgija uždaro tipo akių sužalojimų atvejais.
10. Nemechaniniai akies sužalojimai: cheminiai akies nudegimai
(2 val. paskaita, 2 val. praktikos darbai)
10.1 Cheminių nudegimų etiologija
10.2 Cheminių nudegimų patologinė fiziologija
10.3 Cheminių nudegimų diagnostika ir klinikinė eiga
10.4 Cheminių nudegimų gydymas
11. Nemechaniniai akies sužalojimai: terminiai ir spinduliniai akies nudegimai (2 val. seminaras).
11.1 Terminių ir spindulinių nudegimų etiologija
11.2 Terminių ir spindulinių nudegimų diagnostika ir klinikinė eiga
11.3 Terminių nudegimų gydymo galimybės
12. Audinių transplantacija akių nudegimų atvejais (2 val. paskaita, 1 val. praktikos darbai)
12.1. Akių nudegimų chirurginio gydymo galimybė.
12.2. Nuosavų audinių panaudojimas akių nudegimų gydymui.
12.3. Donorinių audinių panaudojimas akių nudegimų gydymui.
13. Įskaita (1 val.). Teorinė medžiaga bus pateikiama paskaitos ir seminarų metu.
Vertinama bus baigiamajame žinių patikrinime.

Klausytojų sk. (nuo)
3
Klausytojų sk. (iki)
10
Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Vytautas Jašinskas 4
Martynas Špečkauskas 4 2
Aurija Kalasauskienė 4 1
Edita Puodžiuvienė 16 8
Praktiniai gebėjimai, jų įsisavinimas, reikalingų savarankiškai atlikti manipuliacijų skaičius

Savarankiškas pacientų, patyrusių akių traumas tyrimas traumų ir skubios pagalbos centre, stacionarinių ligonių tyrimas ir dalyvavimas jų būklės ir gydymo taktikos aptarime.

Atvykstant reikia turėti

Turėti medicininį chalatą

Papildoma informacija

Pagilinti žinias apie akių sužalojimus, jų priežastis, diagnostiką bei šiuolaikinius gydymo metodus.

Literatūra

Pagrindinė:
1. Kuhn F. Ocular traumataology. Springer. 2008
2. Kuhn F, Pieramici DJ. Ocular trauma. Principles and Practice. Thieme. 2002
3. Garg A et al. Clinical diagnoses & management of ocular trauma. JAYPEE. 2009
Papildoma:
1. Ocular injuries and emergencies. M.W. Maccumber. Lippincot –Raven. 1998
2. Yanoff M, Duker JS. Ophthalmology. Mosby. 2004.
3. Puodžiuvienė E. Sunkių akių traumų ypatumai ir regos rebilitacijos įvertinimas. Daktaro disertacija 2008.
4. Pieramici DJ et al. A system for classifying mechanical injuries of the eye (globe). The ocular trauma classification group. Am J Ophthalmol 1997; 123:820-831
5. Basic and Clinical Science Course. 2014-2015
6. Kuhn F, Mester V. Anterior chamber abnormalities and cataract. Ophthalmol Clin N Am 15 (2002) 195-203
7. Pieramici et al. A phase III, multicenter, randomized, placebo-controlled clinical trial of topical aminocaproic acid (Caprogel) in the management of traumatic hyphaema. Ophthalmolgy 2003;110:2106-2112
8. Girkin CA, McGwin G Jr, Long C, Morris R, Kuhn F. Glaucoma after ocular contusion: a cohort study of the United States Eye Injury Registry. Journal of glaucoma; 14(6):470-473.
9. De Leon-Ortega JE, Girkin C. Ocular trauma-related glaucoma. Ophthalmol Clin N Am 2002;15:2015-223
10. Ding Z, Zeng J. Clinical study on hypotony following blunt ocular trauma. Int J Ophthalmol 2012;5(6):771-773
11. Kiel J, Chen S. Contusion injuries and their ocular effects. Clin Exp Optom 2001;84:1;19-25
12. Campbell DG. Traumatic glaucoma. In: Shingleton RJ, Hersh PS, Kenyon KR, eds. Eye Trauma. St. Louis: Mosby Year Book; 1991:118
13. Emergency treatment of chemical and thermal eye burns. Kuckelkorn r et al. Acta Ophthalmol. Scand. 2002:80:4-10
14. Amniotic membrane transplantation for acute chemical or thermal burns. Meller D. et al. Ophthalmolgy 2000;107:980-990
15. Guidelines on prevention, investigation and management of post-operative endophthalmitis. 2007
16. Failure of amniotic membrane transplantation in the treatment of acute ocular burns. Joseph A. et al. Br. J. Ophthalmol.. 2001;85:1065-1069
17. Danis PR. EndoptPeyman GA, Lee PJ, Seal DV. Endophthalmitis. Diagnosis and management. Taylor  Francis.2004
18. ESCRS halmitis. Ophthalmol Clin N Am 15. 2002. 243-248
19. Zabin M, Hersh P. Controversies in the Mangement of Open-Globe Injuries involving the posterior segment. Surv Ophthalmol 44 (3); 1999.
20. Sabaci G, Bayer A, Mutlu M, Karagul S, Yildirim E. Endophthalmitis after deadly-weapon-related open-globe injuries. Am J Ophthamol 2002;133:62-69.
21. Lieb DF, Scott IU, Flynn HW, Miller D, Feuer WJ. Open globe injuries with positive intraocular cultures. Ophthalmology. 2003;110:1560-1566.
22. Essex RW, Yi Q, Charles PGP, Allen PJ. Post- traumatic Endophthalmitis. Ophthalmology. 2004;111:2015-2022.
23. Sharma N, Lathi SS, Sehra SV, Agarwal T, Sinha R, Titiyal JS, Velpandian T,Tandon R, Vajpayee RB. Comparison of umbilical cord serum and amniotic membrane transplantation in acute ocular chemical burns. Br J Ophthalmol. 2015 May;99(5):669-73
24. Meller D, Pires RT, Mack RJ, Figueiredo F, Heiligenhaus A, Park WC,Prabhasawat P, John T, McLeod SD, Steuhl KP, Tseng SC. Amniotic membrane transplantation for acute chemical or thermal burns. Ophthalmology. 2000 May;107(5):980-9
25. Clare G, Suleman H, Bunce C, Dua H. Amniotic membrane transplantation for acute ocular burns. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Sep 12;9
26. Cavallini GM, Pellegrini G, Volante V, Ducange P, De Maria M, Torlai G,Benatti C, Forlini M. Chemical injury treated with autologous limbal epithelial stem cell transplantation and subconjunctival bevacizumab. Clin Ophthalmol. 2014 Aug 30;8:1671-3