Slaugytojų diabetologų mokymo programa

Kodas
KMU953
Studijų kryptis
Slauga
Vykdymo būdas
Mišrus (nuotolinis ir nenuotolinis)
Apimtis valandomis
160val.
Skirtas
bendrosios praktikos slaugytojams
išplėstinės praktikos slaugytojams
Kaina asmeniui
320.00Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Administratorius: Inga Sribikienė 837-326901
Įgyjamos ar tobulinimos kompetencijos
Programą teikiantis darbuotojas
asist. Virginija Bulikaitė
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Mokymo(si) metodai
Tobulinimosi programos metu vyksta paskaitos, seminarai, pacientų atvejų analizė, cukriniu diabetu sergančių pacientų ( vaikų ir suaugusiųjų) mokymo stacionaro diabeto mokyklėlėse stebėjimas, pirminių ir tęstinių slaugytojo diabetologo konsultacijų stebėjimas ambulatorijoje, darbas diabetinės pėdos kabinete (gydomasis pedikiūras, diabetinės pėdos žaizdų priežiūra), diskusijos, simuliacija, insulino pompų, jutiklių naudojimas, praktikiniai darbai. Tobulinimosi programos dalyviai programos pabaigoje pildo grįžtamojo ryšio anketas, įvertindami paskaitų, seminarų ir praktikos darbų kokybę, pateikia pasiūlymus programos tobulinimui.
Viso valandų
0.00
Programos tikslai
Tobulinimosi programos tikslas ir tobulinimo rezultatai
Programos tikslas – parengti slaugytojus diabetologus cukriniu diabetu (CD) sergančiųjų pacientų pirminės ir tęstinės konsultacinės pagalbos paslaugoms bei pėdų priežiūros paslaugoms teikti.
Tobulinimo rezultatai:
Dalyviai mokės: teikti pirminę ir tęstinę slaugytojo diabetologo konsultacinės pagalbos paslaugą CD sergantiems pacientams, atsižvelgiant į jų cukrinio diabeto tipą, amžių, fizinį aktyvumą, mitybos ir gydymo ypatumus bei teikti pėdų priežiūros paslaugą.
Dalyviai gebės: konsultacijų metu taikyti įvairius mokymo metodus ir motyvuoti pacientus geriau valdyti ligą.
Dalyviai žinos: cukrinio diabeto valdymui skirtų naujausių technologijų ir savikontrolės priemonių (gliukomačių, nuolatinių gliukozės kiekio kraujyje sekimo sistemų, insulino švirkštiklių, insulino pompų) naudojimo principus, sveikos mitybos, fizinio aktyvumo, peroralinių antidiabetinių preparatų bei insulino terapijos ypatumus, pagalbos būdus prasidėjus ūmioms diabeto komplikacijoms (hipoglikemijai ir hiperglikemijai).
Dalyviai išmanys: blogai kontroliuojamo gliukozės kiekio kraujyje sukeliamų ūmių bei vėlyvųjų komplikacijų profilaktiką bei pėdų priežiūros principus.
Programos aprašymas (santrauka)
 1. Įvadas: “Slaugytojų diabetologų mokymo programos” pristatymas. Susipažįstama su tobulinimosi kursų dalyviais. Dalyviams pristatomas programos turinys, vertinimo metodai, dėstytojai.
 2. Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys slaugytojo diabetologo veiklą. Supažindinama su dokumentais, reglamentuojančiais slaugytojo diabetologo paslaugas ir jų teikimo organizavimą: pėdų priežiūra ir pirminis bei tęstinis sergančiųjų cukriniu diabetu konsultavimas stacionaro skyriuose ir ambulatorijose.
 3. Sergančiųjų cukriniu diabetu teisės ir socialiniai poreikiai. Supažindinama su sergančiųjų cukriniu diabetu teisėmis, socialinėmis garantijomis, kompensuojamomis priemonėmis, diabeto asociacijos veikla.
