Pirmosios medicinos pagalbos kursas farmacijos specialistui

Kodas
KMU895
Studijų kryptis
Medicina
Vykdymo būdas
Nenuotolinis (asmeniui dalyvaujant fiziškai)
Apimtis valandomis
8val.
Praktikos valandos
4
Teorijos valandos
4
Skirta (vidinė tikslinės klausytojų grupės klasifikacija, reikšmė naudojama pažymėjime, įsakyme)
Išplėstinės praktikos vaistininkams
farmacijos specialistams
Kaina asmeniui
80.00Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Svarbu

SVARBU pateikti duomenis apie savo dalyvavimą - fps@lsmuni.lt. Jums bus išsiųsta vidaus registracijos kortelė ir suderinti kiti klausimai.

Dėl praktinių užsiėmimų

 Dėvėti  patogią aprangą.
Praktinių užsiėmimų metu bus naudojama vaizdinė medžiaga: jei reikalinga turėkite akinius.
Mobilieji telefonai: kurso metu aktyviai naudotis telefonais draudžiama. 

 

Programą teikiantis darbuotojas
prof. dr. Jurga Bernatonienė
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Pirmoji pagalba staigios mirties atveju. Praktinės pratybos simuliacinėje laboratorijoje. 2.00 val.
Pirmoji pagalba ūmių būklių atveju. Nuotolinės studijos. 2.00 val.
Pirmoji pagalba traumų atvejais. Praktinės pratybos simuliacinėje laboratorijoje. 2.00 val.
Farmacijos specialistų kompetencija teikiant pirmąją medicinos pagalbą. 1.00 val.
Tobulinimo rezultatų patikra: -teorinių žinių vertinimas (testavimas); -praktinių gebėjimų vertinimas (situacijų sprendimas). 1.00 val.
Mokymo(si) metodai
teorinė kursų medžiaga: paskaitos, aprašai, praktinės užduotys (testai, klausimynai), pateiktos literatūros savarankiškos studijos, diskusijos, kontaktinis praktinių įgūdžių mokymasis ir įsisavinimas, naudojant medicininę simuliacinę įrangą, situacijų sprendimai, įsisavinimas.
Viso valandų
8.00
Programos tikslai
Farmacijos specialistas ir/ar išplėstinės praktikos vaistininkas baigęs kursą privalo:
1. Išmokti nustatyti žmogaus kritinę būklę, kad galėtų nedelsiant suteikti žmogui pirmąją medicinos pagalbą žmogaus gyvybei išsaugoti
2 .Gebėti įvardyti pirmosios pagalbos apimtį, mokėti naudotis saugos priemonėmis, įvertinti, ar aplinka saugi teikti pagalbą.
2. Išmokti suteikti pirmąją pagalbą staigios mirties atveju: atlikti kokybiškus krūtinės ląstos paspaudimus, įpūtimus maišu su kauke, žinoti, kaip atliekami įpūtimai burna į burną, mokėti saugiai naudotis automatiniu išoriniu defibriliatoriumi, mokėti atlikti pradinį gaivinimą.
2. Gebėti atpažinti požymius ir suteikti pirmąją pagalbą ūmių būklių ir traumų atvejais.
3.Įgyti praktinius gebėjimus teikti pirmąją pagalbą gyventojui visuomenės vaistinėje.Mokėti atpažinti, kokiais atvejais reikia teikti pirmąją medicinos pagalbą ir įgyti kompetenciją atpažįstant.
4.Pagilinti žinias apie pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlę, privalomą rinkinio sudėtį.

Programos aprašymas (santrauka)

1. Pirmoji pagalba staigios mirties atveju. Praktinės pratybos simuliacinėje laboratorijoje. 1.1. Atlikti kokybiškus krūtinės ląstos paspaudimus. 1.2. Atlikti įpūtimus maišu su kauke, žinoti, kaip atliekami įpūtimai burna į burną. 1.3. Mokėti saugiai naudotis automatiniu išoriniu defibriliatoriumi. 1.4. Mokėti atlikti pradinį gaivinimą ir įvardyti gaivinimo specifiką, ištikus staigiai mirčiai dėl skendimo, elektros traumos ir pasikorimo. 1.5. Gebėti įvardyti pirmosios pagalbos apimtį ir pirmosios pagalbos teikėjo kompetencijas, mokėti naudotis saugos priemonėmis ir įvertinti, ar aplinka saugi teikti pagalbą. 2. Pirmoji pagalba ūmių būklių atveju. Nuotolinės studijos 2.1. Pirminė nukentėjusiojo apžiūra vadovaujantis ABCDE prioritetais. 2.2. Pirmoji pagalba alpimo ir presinkopės metu. 2.3. Tipinį krūtinės skausmas, pirmoji pagalbą vystantis ūmiam koronariniam sindromui (ŪKS). 2.4. Pirmoji pagalba ištikus anafilaksijai, automatinis adrenalino švirkštas. 2.5. Hipoglikemija, hiperglikemija. 2.6. Sunkus bronchinės astmos priepuolis, pirmoji pagalba ištikus priepuoliui, salbutamolio inhaliatorius. 2.7. Pirmoji pagalba ištikus insultui. 2.8. Generalizuotas traukulių priepuolis ir nemedikamentinė pirmoji pagalbą traukulių metu. 3. Pirmoji pagalba traumų atvejais. Praktinės pratybos simuliacinėje laboratorijoje. 3.1. Mokėti sustabdyti stiprų išorinį kraujavimą paprastomis priemonėmis ir atpažinti vidinio kraujavimo požymius. 3.2. Gebėti suteikti pirmąją pagalbą susižeidus ir tvarstyti įvairias kūno sritis vyniojamąja juosta bei skarelėmis. 3.3. Atpažinti kaulų lūžio požymius, mokėti taikyti pagrindinius imobilizacijos principus ir imobilizuoti žastą, dilbį, plaštaką, šlaunį, blauzdą parankinėmis priemonėmis. 4. Farmacijos specialistų kompetencija teikiant pirmąją pagalbą. 4.1. Įgyti praktinius gebėjimus teikti pirmąją pagalbą gyventojui visuomenės vaistinėje. 4.2. Mokėti atpažinti, kokiais atvejais reikia teikti pirmąją medicinos pagalbą ir įgyti kompetenciją atpažįstant, vertinant ir atliekant: 1) įvertinti pagrindinius gyvybės požymius (sąmonę, kvėpavimą, širdies veiklą); 2) atlikti dirbtinį kvėpavimą ir išorinį širdies masažą; 3) gaivinti; 4) stabdyti kraujavimą, tvarstyti; 5) malšinti skausmą; 6) imobilizuoti pažeistą sritį esant lūžimui ar išnirimui; 7) nešti traumuotus, sužalotus asmenis; 8) suteikti pirmąją pagalbą asmenims, patyrusiems elektros traumą, terminį ar cheminį nudegimą, anafilaksiją, paveiktiems žaibo, ištiktiems saulės ar šilumos smūgio, sušalusiems, skendusiems, užspringusiems, netekusiems sąmonės, įkąstiems vabzdžio ar gyvūno, suspaustiems, bandžiusiems pasikarti, apalpusiems, netekusiems sąmonės, įkąstiems vabzdžio ar gyvūno, apsinuodijusiems, ištiktiems miokardo infarkto, patyrusiems galvos kraujotakos sutrikimų, epilepsijos priepuolį, kuriems prasidėjo gimdymas, ant odos, į akis ar į kvėpavimo takus pateko nuodingųjų ir pavojingų medžiagų. 4..3. Pagilinti žinias apie pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlę, jos sudėtį. 4.4. Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos vaistinėlės sudėties atnaujinimas.

