Pagyvenusių žmonių kineziterapija

Kodas
KMU819
Studijų kryptis
Reabilitacija
Vykdymo būdas
Nenuotolinis (asmeniui dalyvaujant fiziškai)
Apimtis valandomis
36val.
Skirtas
kineziterapeutams
Kaina asmeniui
180.00Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Programą teikiantis darbuotojas
doc. dr. Inesa Rimdeikienė
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Įvadas 1.00 val.
Geriatrinės medicinos samprata. Geriatrinės tarnybos organizavimas bei plėtra Lietuvoje 2.00 val.
Geriatriniai sindromai 2.00 val.
Sergančiųjų demencija priežiūra 2.00 val.
Senatvinis silpnumo sindromas 2.00 val.
Geriatrinių ligonių kineziterapija esant ortopedinėms problemoms ir traumoms 2.00 val.
Kineziterapijos principai esant inkontinencijai. Dubens dugno raumenų stiprinimas 2.00 val.
Sveikas senėjimas 2.00 val.
Širdies kraujagyslių sistemos senėjimas. Fizinių pratimų taikymas pagyvenusių ir senyvo amžiaus asmenims kardiologinės reabilitacijos metu. 2.00 val.
Šlapimo nelaikymas, profilaktika, konsultavimas ir mokymas. 2.00 val.
Griuvimai, rizikos veiksnių vertinimas, profilaktika 2.00 val.
Kineziterapeuto funkcijos. Pagyvenusio asmens kineziterapinio ištyrimo, kineziterapijos plano sudarymo, fizinio krūvio dozavimo principai 2.00 val.
Funkcinis raumenų jėgos vertinimas 3.00 val.
Šlapimo nelaikymas, profilaktika, konsultavimas ir mokymas 2.00 val.
Pagyvenusių asmenų laikysenos ir judesių valdymo pokyčiai ir korekcija 2.00 val.
Kineziterapijos priemonės griuvimų profilaktikai 2.00 val.
Geriatrinių ligonių kineziterapija sergant nervų sistemos ligomis. Nefarmakologinės skausmo valdymo priemonės. 2.00 val.
Testas 2.00 val.
Viso valandų
36.00
Programos aprašymas (santrauka)

Įvadas

Podiplominių kursų dalyviai supažindinami su programa „Pagyvenusių žmonių kineziterapija”, pristatoma savaitės dienotvarkė, vykdoma registracija, kursų dalyviai prisistato vieni kitiems. Pristatomos užduotys ir paaiškinana, kaip jas reikės atlikti. Aptariami organizaciniai klausimai.

Tarpdisciplininė komanda. Kineziterapeuto funkcijos
Pristatoma, kas yra tarpdisciplininis požiūris; kokie specialistai sudaro komandą ir jų vaidmenys; kineziterapeuto vaidmuo specialistų komandoje.

Sveikas senėjimas
Sveikas senėjimas – tai procesas, leidžiantis vyresnio amžiaus žmonėms optimizuoti savo fizines, socialines ir dvasinės sveikatos galimybes, džiaugtis nepriklausomu ir geros kokybės gyvenimu. Pristatomos sveikatinimo ir prevencijos priemonės, padedančios įgalinti sveiką senėjimą.

Senatvinio silpnumo sindromas
Senatvinio silpnumo sindromo požymiai, paplitimas, pasekmės ir priežiūra.
Pagyvenusio asmens kineziterapinio ištyrimo, kineziterapijos plano sudarymo, fizinio krūvio dozavimo principai
Pristatomi ir aptariami pagrindiniai pagyvenusių asmenų kineziterapinio ištyrimo, kineziterapijos plano sudarymo ir fizinio krūvio dozavimo principai. Mokomasi formuluoti kineziterapinę diagnozę ir artimus bei tolimus kineziterapijos tikslus.
Pagyvenusio asmens kineziterapinis ištyrimas. Funkcinis raumenų jėgos vertinimas
Išsamus geriatrinis vertinimas – tai ne tik fizinių pagyvenusio amžiaus žmogaus duomenų vertinimas, bet biologinių, psichosocialinių bei funkcinių aspektų visuma. Išsamiam geriatriniam įvertinimui reikalinga interdisciplininė komanda, kurios pagrindiniai nariai yra gydytojas geriatras, geriatrijos slaugytojas, ergoterapeutas, kineziterapeutas ir socialinis darbuotojas bei kiti specialistai. Bus mokoma atlikti kineziterapinį geriatrinių pacientų ištyrimą, vertinti funkcinę būklę, atlikti funkcinį raumenų jėgos testavimą.
Pagyvenusių asmenų laikysenos ir judesių valdymo pokyčiai
Pristatomi dažniausi pagyvenusių asmenų laikysenos ir judesių valdymo sutrikimai bei su jais susijusios ligos. Analizuojamos šių pokyčių korekcijos priemonės kineziterapeuto praktikoje.
Griuvimai, rizikos veiksnių vertinimas, profilaktika
Griuvimų dažnumas ir pasekmės. Kursantai mokomi identifikuoti vidinius ir išorinius griuvimų rizikos veiksnius ir juos koreguoti.
Kineziterapijos priemonės griuvimų profilaktikai
Praktiškai mokomasi taikyti kineziterapijos metodus griuvimų profilaktikai (pusiausvyros pratimai, Ai Chi metodika).

