Racionalus antibiotikų naudojimas veterinarijoje. Registracijos Nr. 243/LVGA

Kodas
KMU773
Studijų kryptis
Medicina
Vykdymo būdas
Nenuotolinis (asmeniui dalyvaujant fiziškai)
Apimtis valandomis
8val.
Skirtas
veterinarijos gydytojams
Kaina asmeniui
32.17Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Administratorius: Marija Ivaškienė
Programą teikiantis darbuotojas
doc. dr. B. Karvelienė
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Bakterijos – antibiotikų taikiniai. Bakterijų atsparumo antibiotikams mechanizmai. Kryžminis ir susietasis atsparumas. Veterinarinio vaisto aprašas: į ką atkreipti dėmesį. 0.50 val.
Teisinė antibiotikų ir antibiomimetikų naudojimo bazė. Antibiotikų ir antibiomimetikų naudojimo principai, racionalus vaistų naudojimas ir netinkamo jų naudojimo pasekmės. 1.00 val.
Antibiotikų ir antibiomimetikų selektyvi panauda taikant terapinį gydymą. Atskirų antibiotikų ir antibiomimetikų klasių farmakologinės (farmakokinetinės ir farmakodinaminės) savybės. 1.00 val.
Kaskados principo taikymas ir antibiotikų bei antibiomimetikų, skirtų žmonėms, panauda gyvūnų gydymui. 0.50 val.
Mėginių paėmimas ir siuntimas bakteriologiniam tyrimui. Lydraščio pildymas. Bakterijų identifikavimo ir atsparumo antibiotikams tyrimo būdai. Iš laboratorijos gautų rezultatų interpretacija. Ryšys tarp veterinarijos gydytojo ir mikrobiologo. 1.00 val.
Šiandieninė bakterijų atsparumo antibiotikams situacija. Hospitalinės infekcijos: aktualijos žmonėms ir gyvūnams. 1.50 val.
Ligų prevencija ir poreikio naudoti antimikrobines medžiagas mažinimas. Antibiotikų naudojimo aspektai atskiroms gyvūnų rūšims. Antibiotikų mažinimas gydant karves, sergančias mastitais. 1.50 val.
Antiparazitiniai vaistai ir parazitų atsparumo anthelmintikams situacija pasaulyje ir Lietuvoje. 1.00 val.
Viso valandų
8.00
Programos aprašymas (santrauka)
  1. Bakterijos – antibiotikų taikiniai. Bakterijų atsparumo antibiotikams mechanizmai. Bus supažindinama su bakterijų sandara, jų atsparumo antibiotikams mechanizmais. Bus aptartas antibiotikų veterinarinio vaisto aprašas, pateikta informacija kokios yra svarbios dalys apraše, siekiant racionaliai naudoti antibiotikus, tinkamai juos skirti. 
  2. Teisinė antibiotikų ir antibiomimetikų naudojimo bazė. Bus supažindinta su antibiotikų naudojimą ir išlauką reglamentuojančiais LR teisės aktais, pacientų registracijos žurnalo pildymu, ataskaitų pateikimu. 
  3. Antibiotikų ir antibiomimetikų naudojimo principai, racionalus vaistų naudojimas ir      netinkamo jų naudojimo pasekmės. Bus supažindinta su antibiotikų dozavimo, kombinavimo aspektais, galimu nepalankiu poveikiu naudojant antibiotikus. Bus pateikta informacija apie skirtingas vaistines antibiotikų formas, antibiotikų pasiskirstymą audiniuose, selektyvią panaudą gydant.
  4. Atskirų antibiotikų ir antibiomimetikų klasių farmakologinės (farmakokinetinės ir farmakodinaminės) savybės. Bus pateikta informacija apie antibiotikų rezorbciją, biotransformaciją, eliminaciją iš organizmo. Bus suteikta žinių apie vaistų pasiskirstymą organizme, biologinius barjerus, antibakterinių medžiagų naudojimą esant sutrikusiai inkstų ir kepenų veiklai. Bus pateikta informacija apie žmonėms autorizuotų antibiotikų panaudojimo galimybes ir apribojimus, gydant gyvūnus.
  5. Mėginių paėmimas ir siuntimas bakteriologiniam tyrimui. Lydraščio pildymas. Veterinarijos gydytojai bus supažindinti su mėginių paėmimo būdais  ir taisyklėmis siunčiant klinikinę ar patologinę medžiagą bakterijų jautrumo tyrimams į laboratoriją. Bus supažindinama kokie bakterijų jautrumo tyrimo būdai naudojami, kaip atliekami tyrimai, kaip reikia skaityti ir interpretuoti gautą atsakymą iš laboratorijos. Bus aptariama mikrobiologo svarba klinikine praktika užsiimančių veterinarų kasdieniniame darbe.
  6. Šiandieninė bakterijų atsparumo antibiotikams situacija. Hospitalinės infekcijos: aktualijos žmonėms ir gyvūnams. Bus pateikta informacija apie Lietuvoje cirkuliuojančių patogeninių bakterijų jautrumo antibiotikams situaciją skirtingose gyvūnų rūšyse. Bus supažindinama su svarbiausiomis bakterijų atsparumo antibiotikams problemomis esančiomis pasaulyje, aptariama hospitalinių infekcijų medicinoje ir veterinarijoje reikšmė, jų atsiradimas ir galimos mažinimo priemonės..
  7. Ligų prevencija ir poreikio naudoti antimikrobines medžiagas mažinimas. Bus pateikta informacija remiantis Europos Komisijos racionalaus antibiotikų naudojimo gyvūnams rekomendacijomis apie priemones, kurių reikėtų imtis mažinant infekcinių ligų pasireiškimo galimybes bei antibiotikų racionalaus naudojimo aspektus maisto paskirties gyvūnų rūšims. Bus pateikta informacija apie racionalų antibiotikų naudojimą gydant karves, sergančias mastitais.
  8. Antiparazitiniai vaistai ir parazitų atsparumo anthelmintikams situacija pasaulyje ir Lietuvoje. Bus apžvelgti naujesni antiparazitiniai vaistai, pristatyti veiksniai ir priežastys nulemiantys parazitų plitimą, jų išgyvenamumą, invazijos intensyvumą. Bus supažindinta su parazitų atsparumo anthelmintikams situacija pasaulyje ir Lietuvoje bei aptartos racionalaus anthelmintikų naudojimo galimybės.
Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Aidas Grigonis 1
Modestas Ružauskas 1
Irena Klimienė 1
Marius Virgailis 1
Rita Šiugždinienė 1
Saulius Petkevičius 1
Jūratė Rudejevienė 1
Alvydas Pavilonis 1
Papildoma informacija

Kursai vyks Tilžės g. 18, Kaunas, LSMU Veterinarijos akademija, 5 rūmai, Rimanto Karazijos (III) auditorijoje  nuo 9.00 val.