 4. Cukrinio diabeto klasifikacija, diagnostikos kriterijai. Pristatoma cukrinio diabeto klasifikacija (1 ir 2 tipo cukrinis diabetas, MODY diabetas, gestacinis diabetas ir kt.).
 5. Psichologiniai sunkumai: cukriniu diabetu sergančiųjų pacientų ir aplinkinių reakcija į ligą. Supažindinama su skirtingo amžiaus pacientų reakcija į cukrinio diabeto diagnozę, jų šeimos narių (pvz.: sutuoktinio, susirgusio vaiko tėvų) ir artimųjų bei aplinkinių reakcija (vaikų darželio, mokyklos kolektyvas, darbovietė ir t.t.). Paaiškinama kokias 5 gedėjimo stadijas išgyvena susirgęs asmuo ir jo artimieji (nuo neigimo, pykčio, derybų, depresijos iki susitaikymo). Dėl savo saugumo (gali prireikti pagalbos hipoglikemijos atveju) pacientai turėtų informuoti aplinkinius (vaikų darželio, mokyklos, darbo kolektyvus, trenerius ir kt.). Tačiau dėl galimų patyčių baimės, tėvai ne visada linkę atskleisti vaiko diagnozę ugdymo įstaigoms, o pedagogai dažnai nenori prisiimti atsakomybės už CD sergantį vaiką. CD sergantys suaugusieji taip pat dažnai vengia informuoti darbdavius, saugodami savo darbo vietą, nenorėdami akcentuoti savo sveikatos būklės.
 6. Skirtingo amžiaus sergančiųjų cukriniu diabetu pacientų konsultavimas: Pedagogika ir andragogika. Supažindinama su mokymo metodais, individualiu mokymu ir mokymu grupėje, žinių vertinimo metodais.
 7. Naujosios technologijos skirtos cukrinio diabeto savikontrolei. Pristatomos naujosios technologijos: insulino pompos, nuolatinio gliukozės kiekio kraujyje sekimo sistemos, uždaros kilpos („Closed - loop“) sistemos, duomenų nuskaitymui ir analizei skirtos kompiuterinės bei mobiliosios programėlės ir t.t. Mokoma įvesti į poodę gliukozės kiekio sekimui skirtus jutiklius, insulino pompos kateterius, valdyti šiuos prietaisus bei programėlių pagalba analizuoti gautus duomenis.
 8. Cukriniu diabetu sergančiųjų pacientų motyvacija valdyti ligą. Paaiškinamos priežastys, kodėl vieni CD sergantys pacientai gali būti daugiau motyvuoti už kitus rūpindamiesi savo sveikata ir vykdydami specialistų rekomendacijas. Paaiškinama kas yra „perdegimo sindromas“ ir kaip slaugytojas galėtų motyvuoti pacientus.
 9. Nėščiųjų diabetas. Gestaciniu diabetu sergančiųjų nėščiųjų konsultavimas. Paaiškinama kaip konsultuojamos gestaciniu diabetu sergančios nėščiosios, atsižvelgiama į joms paskirtą  gydymą (tik dieta, insulinas). Mokoma glikemijos savikontrolės, mitybos, insulinoterapijos ypatumų, aiškinama apie ūmias CD komplikacijas ir jų profilaktiką.
 10. Nėščiųjų konsultavimas: Sergančiųjų 1 tipo CD ir 2 tipo CD nėščiųjų konsultavimas. Supažindinama su diabeto savikontrolės reikalavimais ir jų svarba 1 tipo CD ar 2 tipo CD sergančiai ir planuojančiai nėštumą moteriai. Paaiškinama glikemijų savikontrolės, mitybos svarba, primenami insulinoterapijos įpatumai, ūmių komplikacijų profilaktika nėštumo metu.
 11. Fizinis aktyvumas sergant cukriniu diabetu (atsižvelgiant į paskirtą CD gydymą: tik dieta, peroralinai preparatai, insulinas). Supažindinama su fizinio krūvio poveikiu cukriniu diabetu sergančio paciento organizmui. Aptariami aerobiniai ir anaerobiniai pratimai, jų įtaka glikemijai, hipoglikemijos profilaktika fizinio krūvio metu ir po jo (sportas, fizinis darbas, lytiniai santykiai ir pan.).
