Pagyvenusių žmonių slauga, 36 val.

Kodas
KMU704
Studijų kryptis
Slauga
Vykdymo būdas
Nenuotolinis (asmeniui dalyvaujant fiziškai)
Apimtis valandomis
36val.
Skirtas
visų specializacijų slaugytojams, išplėstinės praktikos slaugytojams
socialiniams darbuotojams
Kaina asmeniui
144.00Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Administratorius: Inga Sribikienė 837-326901
Programą teikiantis darbuotojas
dr. Lina Spirgienė
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
1. Įvadas 1.00 val.
2. Senėjimas ir ligos 2.00 val.
3. Senstančio žmogaus psichologija. Bendravimas su pagyvenusiais žmonėmis 2.00 val.
4. Pagyvenusių žmonių slauga: etinės dilemos 2.00 val.
5. Pagyvenusių pacientų išsamus vertinimas ir slaugos problemų identifikavimas 2.00 val.
6. Pacientų sauga: pažeidžiami pagyvenusio amžiaus pacientai sveikatos priežiūros įstaigose 1.00 val.
7. Vaistų poveikis pagyvenusiems žmonės ir vaistų vartojimo principai 2.00 val.
8. Ilgalaikės slaugos kokybės kriterijai 2.00 val.
9. Pagyvenusių žmonių reabilitacijos savitumai 2.00 val.
10. Sergančių demencija priežiūra 2.00 val.
11. Pagyvenusių žmonių delyras 2.00 val.
12. Šlapimo nelaikymas, profilaktika, gydymas, slauga 2.00 val.
13. Griuvimai, rizikos veiksnių vertinimas, profilaktika 2.00 val.
14. Skausmas vyresniame amžiuje 1.00 val.
15. Miego sutrikimai ir nemedikamentinis gydymas 2.00 val.
16. Saugaus judėjimo principai ir taikymas klinikinėje praktikoje 3.00 val.
17. Mitybos nepakankamumas: priežastys, vertinimas, slauga 2.00 val.
18. Praktiniai slaugos aspektai kasdienėje veikloje dirbant su pagyvenusiais žmonėmis 2.00 val.
19. Vertinimas 2.00 val.
Viso valandų
36.00
Programos aprašymas (santrauka)

Įvadas
Podiplominių kursų dalyviai supažindinami su programa „Pagyvenusių žmonių slauga“, pristatoma savaitės darbotvarkė, vykdoma registracija, kursų dalyviai prisistato vieni kitiems.
Su tobulinimosi programos vadove aptariami organizaciniai klausimai.

Senėjimas ir ligos
Geriatriją nuo kitų tradicinių medicinos sričių skiria tam tikri bruožai ir būdingos problemos bei jų sprendimo būdai. Pristatomos pagrindinės senatvės ligų ypatybės. Atsižvelgiant į geriatrijos specifiką, formuluojami geriatrinės medicinos principai.
Žmogui senstant keičiasi organų sistemos struktūros ir funkcijos ypatybės. Pristatomos šiuolaikinės senėjimo teorijos.

Senstančio žmogaus psichologija. Bendravimas su pagyvenusiais žmonėmis
Kursų metu bus nagrinėjamos šios temos: psichologiniai ir fiziologiniai pokyčiai senstant; psichikos involiucija: požymiai; pagyvenusio žmogaus psichologinės problemos, senatvinės reaktyvinės nepsichozinės būsenos ( involiucinės reakcijos).
Bus analizuojami bendravimo su vyresnio amžiaus žmonėmis ypatumai.

Pagyvenusių žmonių slauga: etinės dilemos
Paskaitoje bus aptariamos etinės dilemos dirbant su pagyvenusio amžiaus įstaigose įvairiose institucijose ir jų galimi sprendimai.

Pagyvenusių pacientų išsamus vertinimas ir slaugos problemų identifikavimas
Visavertis geriatrinis vertinimas – tai ne tik fizinių pagyvenusio amžiaus žmogaus duomenų vertinimas, bet biologinių, psichosocialinių bei funkcinių aspektų visuma. Visaverčiam geriatriniam pagyvenusio amžiaus žmonių įvertinimui reikalinga interdisciplininė komanda, kurios pagrindiniai nariai yra gydytojas geriatras, geriatrijos slaugytoja ir socialinis darbuotojas.

