Kursas: Mokslo ir mokymo tikslais naudojamų gyvūnų laikymo, priežiūros ir naudojimo reikalavimai. Keeping, care and usage requirements for animals used for scientific and educational purposes

Studijų kryptis: 
Veterinarija
Studijų tipas: 
Stacionarios
Kodas: 
KMU777
Apimtis valandomis: 
80val.
Apimtis kreditais: 
3.00
Išduodamas pažymėjimas: 
taip
Skirtas: 
asmenims, dirbantiems su bandomaisiais ir/ar laboratoriniais gyvūnais
veterinarijos gydytojams
Kaina asmeniui: 
165.67Eur