Įsisąmoninimu grįstos kognityvinės ir elgesio terapijos pagrindai

Kodas
KMU743
Studijų kryptis
Medicina
Vykdymo būdas
Nenuotolinis (asmeniui dalyvaujant fiziškai)
Apimtis valandomis
160val.
Praktikos valandos
80
Teorijos valandos
80
Skirtas
gyvensenos medicinos specialistams
meno terapeutams
visų specialybių gydytojams
gyd. psichoterapeutams
visų specializacijų slaugytojams, išplėstinės praktikos slaugytojams
ergoterapeutams
kineziterapeutams
medicinos psichologams
psichologams
psichologams psichoterapeutams
Kaina asmeniui
832.00Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Administratorius: Gailutė Siucilienė
Svarbu

Dėl registracijos į kursus ir dėl visų kitų organizacinių reikalų prašom kreiptis info@psichoterapija.info (link sends e-mail)

Įgyjamos ar tobulinimos kompetencijos
Programą teikiantis darbuotojas
doc. Julius Neverauskas
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Mokymo(si) metodai
Paskaitos, seminarai, praktiniai užsiėmimai, refleksijos
Viso valandų
0.00
Programos tikslai
įrašyti
Programos aprašymas (santrauka)

Paskaitų metu bus pristatomi naujausi duomenys apie kognityvinės ir elgesio terapijos metodikas ir įsisąmoninimu grįstas intervencijas gydant psichikos ir elgesio sutrikimus ir kitas ligas, kai psichologiniai faktoriai ligos vystymesi ir pasireiškime yra svarbūs (pavyzdžiui, lėtinis skausmas). Taip pat paskaitų metu bus pateikti moksliniais įrodymais grįsti duomenys apie kognityvinės terapijos ir įsisąmoninimu grįstų metodikų efektyvumą gydant įvairius nerimo, depresijos, asmenybės sutrikimus, streso sukeltus sutrikimus, taip pat piktnaudžiavimus cheminėmis medžiagomis ir priklausomybes bei psichosomatinius sutrikimus. Taip pat bus pateikta medžiaga apie tai, kaip įsisąmoninimu grįstos kognityvinės ir elgesio terapijos intervencijos išsivysčiusiose valstybėse šiuo metu taikomos bendroje praktikoje ir fizinėje-reabilitacijos medicinoje. Tobulinimo kursų dalyviai paskaitų metu susipažins su įsisąmoninimu grįstų kognityvinės ir elgesio terapinių intervencijų teoriniais pagrindais ir metodologiniais principais.
Seminarų metu bus mokoma įsisąmoninimu grįstos kognityvinės ir elgesio terapijos intervencijų ir technikų taikymo metodikos, bus konkrečiai pristatomos dvi pagrindinės įsisąmoninimu grįstų intervencijų programos: įsisąmoninimu grįstas streso valdymas (angl. Mindfulness-Based Stress Reduction, MBSR) ir įsisąmoninimu grįsta kognityvinė terapija (angl. Mindfulness-Based Cognitive Therapy, MBCT). Bus dėstoma kaip šios metodikos gali būti taikomos psichoterapijoje ir medicinoje gydant streso sukeltus sutrikimus, nerimo ir depresijos sutrikimus, piktnaudžiavimus cheminėmis medžiagomis, asmenybės sutrikimus ir psichosomatinius bei kitus sutrikimus kai ligos vystymesi ir pasireiškime yra svarbūs psichologiniai faktoriai.
Praktinių darbų metu mokymo kursų dalyviai bus mokomi praktinių įgūdžių taikant įsisąmoninimu grįstas kognityvinės terapijos intervencijas ir technikas. Taip pat bus nagrinėjami mokomieji klinikiniai atvejai, aptariamos diagnostikos, diferencinės diagnostikos problemos, gydymo taktikos parinkimo galimybės.

Klausytojų sk. (nuo)
50
Klausytojų sk. (iki)
70
Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Julius Burkauskas 10 32
Julius Neverauskas 24 58
Alicja Juškienė 18
Giedrė Žalytė 2 16
Papildoma informacija

Supažindinti mokymo kursų dalyvius su naujausiais įsisąmoninimu grįstų kognityvinės ir elgesio terapijos metodikų taikymo klinikinėje praktikoje pasiekimais ir galimybėmis, pristatyti mokslo ir praktikos naujoves šioje srityje, pagilinti klausytojų žinias kognityvinės ir elgesio terapijos praktinio taikymo srityje, suteikti praktinių įgūdžių taikant įsisąmoninimu grįstas intervencijas, išmokyti vertinti klinikinių atvejų dinamiką, gydymo rezultatus bei prognozę ir pasinaudoti įgytomis žiniomis savo praktiniame darbe.

