ANG ligų diferencinė diagnostika

Kodas
KMU036
Studijų kryptis
Medicina
Vykdymo būdas
Nenuotolinis (asmeniui dalyvaujant fiziškai)
Apimtis valandomis
36val.
Skirta (vidinė tikslinės klausytojų grupės klasifikacija, reikšmė naudojama pažymėjime, įsakyme)
skubios medicinos gydytojams
šeimos gydytojams
gyd. otorinolaringologams
Kaina asmeniui
252.00Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Programą teikiantis darbuotojas
Prof. Rūta Pribuišienė
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Otologinės problemos 7.00 val.
Vestibulokochlearinė patologija 7.00 val.
Obstrukcinis nosies sindromas 7.00 val.
Ryklės ligų diferencinė diagnostika 7.00 val.
Gerklų ligų diferencinė diagnostika 7.00 val.
Programos aptarimas ir įskaita 7.00 val.
Viso valandų
42.00
Programos aprašymas (santrauka)

1 tema – Otologinės problemos. Aptariama otorėjos, otalgijos, ūmaus apkurtimo ir lėtinio neprigirdėjimo diferencinė diagnostika. Analizuojami audiologiniai, mikroskopiniai šių ligų ypatumai. Aptarima optimali skubi pagalba, gydymas ir reabilitacija.
2 tema – Vestibulokochlearinė patologija. Nagrinėjama vestibulinių sindromų diferencinė diagnostika, vestibulonistagmometrijos reikšmė ir indikacijos. Demonstruojamas svaigstančio paciento tyrimas. Supažindinama su kochlearinės implantacijos metodais, galimybėmis, aptariama pacientų atranka, LSMU sukaupta patirtis. Demonstruojami klinikiniai atvejai.
3 tema – Obstrukcinis nosies sindromas. Nagrinėjama vaikų ir suaugusių obstrukcinio nosies sindromo priežastys, diagnostiniai tyrimai ir konservatyvaus ir chirurginio gydymo galimybės. Išryškinama nosies-prienosinių ančių bei kaukolės pamato navikų diagnostikos ir gydymo problema. Nagrinėjama prienosinių sinusų chirurgijos videomedžiaga, kompiuterinės tomogramos, BMR tyrimai.
4 tema – Ryklės ligų diferencinė diagnostika. Aptariama suaugusiųjų ir vaikų ryklės skausmo, knarkimo diferencinė diagnostika ir gydymas. Supažindinama su knarkiančio paciento ištyrimu, tausojančios radiodažnuminės termoabliacijos (RDTA) metodu knarkimo ir OMAS atvejais. Aptariamos RDTA indikacijos, metodai. Nagrinėjami klinikiniai atvejai.
5 tema – Gerklų ligų diferencinė diagnostika. Aptariamos užkimimo ir gerklų stenozės priežastys, optimalus paciento ištyrimas bei gydymas. Supažindinama su daugiafunkciniu laringologiniu tyrimu bei balso ekspertize. Demonstruojami klinikiniai atvejai.

Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Rūta Pribuišienė 4 1
giedrius.gylys 2
Giedrė Alzbutienė 2 2
Alina Kuzminienė 2 1
Ingrida Ulozienė 2 3
Saulius Vaitkus 4 3
Tomas Balsevičius 2 3
Praktiniai gebėjimai, jų įsisavinimas, reikalingų savarankiškai atlikti manipuliacijų skaičius

Kurso medžiagos įsisavinimas vertinamas, sprendžiant klinikines užduotis praktikos darbų metu. Neaiškūs klausimai aptariami pateikiant papildomos informacijos.

Atvykstant reikia turėti

Turėti medicininį chalatą

Papildoma informacija

Susipažinti su otorinolaringologinių sindromų bei ligų diferencine diagnostika bei gydymo principais.

Literatūra

1. Cummings, 2010. Head and Neck Surgery, 3-Volume Set, 5th Edition. ISBN:978-0-323-5283-2. Mosby.
2. Probst R, Grevers G, Iro H. 2005. Basic Otorhinolaryngology. Ear, Nose and Throat Diseases. ISBN: 9783131324412. Germany.
3. M.Hawke, B.Bingham, H.Stammberger, B.Benjamin. 1997. Diagnostic Handbook of Otorhinolaryngology. ISBN 1-85317-383-5. Martin Dunitz Ltd.
4. Byron J. Bailey, Karen H. Calhoun. 2001. Head and neck surgery – otolaringology, 2-Volume Set. USA.