 12. Kelionės sergant cukriniu diabetu (atsižvelgiant į paskirtą CD gydymą: tik dieta, peroralinai preparatai, insulinas). Supažindinama su savikontrolės ir mitybos ypatumais ilgų kelionių metų, reikalavimais insulino gabenimui lėktuvu, reikalavimais insulino saugojimui esant aukštai ir žemai oro temperatūrai (pvz.: poilsiaujat pajūryje ar išvykus slidinėti),   automobilio vairavimu sergant CD.
 13. Žalingi įpročiai ir cukrinis diabetas. Supažindinama su rūkymo, alkoholio, narkotinių medžiagų vartojimo pasekmėmis sergančiojo CD organizmui ir gliukozės kiekio kraujyje reguliavimui.
 14. Tatuiravimasis ir auskarų vėrimas sergant cukriniu diabetu. Supažindinama su diabeto savikontrolės svarba sergančiajam cukriniu diabetu planuojant kūno puošybą (tatuiravimas, permanentinis makiažas, auskarų vėrimas) ir galimomis  komplikacijomis bei jų profilaktika.
 15. Vėlyvosios cukrinio diabeto komplikacijos. Supažindinama su vėlyvosiomis cukrinio diabeto komplikacijomis: retinopatija, neuropatija, nefropatija, kardiovaskulinėmis ligomis, jų išsivystymo priežastimis, požymiais ir profilaktika.
 16. Lytinė sveikata segant cukriniu diabetu. Supažindinama su sergančiųjų cukriniu diabetu  vyrų bei moterų lytinės sveikatos problemomis (pvz.: vyrų erekcijos disfunkcija, moterų makšties kandidozė ir kt.), jų sprendimo būdais, kontracepcija.
 17. Diabetinė pėda. Neuropatijos tyrimas. Pėdų priežiūra. Supažindinama su pėdų priežiūros kabineto įranga, naudojamomis priemonėmis, tvarsčiais, sergančiojo cukriniu diabetu pėdų priežiūros reikalavimais, gydomuoju pedikiūru, opų priežiūra.
 18. Slaugytojo diabetologo psichologinis pasiruošimas. Perdegimo sindromas. Supažindinama su slaugytojo diabetologo darbe iškylančiomis psichologinėmis problemomis ir jų sprendimo būdais.
 19. Kas yra 1 tipo cukrinis diabetas. Sergančiųjų 1 tipo cukriniu diabetu savikontrolės mokymas. Supažindinama su 1 tipo cukrinio diabeto epidemiologija, priežastimis, požymiais, diagnostika, gydymu. Paaiškinami pagrindiniai savikontrolės principai, rekomenduojamos glikemijos normos, mokoma naudotis glikemijos matavimo priemonėmis: gliukomačiais ir nuolatinio gliukozės kiekio kraujyje sekimo sistemomis. Mokoma analizuoti paciento  savikontrolės dienyną bei jo mobiliųjų įrenginių programėlėse sukauptus glikemijos duomenis. Kursų dalyviams teorinių ir praktinių užsiėmimų metu akcentuojami esminiai  pirminio ir tęstinio pacientų konsultavimo skirtumai.
 20. Sergančiųjų 1 tipo cukriniu diabetu mitybos mokymas. Pagrindiniai sveikos mitybos principai. Supažindinama su paciento mitybos rėžimu,  tinkamų  maisto produktų ir porcijų pasirikimu, maitinimosi reguliarumu. Pristatomas maisto produktų sudėties skaičiavimas vadovaujantis “pakeitimų” sistema, maisto produktų pakuočių etikečių analizė, angliavandenių – insulino santykio skaičiavimas. Kursų dalyviams teorinių ir praktinių užsiėmimų metu akcentuojami esminiai  pirminio ir tęstinio pacientų konsultavimo skirtumai.