Pacientų sauga: pažeidžiami pagyvenusio amžiaus pacientai sveikatos priežiūros įstaigose
Bus demonstruojama vaizdinė medžiaga, susijusi su pacientų sauga ir pagyvenusio amžiaus pacientų pažeidžiamumu sveikatos priežiūros įstaigose.

Vaistų poveikis pagyvenusiems žmonės ir vaistų vartojimo principai
Pristatomi kokie senstant vyksta vaistų farmakokinetiniai tiek farmakodinaminiai pokyčiai. Vaistų skyrimo principai pagyvenusio amžiaus pacientams. Medikamentinio gydymo alternatyvos. Medikamentų šalutinis poveikis. Pristatoma kokių tikslų turėtume siekti, norėdami saugiai skirti vaistus pagyvenusio amžiaus žmonėms.

Ilgalaikės slaugos kokybės kriterijai
Pateikiamos ilgalaikės slaugos ir gydymo kokybės kriterijai. Institucionalizuotų pagyvenusių žmonių autonomijos išsaugojimas. Autonomija, saviraiška, nepriklausomumas, pasirinkimas, privatumas.

Pagyvenusių žmonių reabilitacijos savitumai
Paskaitoje bus aptariami pagyvenusių žmonių funkcinės būklės įvertinimas reabilitacijoje taikant Tarptautinę funkcionavimo ir negalumo klasifikaciją bei kompleksinės reabilitacijos programos sudarymas ir efektyvumo vertinimas. Kineziterapijos nauda ir efektyvumas. Ergoterapeuto darbo principai. Komandos darbo svarba.
Sergančių demencija priežiūra
Demencijos paplitimas, klinika, diagnostika, gydymo principai, slauga. Sergančiųjų demencija priežiūros principai: bendravimas, emocinė būklė, mityba, rengimas, užimtumas, orientacija laike ir vietoje, saugumas, šeimos nariai.

Pagyvenusių žmonių delyras
Delyro paplitimas, etiologija ir patogenezė, klinika, gydymo principai, slauga. Delyro prevencija ir atpažinimas stacionare. Slaugytojo vaidmuo slaugant pacientus, kuriems pasireiškia delyras.

Šlapimo nelaikymas, profilaktika, gydymas, slauga
Amžiniai pokyčiai, turintys įtakos šlapimo nelaikymui. Šlapimo nelaikymo tipai. Paciento tyrimas. Šlapimo nelaikymp profilaktika, medikamentinis gydymas, slauga. Pagalbinių priemonių parinkimas ir naudojimas. Priežiūros plano sudarymas.

Griuvimai, rizikos veiksnių vertinimas, profilaktika
Pristatomas problemos aktualumas, paplitimas, griuvimų išorinės ir vidinės priežastys bei pasekmės. Griuvimus galima numatyti naudojant įvairias griuvimų rizikai skirtas vertinimo priemones, griuvimų rizikos vertinimas apima anamnezę, fizinį tyrimą, judėjimo įvertinimą, aplinkos įvertinimą bei diagnostinius testus. Pristatomi griuvimų profikaltikos principai ir jų naudojimas praktikoje.

Skausmas vyresniame amžiuje
Skausminio sindromo paplitimas. Skausmo vertinimas vyresnio amžiaus žmonėms. Skausmo valdymo principai. Nemedikamentinis skausmo gydymas, slaugos planavimas.

Miego sutrikimai ir nemedikamentinis gydymas
Miego būsenos charakteristikos, miego sutrikimų tyrimo būdai bei būdingiausi pagyvenusių žmonių miego sutrikimai. Nemedikamentinis bei medikamentinis miego sutrikimų korekcijos būdai.

Saugaus judėjimo principai ir taikymas klinikinėje praktikoje
Dalyviai mokysis taisyklingai atlikti judesius (rankų, kojų, nugaros) nenaudojant kūno jėgos ir nepažeidžiant stuburo, išankstinio planavimo, komandinio darbo ypatumų, judesių koordinavimo su kolega (ar kolegomis) ir pacientu.
Dalyviai programos metu mokysis kaip teisingai informuoti pacientą, bus supažindinti su pagalbinėmis priemonėmis ir jų panaudojimo ypatumais.

Mitybos nepakankamumas: priežastys, vertinimas, slauga
Pristatoma pagyvenusių žmonių amžiniai pokyčiai, reikalinga suvartojama maisto vertė. Priatatomos mitybos nepakankamumo priežastys, rizikos veiksniai. Pateikiami nepakankamos mitybos tipai, mitybos anamnezė, ririkos vertinimas, laboratoriniai tyrimai. Pirminė ir antrinė nepakankamos mitybos profilaktika.
Pristatomas pagyvenusių žmonių, kuriems nustatyta nepakankamos mitybos rizika ar nepakankama mityba, priežiūros bei slaugos planas.