Klausytojų sk. (nuo)
10
Klausytojų sk. (iki)
30
Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Asta Krikščionaitienė 2 2
Aida Mankutė 1 1
Raimondas Radžiūnas 1
Jurga Bernatonienė 1
Praktiniai gebėjimai, jų įsisavinimas, reikalingų savarankiškai atlikti manipuliacijų skaičius

Praktinė dalis - pirmosios  medicinos pagalbos mokymai vyks po įsisavintos teorinės dalies ir atliktų testavimo užduočių Lietuvos sveikatos mokslų universiteto  Medicinos fakulteto Ekstremaliosios  medicinos katedroje ( Eivenių g. 4). Apie laiką bus pranešta el. paštu individualiai. Išsamiau - 8-37328303, fps@lsmuni.lt

Kiekvieno dalyvio praktiniai gebėjimai tikrinami ir vertinami kontaktinės praktikos metu savarankiškais situacijų sprendimais.

 

Atvykstant reikia turėti

*  Būtina pranešti, jei dėl objektyvių priežasčių (ligos ar kitų) praktikos mokymuose dalyvauti negalėsite.

Dėvėkite patogią aprangą.
Praktinių užsiėmimų metu bus naudojama vaizdinė medžiaga: jei reikalinga turėkite akinius.

 

Papildoma informacija

TEORINĖ DALIS:NUOTOLINĖ  1) inovatyvūs mokymai per HybridLab programą. Prieigą savarankiškam mokymuisi gausite į savo elektroninį paštą. 2) taip pat išklausysite (stebėsite)  paskaitą apie būtinąsias farmacijos specialistų ir išplėstinės praktikos vaistininkų kompetencijas suteikiant pirmąją medicinos pagalbą vaistinėje, apie pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių rinkinius. Nuorodą prisijungimui gausite į el. paštą.

PRAKTINĖ DALIS: KONTAKTINĖ. Pirmosios medicinos pagalbos mokymai vyks po teorinės dalies nurodytu laiku LSMU Ekstremaliosios medicinos katedroje - Eivenių g. 4. Iki  praktikos reikia būti  įsisavinus teorinę dalį ir  išsprendus testus.

Svarbu atsiminti slaptažodį, kadangi:
    2.1. Praktikos metu Jūs jungsitės prie planšečių su savo susikurtu slaptažodžiu.
    2.2. Po kurso turėsite galimybę visus metus skaityti kurso medžiagą.

Informacija išsamiau 8-37328303, fps@lsmuni.lt.

 

 

Literatūra

1. D. Vaitkaitis, A.Pranckūnas ir kt. Pirmoji medicinos pagalba, 2017.

2. ERC gaivinimo rekomendacijos, European resuscitation council guidelines 2015, https://cprguidelines.eu .

3.Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas 2003-07-11 Nr. V-450  ,,Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-02-06 d.)

4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  2021 m. vasario 25 d.  įsakymas V-387 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr.450 ,,Dėl  sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašo, pirmosios pagalbos rinkinio aprašo ir sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos, teikiant pirmąją medicinos pagalbą, aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.(įsigaliojo nuo 2021-02-26 d.)

5. Pharmacy Staff Perspectives on the Role of Community Pharmacy in the Provision of First Aid and Responding to Emergencies: a Qualitative Study. Marianna Liaskou, Simon White, Gary Moss, Jordan Cook and Nigel Ratcliffe. Keele University, Keele, Pharmacy research, 2017.

6. Training Commmunity Pharmacy Staff How to Help Manage Urgent Mental Health Crises. Nathaniel Rickles, Albert Wertheimer and Yifan Huang. Published online 2019 Sep 16. doi: 10.3390/pharmacy.