 21. Sergančiųjų 1 tipo cukriniu diabetu insulinoterapijos mokymas. Insulinas ir jo rūšys. Insulino veikimo schemos. Insulino švirkštimo priemonės: vienkartiniai švirkštai, injektoriai, pompos. Insulino injekcijų atlikimo technika. Jautrumo insulinui faktoriaus skaičiavimas. Insulino preparatų laikymas. Kursų dalyviams teorinių ir praktinių užsiėmimų metu akcentuojami esminiai  pirminio ir tęstinio pacientų konsultavimo skirtumai.
 22. Sergančiųjų 1 tipo cukriniu diabetu mokymas apie ūmias cukrinio diabeto komplikacijas: hipoglikemija. Paaiškinamos hipoglikemijos priežastys, požymiai, pagalba prasidėjus hipoglikemijai. Hipoglikemijos profilaktika. Cukrinio diabeto identifikavimo ženklai: kortelės, apyrankės, pakabukai. Pagalba hipoglikeminės komos metu. Gliukagonas. Kursų dalyviams teorinių ir praktinių užsiėmimų metu akcentuojami esminiai  pirminio ir tęstinio pacientų konsultavimo skirtumai.
 23. Sergančiųjų 1 tipo cukriniu diabetu mokymas apie ūmias cukrinio diabeto komplikacijas: hiperglikemija, ketoacidozė. Paaiškinamos hiperglikemijos priežastys, požymiai, pagalba prasidėjus hiperglikemijai. Hiperglikemijos profilaktika. Ketoacidozės priežastys, požymiai, slauga ketoacidozės metu. Diabetinė koma. Kursų dalyviams teorinių ir praktinių užsiėmimų metu akcentuojami esminiai  pirminio ir tęstinio pacientų konsultavimo skirtumai.
 24. 1 tipo cukrinio diabeto valdymas susirgus ūmiomis infekcinėmis ir kitomis ligomis. Supažindinama su karščiuojančio, viduriuojančio, vemiančio cukriniu diabetu sergančiojo glikemijos savikontrolės ypatumais, mitybos ir insulino dozavimo reikalavimais. Glikemijos savikontrolė pooperaciniu laikotarpiu.
 25. Gretutinės ligos sergant 1 tipo cukriniu diabetu: supažindinama su cukrinio diabeto savikontrolės, mitybos ir gydymo principais sergant viena ar keliomis gretutinėmis ligomis (ūmus ar lėtinis inkstų nepakankamumas, kepenų nepakankamumas, onkologiniai susirgimai, pankreatitas, celiakija ir kt. ligos).
 26. Kas yra 2 tipo cukrinis diabetas. Sergančiųjų 2 tipo cukriniu diabetu savikontrolės mokymas. Supažindinama su 2 tipo cukrinio diabeto epidemiologija, priežastimis, požymiais, diagnostika, gydymu. Paaiškinami pagrindiniai savikontrolės principai, rekomenduojamos glikemijos normos, pristatomos glikemijos savikontrolės priemonės: gliukomačiai ir nuolatinės gliukozės kiekio kraujyje sekimo sistemos. Nurodoma kaip parinkti savikontrolės priemones atsižvelgiant į paciento poreikius (pvz.: seniems žmonėms, silpnaregiams, akliems pacientams ir t.t.). Diabeto savikontrolės dienyno duomenų analizė bei gliukomačių duomenų analizė kompiuterinių programų pagalba. Kursų dalyviams teorinių ir praktinių užsiėmimų metu akcentuojami esminiai  pirminio ir tęstinio pacientų konsultavimo skirtumai.
 27. Sergančiųjų 2 tipo cukriniu diabetu mitybos mokymas. Supažindinama su pagrindiniais sveikos mitybos principais, rekomenduojamu paciento mitybos rėžimu,  tinkamų  maisto produktų ir porcijų pasirikimu, valgymo reguliarumu. Atsižvelgiant į paciento amžių, gebėjimus ir  paskirtą gydymą ( insulinas, peroralinai preparatai, tik dieta) mokoma atpažinti angliavandenių savo sudėtyje turinčius maisto produktus, pristatomas maisto produktų sudėties skaičiavimas vadovaujantis “pakeitimų” sistema,  maisto produktų pakuočių etikečių analizė, angliavandenių – insulino santykio skaičiavimas. Kursų dalyviams teorinių ir praktinių užsiėmimų metu akcentuojami esminiai  pirminio ir tęstinio pacientų konsultavimo skirtumai.