Praktiniai slaugos aspektai kasdienėje veikloje dirbant su pagyvenusiais žmonėmis
Dalyviai mokysis kaip taisyklingai ir saugiausiai padėti pacientui nusiprausti, nusimaudyti, pavalgyti ir atsigerti. Dalyviai mokinsis kaip padėti pacientui kasdieninėje veikloje pagal tai, ar pacientas gali ką nors pats padaryti savarankiškai, ar ne.
Dalyviai programos metu mokysis kaip teisingai informuoti pacientą, bus supažindinti su pagalbinėmis priemonėmis ir jų panaudojimo ypatumais.

Vertinimas
Vertinimo strategija – klinikinių situacijų sprendimas. Kurso dalyvių vertinimas atliekamas kurso pabaigoje. Dalyviams pateikiamos klinikinės praktinės situacijos. Situacijų sprendimas – grupinis darbas. Vertinami situacijų sprendimai, vyksta diskusijos.
Kursų „Pagyvenusių žmonių slauga“ dalinasi įspūdžiais ir patirtimi; vertinamas grįžtamasis ryšys.

Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Viktorija Grigaliūnienė 1 1
Vita Lesauskaitė 4
Jūratė Macijauskienė 2 3
Odeta Kučikienė 1 1
Gytė Damulevičienė 1 1
Jovita Demskytė 1 4
Lina Spirgienė 3 7
Jurgita Knašienė 2
Aurelija Blaževičienė 1 1
Daiva Petruševičienė 1 1
Praktiniai gebėjimai, jų įsisavinimas, reikalingų savarankiškai atlikti manipuliacijų skaičius

Praktiniai slaugos aspektai kasdienėje veikloje dirbant su pagyvenusiais žmonėmis
Dalyviai mokysis kaip taisyklingai ir saugiausiai padėti pacientui nusiprausti, nusimaudyti, pavalgyti ir atsigerti. Dalyviai mokinsis kaip padėti pacientui kasdieninėje veikloje pagal tai, ar pacientas gali ką nors pats padaryti savarankiškai, ar ne.
Dalyviai programos metu mokysis kaip teisingai informuoti pacientą, bus supažindinti su pagalbinėmis priemonėmis ir jų panaudojimo ypatumais.

Atvykstant reikia turėti

Turėti medicininį chalatą

Papildoma informacija

Suteikti informaciją apie esamas pagalbos vyresnio amžiaus žmonėms galimybes, aptarti slaugos specifiškumą ir didinti tarpdisciplininį bendradarbiavimą, spręsti slaugos problemas, taikyti profilaktikos priemones

Literatūra

Blaževičienė A, Bulikaitė V, Demskytė J. Grigaliūnienė V, Kriukelytė D, Riklikineė O, Spirgienė L, Vaškelytė A. 2013 Klinikinė slauga, vadovėlis BMK leidykla
Bagdonas G, Damulevičienė G, Lesaukaitė V, Macijauskienė J, Valius L, Venskutonis D, Visokinskas A. 2009 Pagyvenusių žmonių sveikatos priežiūra. Vadovėlis Vitae Litera, Kaunas
Lesauskaitė V. (sudarytoja) 2008 Pagyvenusių žmonių slauga KMU vadovėlis.. Kaunas
Damulevičienė G 2008 Pagyvenusių žmonių mityba Paskaitos konspektas, Vitae Litera, Kaunas
Damulevičienė G 2008 Pagyvenusių žmonių miego sutrikimai Paskaitos konspektas, Vitae Litera, Kaunas
Večkienė N. 2004 Socialinė gerontologija. Ištakos ir perspektyvos Vytauto Didžiojo Universitetas/Socialinio darbo institutas. Kaunas.
Šeškevičius A, Kriukelytė D, Gulbinienė J, Demskytė J, Lekauskaitė A, Vaškelytė A, Toliušienė J.
2008 Slaugos technika Vitae Litera, Kaunas
Macijauskienė J. 2008 Sergančiųjų Alzheimerio liga ir kitomis demencijomis priežiūra ir slauga Vitae Litera, Kaunas
Vaitkienė G, Gudelienė-Gudelevičienė L.
2007 Ergonominio ir saugaus pacientų perkėlimo rekomendacijos