Paliatyvioji pagalba

Kodas
KMU321
Studijų kryptis
Medicina
Vykdymo būdas
Nuotolinis mišrus (sinchroninis ir asinchroninis)
Apimtis valandomis
36val.
Skirtas
slaugytojo padėjėjams
visų specialybių gydytojams
visų specializacijų slaugytojams, išplėstinės praktikos slaugytojams
dvasiniams asistentams
ergoterapeutams
kineziterapeutams
medicinos psichologams
psichologams
socialiniams darbuotojams
Kaina asmeniui
88.00Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Administratorius: Inga Sribikienė 837-326901
Programą teikiantis darbuotojas
asist. Jovita Demskytė
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Paliatyvios pagalbos samprata. Pagrindiniai principai ir organizavimas. Komandinio darbo svarba. Savanorių svarba ir įtaka. 5.00 val.
Etiniai aspektai paliatyviojoje pagalboje. 5.00 val.
Simptomų valdymas ir pagalba. 5.00 val.
Bendravimo ypatumai paliatyviojoje pagalboje. Psichologinės problemos ir pagalba. 5.00 val.
Socialinio darbo ypatumai paliatyviojoje pagalboje. 5.00 val.
Dvasinės pagalbos aspektai paliatyviojoje pagalboje. Ligonių sielovada ir jos reikšmė. 4.00 val.
Sergančiųjų širdies nepakankamumu paliatyviojoje pagalboje priežiūros ypatumai. Mirtis ir mirštančiųjų priežiūra. 4.00 val.
Testas. 3.00 val.
Viso valandų
36.00
Programos aprašymas (santrauka)

1. Paliatyvios pagalbos samprata. Pagrindiniai principai ir organizavimas. Komandinio darbo svarba. Savanorių svarba ir įtaka.
Paliatyvios pagalbos samprata. Cesily Sounders įtaka. Paliatyviosios pagalbos ir klasikinės medicinos skirtumai. PSO apibrėžimas. Bendrieji paliatyvios pagalbos principai. Paliatyvios pagalbos indikacijos. Gyvenimo kokybės modelis. Paliatyvios pagalbos organizavimas ir paslaugų įgyvendinimas. Paliatyvios pagalbos komanda ir bendradarbiavimas. Savanorių svarba ir įtaka. Savanorių paruošimas.
2. Etiniai aspektai paliatyviojoje pagalboje.
Etiniai aspektai paliatyviojoje pagalboje. Medicininės etikos principai. Paliatyvios pagalbos etikos principai. Etinės dilemos paliatyviojoje pagalboje ir jų sprendimo būdai.
3. Simptomų valdymas ir pagalba.
Skausmas ir jo kontrolė bei valdymas. Kvėpavimo problemos bei pagalba. Mitybos ypatumai ir jų sprendimo būdai. Pragulos ir jų profilaktika bei slauga. Šlapinimasi bei tuštinimasi sutrikimai ir pagalba. Miego problemos.
4. Bendravimo ypatumai paliatyviojoje pagalboje. Psichologinės problemos ir pagalba.
Bendravimo ypatumai ir sunkumai paliatyviojoje pagalboje. Bendravimo būdai. Verbalinio ir neverbalinio bendravimo svarba ir įtaka. Bendravimo problemos. Bendravimo su vaikais ypatumai. Psichologinės problemos ir pagalba. Psichologinė kančia. Kaip valdyti neigiamas emocijas ir įtampą, atsirandančius dėl sunkių situacijų darbe.
5. Socialinio darbo ypatumai paliatyviojoje pagalboje.
Socialinio darbo funkcijos ir uždaviniai paliatyviojoje pagalboje. Asmeninė patirtis ir sąsajos su profesionalia laikysena. Paciento (šeimos) poreikiai, jų identifikavimas. Socialinės problemos ir jų sprendimo būdai: netektis ir šeimos dinamika, gyvenimo sąlygos ir paciento priežiūra. Vaikų paliatyvi priežiūra: požiūris ir poreikis. Socialinio darbuotojo vaidmuo santykyje su vaiku, šeima, specialistais. Užsienio patirtis ir jos tinkamumas (netinkamumas) Lietuvos sveikatos priežiūros kontekste.
6. Dvasinės pagalbos aspektai paliatyviojoje pagalboje. Ligonių sielovada ir jos reikšmė.
Dvasinės vertybės. Religinės nuostatos. Dvasingumas. Kas laukia po mirties? Dvasinės pagalbos aspektai paliatyviojoje pagalboje. Ligonių sielovada ir jos reikšmė.
7. Sergančiųjų širdies nepakankamumu paliatyviojoje pagalboje priežiūros ypatumai. Mirtis ir mirštančiųjų priežiūra.
Sergančiųjų širdies nepakankamumu paliatyviojoje pagalboje pagrindinės problemos bei pagalba. Mirtis ir mirštančiųjų priežiūra. Gyvenimo pabaigos kokybės užtikrinimas.

Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Rūta Butkevičienė 2 2
Dalia Skorupskienė 2 2
Aurelija Blaževičienė 2 2
Jovita Demskytė 5 3
Viktorija Grigaliūnienė 4 4
Jurgita Gulbinienė 2 2
Ivan Gavriljev 2 2
Atvykstant reikia turėti

Kursai vyksta nuotoliniu būdu

Papildoma informacija

Karantino metu kursas organizuojamas nuotoliniu būdu per online.lsmu.lt

Literatūra

1.2008 A. Šeškevičius. Paliatyvioji pagalba.Vitae Litera
2.2004 P.Hoddler, A.Turley. Paliatyvioji pagalba. KMU
3.005 J.Lugton, M.Kindlen. Paliatyvioji slauga. KMU
Papildoma literatūra
1.1995 M.Aizenas. Paliatyvus onkologinis ligonių gydymas. VU
2.1997 E.D.Jansen.Paguoda mirštančiam ir liekančiam. Kaunas
3.2004 Paliatyvios pagalbos organizavimas. Europos Sąjungos Ministrų tarybos Rekomendacijos. KMU
4.2004 A. Kellehear. Health Promoting Palliative Care. Oxford University Press