 28. Sergančiųjų 2 tipo cukriniu diabetu alternatyvios mitybos mokymas. Pristatoma Viduržemio jūros regiono dieta, protarpinis badavimas, Keto dieta, mažai angliavandenių turinti dieta ir kt. (atsižvelgiant į paskirtą CD gydymą: tik dieta, geriamieji preparatai, insulinas).
 29. Sergančiųjų 2 tipo cukriniu diabetu insulinoterapijos mokymas. Supažindinama su insulino rūšimis, veikimo trukme, gydymo schemomis, injekcijų atlikimo technika, insulino laikymo sąlygomis, jautrumo insulinui faktoriaus skaičiavimu. Kursų dalyviams teorinių ir praktinių užsiėmimų metu akcentuojami esminiai  pirminio ir tęstinio pacientų konsultavimo skirtumai.
 30. Sergančiųjų 2 tipo cukriniu diabetu mokymas apie kitų gliukozės kiekį kraujyje mažinančių preparatų vartojimą. Supažindinama su preparatais, jų veikimo principu, paaiškinami preparatų vartojimo, laikymo reikalavimai.
 31. Sergančiųjų 2 tipo cukriniu diabetu mokymas apie ūmias cukrinio diabeto komplikacijas: hipoglikemija. Paaiškinamos hipoglikemijos priežastys, požymiai, pagalba prasidėjus hipoglikemijai. Hipoglikemijos profilaktika. Cukrinio diabeto identifikavimo ženklai: kortelės, apyrankės, pakabukai. Pagalba hipoglikeminės komos metu. Gliukagonas. Kursų dalyviams teorinių ir praktinių užsiėmimų metu akcentuojami esminiai  pirminio ir tęstinio pacientų konsultavimo skirtumai.
 32. Sergančiųjų 2 tipo cukriniu diabetu mokymas apie ūmias cukrinio diabeto komplikacijas: hiperglikemija. Paaiškinamos hiperglikemijos, ketoacidozės, hiperosmiliarinės ir laktoacidozinės būklės, diabetinės komos priežastys, požymiai, pagalba šioms būklėms prasidėjus.  Hiperglikemijos profilaktika. Kursų dalyviams teorinių ir praktinių užsiėmimų metu akcentuojami informacijos turinio pateikimo skirtumai, atsižvelgiant į pacientui paskirtą gydymą (tik dieta, peroralinai preparatai, insulino schema) bei mokymo etapą  (pirminis ar tęstinis konsultavimas).
 33. 2 tipo cukrinio diabeto valdymas susirgus ūmiomis infekcinėmis ir kitomis ligomis. Supažindinama su karščiuojančio, viduriuojančio, vemiančio cukriniu diabetu sergančiojo glikemijos savikontrolės ir slaugos ypatumais, slauga pooperaciniu laikotarpiu. Kursų dalyviams teorinių ir praktinių užsiėmimų metu akcentuojami informacijos turinio pateikimo skirtumai, atsižvelgiant į pacientui paskirtą gydymą (tik dieta, peroralinai preparatai, insulino schema) bei mokymo etapą (pirminis ar tęstinis konsultavimas).
 34. Gretutinės ligos sergant 2 tipo cukriniu diabetu: supažindinama su cukrinio diabeto savikontrolės ir gydymo principais sergant viena ar keliomis gretutinėmis ligomis (širdies ir kraujagyslių ligos, kepenų nepakankamumas, lėtinis inkstų nepakankamumas, onkologinės ir kt. ligos).
Klausytojų sk. (nuo)
20
Klausytojų sk. (iki)
25
Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Virginija Bulikaitė 60 100
Praktiniai gebėjimai, jų įsisavinimas, reikalingų savarankiškai atlikti manipuliacijų skaičius