Geriatrinių ligonių kineziterapija esant ortopedinėms problemoms ir traumoms
Užsiėmimų metu kursantai bus mokomi, kaip atlikti pagyvenusių žmonių, patyrusių traumą ar sergančių ortopedinėmis ligomis, kineziterapinį ištyrimą, formuluoti kineziterapinę diagnozę ir tikslus, sudaryti kineziterapijos programą; taip pat energijos tausojimo ir sąnarių apsaugos principų sergant įvairiomis sąnarių ligomis vyresniame amžiuje.
Geriatrinių ligonių kineziterapija sergant nervų sistemos ligomis
Užsiėmimų metu kursantai bus mokomi, kaip atlikti pagyvenusių žmonių, sergančių nervų sistemos ligomis, kineziterapinį ištyrimą, formuluoti kineziterapinę diagnozę ir tikslus, sudaryti kineziterapijos programą.
Geriatrinių ligonių kineziterapija sergant širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis. Aerobinio krūvio taikymo geriatriniam pacientui ypatybės
Užsiėmimų metu kursantai bus mokomi, kaip atlikti pagyvenusių žmonių, sergančių širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis, kineziterapinį ištyrimą, formuluoti kineziterapinę diagnozę ir tikslus, sudaryti kineziterapijos programą. Analizuojami aerobinio krūvio taikymo geriatriniam pacientui principai.
Nefarmakologinės skausmo valdymo priemonės
Skausmo klasifikacija, vertinimas, nemedikamentinio gydymo galimybės ir principai.
Šlapimo nelaikymas, profilaktika, konsultavimas ir mokymas
Amžiniai pokyčiai, turintys įtakos šlapimo nelaikymui. Šlapimo nelaikymo tipai. Šlapimo nelaikymo profilaktika. Paciento konsultavimas, medikamentinis gydymas, pagalbinių priemonių parinkimas ir naudojimas.
Kineziterapijos principai esant inkontinencijai. Dubens dugno raumenų stiprinimas Aptariami ir praktiškai atliekami kineziterapijos metodai, skirti dubens dugno raumenų stiprinimui (Kėgelio bei Tansbergerio pratimai).
Sergančiųjų demencija priežiūra
Demencijos paplitimas, klinika, diagnostika, gydymo principai, slauga. Sergančiųjų demencija priežiūros principai: bendravimas, emocinė būklė, mityba, rengimas, užimtumas, orientacija laike ir vietoje, saugumas, šeimos nariai.
Gerontechnologijos
Gerontechnologijos – tai technologijos sveikiems ir sergantiems pagyvenusio amžiaus žmonėms. Gerontechnologijos pažeidžiamiems ir ligotiems senyvo amžiaus žmonėms gali kompensuoti pablogėjusį suvokimą bei atmintį, praplėsti jų galimybes bendrauti, keistis informacija, judėti. Technologijomis galima sukurti saugią namų aplinką bei užtikrinti medicininę būklės stebėseną.
Vertinimas
Vertinimo strategija – kineziterapijos plano parengimas ir pristatymas. Kurso dalyvių vertinimas atliekamas kurso pabaigoje. Dalyviams pateikiamos praktinės situacijos. Vertinami situacijų sprendimai, vyksta diskusijos.Kursų „Pagyvenusių žmonių kineziterapija“ dalyviai dalinasi įspūdžiais ir patirtimi; teikiamas grįžtamasis ryšys.

Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Inesa Rimdeikienė 1
Lina Leimonienė 4 2
Jurgita Knašienė 12
Vilija Žebrauskaitė 4 2
Laura Rutkauskienė 13
Atvykstant reikia turėti

Medicininį chalatą

Literatūra

1.      Kriščiūnas, Aleksandras; Kimtys, Algimantas; Rimdeikienė, Inesa; Keizeris, Alvydas; Samėnienė, Jūratė; Drulytė, Vilija; Savickas, Raimondas; Franckevičiūtė, Eglė; Varžaitytė, Lina; Ušeckienė, Gintarė; Bagdžiūtė, Edita; Prasauskienė; Audronė; Šakalienė, Rasa. 2008 Kineziterapija    Vitae Litera, Kaunas

2.      Kisner, Carolyn., Colby, Lynn Allen 2013 Therapeutic exercise: foundations and techniques F.A.Davis

3.      Guiccione AA, Wong RA, Avers D. 2012 Geriatric Physical Therapy Elsvier Mosby, USA

4.       Bender M, Norris A, Bauckham P. 1999 Groupwork with the elderly. Principles

            and Practice Winslow Press, USA

5.      Bagdonas G, Damulevičienė G, Lesaukaitė V, Macijauskienė J, Valius L, Venskutonis D, Visokinskas A. 2009 Pagyvenusių žmonių sveikatos priežiūra       Vitae Litera, Kaunas

6.      Nancy Berryman, R.   2012    Muscle and Sensory Testing, 3rd Edition  St. Louis, Mo.: Elsevier Saunders

7.      Michael L. Voight, Barbara J. Hoogenboom, William E. Prentice 2014  Musculoskeletal Interventions 3/E  McGraw-Hill Education