Profesinė etika

Kodas
KMU927
Studijų kryptis
Visuomenės sveikata
Vykdymo būdas
Nuotolinis mišrus (sinchroninis ir asinchroninis)
Apimtis valandomis
6val.
Skirta (vidinė tikslinės klausytojų grupės klasifikacija, reikšmė naudojama pažymėjime, įsakyme)
gydomojo masažo specialistams
medicinos biologams
paramedikams
citotechnologamas
biomedicinos technologams
medicinos mikrobiologams
radiologijos technologams
ergoterapeutams
kineziterapeutams
logoterapeutams
medicinos psichologams
perfuzininkams
Kaina asmeniui
24.00Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Administratorius: Inga Sribikienė 837-326901
Programą teikiantis darbuotojas
doc. Eimantas Peičius
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Profesinės etikos pagrindai: teorijų apžvalga 1.00 val.
Bendri ir taikomieji profesinės etikos principai 1.00 val.
Etinių dilemų spektras asmens sveikatos priežiūroje 1.00 val.
Sveikatos priežiūros kontekstas: etiniai aspektai 1.00 val.
Profesinės etikos praktinės problemos ir jų sprendimo galimybės 2.00 val.
Mokymo(si) metodai
paskaitos, seminarai
Viso valandų
6.00
Programos tikslai
Kvalifikacijos tobulinimo kursų „Profesinė etika“ programa suteikia klausytojams galimybę tobulinti savo žinias ir kompetencijas, pagrįstas etiškais į pacientą orientuotais sprendimais. Šis kvalifikacijos tobulinimo kursas įgalins asmens sveikatos priežiūros specialistus ugdytis moralinę atsakomybę, vadovautis bendromis profesinės etikos nuostatomis ir profesinės etikos kodeksuose numatytais įsipareigojimais
Programos aprašymas (santrauka)

Profesinės etikos žinios susiję su “minkštosiomis  kompetencijomis” (angl. soft skills) ir yra neatsiejamos nuo iššūkiams pasiruošusio profesionalaus asmens sveikatos priežiūros specialisto sampratos. Vertybiniai prieštaravimai, socialiniai ir kultūriniai skirtumai bei paciento teisių reikalavimai kelia didesnės nei įprasta sveikatos priežiūros specialisto moralinės atsakomybės iššūkius. Profesinės etikos aktualijų analizė, įžvalgų pasidalinimas ir aptarimas su kolegomis, taip pat į pacientą orientuoto požiūrio formavimas gali padėti rasti profesionalaus elgesio su pacientu ir/ar kolegomis sprendimus.

Kvalifikacijos tobulinimo kursų „Profesinė etika“ programa suteikia klausytojams galimybę tobulinti savo žinias ir kompetencijas, pagrįstas etiškais į pacientą orientuotais sprendimais. Šis kvalifikacijos tobulinimo kursas įgalins asmens sveikatos priežiūros specialistus ugdytis moralinę atsakomybę, vadovautis bendromis profesinės etikos nuostatomis ir profesinės etikos kodeksuose numatytais įsipareigojimais

Klausytojų sk. (nuo)
10
Klausytojų sk. (iki)
40
Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Eimantas Peičius 1 1
Gvidas Urbonas 1
Aušra Urbonienė 1
Žydrūnė Luneckaitė 1 1
Praktiniai gebėjimai, jų įsisavinimas, reikalingų savarankiškai atlikti manipuliacijų skaičius

Klausytojai, dalyvavę kvalifikacijos tobulinimo programos kurse: 

 • Gebės identifikuoti ir reflektuoti profesiniuose santykiuose iškylančias etines problemas.
 • Gebės interpretuoti ir taikyti profesinės etikos principus praktinėse situacijose.
 • Gebės organizuoti etiškai pagrįstus santykius su pacientais ir įgyvendinti profesinės etikos nuostatomis paremtus praktinius tikslus.
 • Gebės bendradarbiauti su kitais sveikatos priežiūros specialistais abipusės pagarbos pagrindu.
Atvykstant reikia turėti

.

Literatūra
 1. Peičius E., Urbonas G., Luneckaitė Ž., Urbonienė A., Butkevičienė R., Danusevičienė L., Šedienė P., Jurkuvienė R. (2020) Į pacientą orientuota profesinė etika ir komunikacija.  Mokomoji knyga. Kaunas: LSMU leidybos namai.
 2. Williams E. Medicinos etikos vadovas. Vilnius, Lietuvos gydytojų sąjunga. 2005.
 3. Spike JP, Lunstroth R. A Casebook in Interprofessional Ethics: A Succinct Introduction to Ethics for the Health Professions. Springer: 2016.
 4. Lo, B. (2009). Resolving ethical dilemmas: a guide for clinicians. Lippincott Williams & Wilkins.
 5. Vaughn L. Bioethics: principles, issues, and cases. New York: Oxford university press; 2010.
 6. Higgs J, Crocker A, Tasker D, Hummel J, Patton N. Health practice relationships. Rotterdam: 2014.
 7. World Health Organization (WHO) (2010). Framework for action on interprofessional education & collaborative practice. Prieiga internete: http://whqlibdoc.who.int/hq/2010/WHO_HRH_HPN_10.3_eng.pdf
 8. Konvencija dėl žmogaus teisių ir orumo apsaugos biologijos ir medicinos taikymo srityje (Žmogaus teisių ir biomedicinos konvencija). Valstybės žinios, 2002, Nr. 97-4253).