Paliatyvioji pagalba. Paliatyviosios pagalbos teikimo ypatumai vaikams ir paaugliams

Kodas
KMU809
Studijų kryptis
Slauga
Studijų tipas
Stacionarios
Apimtis valandomis
36val.
Apimtis kreditais
1.50
Išduodamas pažymėjimas
taip
Skirtas
visų specialybių gydytojams
visų specializacijų slaugytojams, išplėstinės praktikos slaugytojams
Kaina asmeniui
252.00Eur
Administratorius: Inga Sribikienė 837-326901
Svarbu

Kursai vyks Vaikų reabilitacijos klinikoje Lopšelio g. 10, Kaunas

Programą teikiantis darbuotojas
Prof. Audronė Prasauskienė, asist. Ivan Gavriljev
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Paliatyviosios pagalbos apibrėžtis, paskirtis ir organizavimo principai. Etiniai paliatyvios pagalbos teikimo aspektai 2.00 val.
Gyvenimo kokybę bloginantys lėtinių ligų simptomai (apžvalga, vertinimo metodai) 2.00 val.
Skausmas ir jo gydymo principai 3.00 val.
Kvėpavimo sutrikimas ir jo gydymo principai 1.00 val.
Emociniai sutrikimai ir jų gydymo principai 1.00 val.
Virškinimo ir valgymo problemos, jų sprendimo būdai 2.00 val.
Mirties simptomai ir mirštančio vaiko priežiūra 2.00 val.
Paliatyvios pagalbos teikimo ypatumai lėtinėmis nervų sistemos ligomis sergantiems vaikams 2.00 val.
Paliatyvios pagalbos teikimo ypatumai pažengusiomis onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams 2.00 val.
Paliatyvios pagalbos teikimo ypatumai kompleksines širdies ydas turintiems vaikams 1.00 val.
Tėvų/globėjų informavimas apie vaiko ligą, prognozę, eigą 1.00 val.
Sergančio vaiko informavimas apie jo ligą, eigą, prognozę 1.00 val.
Su sveikata susijusi gyvenimo kokybė ir dalyvumas sunkiai sergantiems vaikams, intervencijos gyvenimo kokybės ir dalyvumo palaikymui 2.00 val.
Psichologinė pagalba sunkiai sergančio vaiko broliams ir seserims 2.00 val.
Gedėjimas. Psichologinė pagalba mirusio vaiko šeimai 2.00 val.
Perdegimo sindromas 1.00 val.
Komandinio darbo principai teikiant paliatyviąją pagalbą 3.00 val.
Sunkai sergančių vaikų slaugos ypatumai: saugus kėlimas, padėčių pritaikymas, kompensacinės technikos naudojimas 2.00 val.
Kvėpavimo funkcijos palaikymas: deguonies terapija, tracheostomos priežiūra, atsiurbimas, kosulio asistento naudojimas 2.00 val.
Sunkiai sergančio vaiko maitinimas: tinkamos padėties, maisto konsistencijos, struktūros pritaikymas, kompensacinės maitinimo strategijos, gastrostoma ir jos priežiūra 2.00 val.
Viso valandų
36.00
Kurso programos temų aprašymas

Paskaitos (18 val.)

Paskaitų metu bus suteiktosa žinios apie  šiuolaikinę paliatyvios pagalbos sampratą, indikacijas paliatyviajai pagalbai, paliatyvios pagalbos teikimo ir organizavimo principus, etines paliatyvios pagalbos teikimo dilemas. Daug dėmesio bus skirta  gyvenimo kokybę bloginančių simptomų (ypač skausmo) įvertinimui ir gydymui, bus apžvelgti specifiniai paliatyvios pagalbos ypatumai skirtingas lėtines ligas turintiems vaikams. Dalyviai bus supažindinti su mirties simptomais, jų dinamika, mirštančio vaiko priežiūros ypatumais.

Seminarai (8 val.)

Seminarų metu bus aptariami socialinės bei psichologinės pagalbos ypatumai sunkiai sergantiems vaikams bei jų šeimoms. Daug dėmesio bus skiriama su sveikata susijusios gyvenimo kokybės sampratai, dalyvumui, intervencijoms, nukreiptoms į pastarųjų palaikymą. Bus diskutuojama ir dalijamasi patirtimi apie komandinio darbo ypatumus teikiant paliatyviąją pagalbą, skirtingų sričių specialistų vaidmenį komandoje.

Praktiniai užsiėmimai (6 val.)

