Lyderystės kompetencijos

Kodas
NS
Padalinys, teikiantis programą
Inovatyviosios edukacijos skyrius
Apimtis valandomis
16
Išduodamas pažymėjimas
Taip
Skirtas
LSMU dėstytojams
Ugdoma kompetencija
Bendrosios
Mokymo(si) organizavimo būdas
Auditorinis
Mokymų programos turinys
Tema Trukmė
Tobulinimosi pabaiga (atsiskaitymo forma, teorinių žinių ir praktinių gebėjimų įvertinimo tvarka)
-
Papildoma informacija

Šie mokymai yra vykdomi įgyvendinant 2014-2020 metų Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „LSMU studijų  kokybės ir susijusių procesų gerinimas, didinant žmogiškųjų išteklių potencialą“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-738-04-0001), kurio  tikslas - didinti studijų kokybę bei tarptautinį konkurencingumą medicinos ir sveikatos mokslų bei gamtos mokslų srityse.

Literatūra
-
Registracijos į kursą
Šiuo metu nėra aktyvių registracijų