Literatūra

Privalomoji literatūra
1. Cayoun, B. 2011, Mindfulness integrated CBT. Principles and practice, ISBN: 978-0-470-97496-4. New Jersey: Wiley-Blackwell
2. Germer, Ch. K.; Siegel, R. D.; Fulton; P. R. 2005, Mindfulness and Psychotherapy, ISBN: 978- 1-462-51137-2. New York, London: The Guilford Press,
3. Hick,S.F.; Bien, T. 2008, Mindfulness and the Therapeutic Relationship, ISBN: 978-1-609-18019-5. New York: The Guilford Press, 2008.
4. Hofmann,S.G. 2013, The Wiley Handbook of Cognitive Behavioral Therapy,ISBN: 978-1-118-53320-8. New Jersey: Wiley-Blackwell
5. Kashdan,T. B.; Ciarrochi, J. 2013, Mindfulness, Acceptance, and Positive Psychology, ISBN: 978-1-608-82337-6:Context Press
6. Labbe, E.E. 2011, Psychology Moment by Moment A Guide to Enhancing Your Clinical Practice with Mindfulness and Meditation, ISBN: 978-1-572-24895-3. Oakland: New Harbinger Publications
7. Le, A.; Ngnoumen, C. T.; Langer, J.E.
2014, The Wiley-Blackwell Handbook of Mindfulness, ISBN: 978-1-118-29487-1. New Jersey: Wiley-Blackwell
8. Newman. C.F. 2012, Core Competencies in Cognitive-Behavioral Therapy: Becoming a Highly Effective and Competent Cognitive-Behavioral Therapist (Core Competencies in Psychotherapy Series), ISBN: 978-0-415-88751-9. London: Routledge Taylor & Francis Group
9. Zarbock, G. et al 2014, Mindfulness for Therapists: Understanding Mindfulness for Professional Effectiveness and Personal Well-Being, ISBN: 978-1-118-76043-7. New Jersey: Wiley-Blackwell

Papildoma literatūra
1. Bögels, S.; Restifo, K. 2013, Mindful Parenting A Guide for Mental Health Practitioners, ISBN: 978-1-4614-7406-7. New York: Springer International Publishing
2. Burdick, D 2014, Mindfulness Skills for Kids & Teens. A Workbook for Clinicians & Clients, ISBN: 978-1-937-66157-1. Eau Claire, Wisconsin: PESI Publishing & Media
3. Gabbard, G.O.; Glen, O.; Gabbard, M.D.
2014, Gabbard's Treatments of Psychiatric Disorders, Fifth Edition, ISBN: 978-1-585-62442-3. Amer Psychiatric Pub; 5 edition (May 5, 2014)
4. by Benjamin J. Sadock (Editor), Virginia Alcott Sadock (Editor), Pedro Ruiz (Editor)
2009, Kaplan & Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry (ninth edition) Volume one, ISBN: 978-0-781-76899-3. Philadelphia, Pa : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams &
5. Wilkins North, J. 2013, Mindful Therapeutic Care for Children A Guide to Reflective Practice, ISBN: 978-1-849-05446-1. London: Jessica Kingsley Publisher
6. Otto, M.W.et al.2011, 10-Minute CBT: Integrating Cognitive-Behavioral Strategies into Your Practice, ISBN: 978-0-195-33974-1. Oxford: OXFORD university Press
7. Pollak, S.M.; Pedulla, T.; Siegel, R.D.
2014, Sitting Together Essential Skills for Mindfulness-Based Psychotherapy, ISBN: 978-1-462-51398-7. New York, London: The Guilford Press
8. Pradhan, B.2015, Yoga and Mindfulness Based Cognitive Therapy A Clinical Guide, ISBN: 978-3-319-09104-4. New York: Springer International Publishing
9. Raymond, J.; Corsini; Wedding D. 2011, Šiuolaikinė psichoterapija, ISBN: 978-9986-85-065-6. Kaunas: Poligrafija ir informatika
10. Smaley, S.L; Winston, D. 2010, Fully Present: The Science, Art, and Practice of Mindfulness, ISBN: 978-0-738-21324-8. Boston: Da Capo Lifelong Books