Programos tikslas – parengti slaugytojus diabetologus cukriniu diabetu (CD) sergančiųjų pacientų pirminės ir tęstinės konsultacinės pagalbos paslaugoms bei pėdų priežiūros paslaugoms teikti.

Tobulinimo rezultatai:

Dalyviai mokės: teikti pirminę ir tęstinę slaugytojo diabetologo konsultacinės pagalbos paslaugą CD sergantiems pacientams, atsižvelgiant į jų cukrinio diabeto tipą, amžių, fizinį aktyvumą, mitybos ir gydymo ypatumus bei teikti pėdų priežiūros paslaugą.

Dalyviai gebės: konsultacijų metu taikyti įvairius mokymo metodus ir motyvuoti pacientus geriau valdyti ligą.

Dalyviai žinos: cukrinio diabeto valdymui skirtų naujausių technologijų ir savikontrolės priemonių (gliukomačių, nuolatinių gliukozės kiekio kraujyje sekimo sistemų, insulino švirkštiklių, insulino pompų) naudojimo principus, sveikos mitybos, fizinio aktyvumo, peroralinių antidiabetinių preparatų bei insulino terapijos ypatumus, pagalbos būdus prasidėjus ūmioms diabeto komplikacijoms (hipoglikemijai ir hiperglikemijai).

Dalyviai išmanys: blogai kontroliuojamo gliukozės kiekio kraujyje sukeliamų ūmių bei  vėlyvųjų komplikacijų profilaktiką bei pėdų priežiūros principus.

Atvykstant reikia turėti

Medicininį chalatą

Literatūra

Eil. Nr.

Leidimo

metai

Leidinio/dokumento autoriai ir pavadinimas

Leidykla/ Internetinis adresas

 
 

Privaloma literatūra

 
 1.  
2022m.

R. Verkauskienė, Dž. Veličkienė, J. Čeponis, Endokrinologija, II dalis. Cukrinis diabetes.

 Vitae Litera 
 1.  
2019m.

A. Lacroix, J.Ph. Assal, Pacientų mokymas stebėti ir valdyti ligą.

Vitae Litera 
 1.  

2017 m. birželio 14 d. Nr. V-726

 

LR Sveikatos apsaugos ministerija; dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 10 d. įsakymo nr. v-982 „Dėl sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“pakeitimo, 2017 m. birželio 14 d. Nr. V-726, Vilnius.

https://e-seimas.lrs.lt

 

 

 
 1.  
2015m.Lietuvos slaugytojų diabetologų draugija, Lietuvos endokrinologų draugija, Sergančiųjų cukriniu diabetu mokymo programa.

https://sam.lrv.lt

 

 

Papildoma literatūra

 
 1.  
2022m.ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines.https://www.ispad.org 
 1.  
2022m.American Diabetes Association (ADA) “Standards of Medical Care in Diabetes.”

https://doi.org

 

 
 1.  
2020m.M. Francaitė-Daugėlienė, G. Naskauskienė, Nėščiųjų diabetas.https://www.diabetoabc.lt 
 1.  
2018m.Lietuvos endokrinologų draugija, Atmintinė paaugliams sergantiems cukriniu diabetu.https://www.vgtulicejus.lt 
 1.  
2019m.

R. Hanas, Type 1 Diabetes in Children, Adolescents and Young Adults Seventh Edition.

Uddevalla 
 1.  
2017m

International Diabetes Federation, Global Guideline for Type 2 Diabetes.

https://www.idf.org