Praktikos užsiėmimų metu kursų dalyviai stebės slaugytojų atliekamas procedūras, apžiūrės ir mokysis kaip naudoti paliatyviai pagalbai reikalingą medicininę įrangą, kompensacines.

Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Audronė Prasauskienė 2 6
Indrė Bakanienė 3 9
Ivan Gavriljev 13 3
Tobulinimosi kurso pabaiga (atsiskaitymo forma, teorinių žinių ir praktinių gebėjimų įvertinimo tvarka)

Žinių ir gebėjimų vertinimas vyks kurso pabaigoje. Kursų klausytojams bus pateiktos teorinės ir praktinės užduotys, kurios bus vertinamos „teigiamai“ arba „neigiamai“. Klausytojams, kurių žinios bus įvertintos „neigiamai“, bus suteikta papildomos informacijos tam, kad visi kursų klausytojai būtų pasiekę kurso keliamus tikslus.

Praktiniai gebėjimai, jų įsisavinimas, reikalingų savarankiškai atlikti manipuliacijų skaičius

Baigę kursus dalyviai:

  1. supras paliatyvios pagalbos apibrėžtį, tikslus, teikimo ir organizavimo principus;
  2. mokės tinkamai suteikti informaciją, bendrauti su sunkiai sergančiais vaikais bei jų šeimų nariais;
  3.  mokės įvertinti ir gydyti gyvenimo kokybę bloginančius lėtinių ligų simptomus: skausmą, dispnėją, valgymo, miego, emocijų sutrikimus;
  4.  turės žinių apie specifinius paliatyvios pagalbos ypatumus dažniausiai pasitaikančioms lėtinėms vaikų ligoms (pažengusiems onkologiniams susirgimams, nervų sistemos ligoms, kompleksinėms širdies ydoms ir įgimtų formavimosi ydų sindromams);
  5.  supras komandinio darbo svarbą ir principus bei skirtingų sričių specialistų vaidmenį paliatyvios pagalbos paslaugų teikime.
Literatūra

Privaloma literatūra

1.      Goldman A., Hain R., Liben S. Oxford Textbook of Pallative Care for Children. 2nd ed. Oxford University Press. 2012. 

2.      Atviro Amerikos-Austrijos fondo medicinos instituto kursų „Pediatric Pallative Care 2017“ medžiaga (el. laikmena). 

3.      Chambers L, Dodd W, McCulloch R, McNamara-Goodger K, Thompson A, Widdas D. A guide to the Development of Cildren's Pallative Care Services. 3th ed. Royal College of Nursing. 2009. 

4.      Elston S. A framework for the development of integrated multi-agency care pathways for children with life-threating and life-limiting cinditions. 1st ed. Royal College of Nursing. 2004.

5.      IMOaCCT: Standarts for paediatric palliative care in Europe. Eur J of Palliativ Care 2007;14(3)109-114.

6.      A neonatal Pathways for Babies with Palliative Care Needs. 1st ed. ACT (Association of Children's Palliative Care). UK, 2009.

7.      Jungtinių Tautų Vaiko Teisių Konvencija, 1989 m. lapkričio 20 d.

8.      Konvencija dėl žmogaus teisių ir orumo apsaugos biologijos ir medicinos taikymo srityje (Žmogaus teisių ir biomedicinos konvencija), 1997 m. balandžio 4 d. 

9.      Europos medicinos etikos gairės. Conference Internationale des Ordres et des Organismes d'Attributions Similaires, 1987 sausio mėn.

10.  LR SAM įsakymas „Dėl paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiems ir vaikams teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 2007 m. sausio 11 d. Nr. V-14, Vilnius.

 

Papildoma literatūra

1.      Bates A.T, Kearney J.A. Understanding death with limited experience in life: dying children's and adolescents' understanding of their own terminal illness and death. Curr Opin Support Palliat Care, 2015; 9 (1):40-5.

2.      Morgan D. Caring for Dying Children: Assessing the Needs of the Palliative Care Nurse. Pediatric Nursing, 2009; 35 (2): 86–90.

3.      Ball J. W., Bindler R. Child Health Nursing: Partnering with Children and Families. Pearson Prentice Hall, 2006.

4.      Jones B., Weisenfluh S. Pediatric Palliative and End-of-Life Care: Developmental and Spiritual Issues of Dying Children. Smith College Studies in Social Work, 2003; 73 (3): 423–443. 

5.      Dunlop S. The Dying Child: Should We Tell the Truth? Paediatric Nursing, 2008; 20 (6): 28–31.