Socialinė pediatrija. Įvadinis kursas

Kodas
KMU655
Studijų kryptis
Medicina
Vykdymo būdas
Mišrus (nuotolinis ir nenuotolinis)
Apimtis valandomis
638val.
Skirtas
visų specializacijų vaikų ligų gydytojams
vaikų ligų gyd.
vaikų intensyviosios terapijos gyd.
gydytojams vaikų reumatologams
gyd. vaikų pulmonologams
gyd. vaikų neurologams
gyd. vaikų ir paauglių psichiatrams
gyd. vaikų endokrinologams
gyd. vaikų gastroenterologams
gyd. vaikų nefrologams
gyd. vaikų kardiologams
gyd. vaikų alergologams
Kaina asmeniui
1368.00Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Administratorius: Inga Sribikienė 837-326901
Svarbu

Kursas vedamas nuotoliniu būdu, per Teams platformą

Praktika atliekama kontaktiniu būdu.

Įgyjamos ar tobulinimos kompetencijos
Programą teikiantis darbuotojas
Doc. dr. Indrė Bakanienė
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Tipinė ir atipinė vaiko raida 53.00 val.
Vaiko negalia ir gyvenimo kokybė 53.00 val.
Vaiko raidos ir funkcinės būklės vertinimo metodai 80.00 val.
Ligos ir būklės susijusios su vaikų raidos / funkcionavimo sutrikimais 106.00 val.
Stebėjimo ir terapijos principai ir metodai 80.00 val.
Mokymo(si) metodai
Paskaitos, seminarai, praktinės užduotys, savarankiškos literatūros studijos, rašto darbai.
Viso valandų
372.00
Programos tikslai
Įgyjamas socialinio pediatro pažymėjimas
Programos aprašymas (santrauka)

DALYKŲ ANOTACIJOS

TIPINĖ IR ATIPINĖ VAIKO RAIDA
SF Vaikų reabilitacijos klinika
2 ECTS kreditai/53 val.
Paskaitos – 11 val., seminarai – 4 val. konsultacijos – 2 val., atsiskaitymas – 2 val.
Savarankiškas darbas – 34 val.
Tikslas: suteikti žinių apie tipinę vaiko raidą ir ją lemiančus veiksnius, išmokyti atpažinti raidos įvairovės ir sutrikimo požymius.
Turinys: aptariami tipinės vaiko raidos principai ir seka, vaiko raidą lemiantys veiksniai, tipinės vaiko kalbos, judesių, pažinimo, socialinių ir sensorinių funkcijų raidos etapai, atipinės raidos požymiai įvairiais amžiaus tarpsniais.
Vertinimas: Įskaita (2 val.).

VAIKO NEGALIA IR GYVENIMO KOKYBĖ
VSF Profilaktinės medicinos katedra
Apimtis: 2 ECTS kreditai/53 val.
Auditorinis darbas: paskaitos – 10 val., seminarai – 5 val. Konsultacijos – 2 val., Įskaita – 2 val.
Savarankiškas darbas – 34 val.
Tikslas: suteikti žinių apie socialinės pediatrijos ir raidos pediatrijos discipliną, Europos strategiją vaikų ir paauglių sveikatos klausimais, vaikų negalios paplitimą, ypatumus vaikystėje, vaiko ugdymą ir puoselėjimą, tarpžinybinio bendradarbiavimo svarbą, sprendžiant neįgalių vaikų gyvenimo kokybės problemas. Įgytas žinias įgalinti taikyti praktinėje vaikų neįgalumo prevencijos, pagalbos neįgaliems vaikams strategijos planavimo ir įgyvendinimo veikloje.
Turinys: negalios samprata, klasifikacija, paplitimas vaikų amžiuje. Vaikų neįgalumo priežasčių analizė. Dažniausios vaikų negalios. Negalios modeliai. Neįgalių vaikų sveikatos priežiūra, ugdymas, socialinė parama vaikui ir šeimai. Neįgalių vaikų gyvenimo kokybė sveikatos, socialiniu ir individualiuoju požiūriu. Neįgalių vaikų socialinės integracijos aktualijos. Tarpžinybinio bendradarbiavimo reikšmė sprendžiant neįgalių vaikų gyvenimo kokybės problemas.
Vertinimas: Įskaita (2 val.).

VAIKO RAIDOS IR FUNKCINĖS BŪKLĖS VERTINIMO METODAI
SF Vaikų reabilitacijos klinika
3 ECTS kreditai/80 val.
Paskaitos – 12 val., seminarai – 12 val. Konsultacija ir atsiskaitymas – 4 val.
Savarankiškas darbas – 52 val.
Tikslas: suteikti žinių apie vaiko raidos ir funkcinės būklės vertinimo metodus ir priemones.
Turinys: klinikinis neurologinis ištyrimas, raidos ir funkcinės būklės vertinimo principai ir metodai (judesių, smulkiosios motorikos ir savarankiškumo, kalbos ir komunikacijos, pažinimo ir socialinių gebėjimų), regos ir klausos tyrimai, genetinis ištyrimas, raidos sutrikimą turinčio vaiko ištyrimo taktika. Raidos vertinimų patikimumas, rezultatų interpretacija.
Vertinimas: Įskaita (2 val.).

LIGOS IR BŪKLĖS, SUSIJUSIOS SU VAIKŲ RAIDOS IR FUNKCIONAVIMO SUTRIKIMAIS
SF Vaikų reabilitacijos klinika
4 ECTS kreditai/106 val.
Paskaitos – 17 val., seminarai – 16 val. Įskaita – 4 val.
Savarankiškas darbas – 69 val.
Tikslas: suteikti žinių apie ligas ir būkles, susijusias su vaikų raidos ir funkcionavimo sutrikimais.
Turinys: cerebrinis paralyžius, autizmo spektro sutrikimai, protinis atsilikimas, chromosominės ligos, vaisiaus alkoholinio spektro sutrikimai, epilepsija, hidrocefalija, įskilas stuburas, genetinės nervų-raumenų ligos, įgyti galvos smegenų pažeidimai.
Atsiskaitymas (2 val.).

STEBĖJIMO IR TERAPIJOS PRINCIPAI IR METODAI
SF Vaikų reabilitacijos klinika
3 ECTS kreditai/80 val.
Paskaitos – 12 val., seminarai – 12 val. Konsultacija ir atsiskaitymas – 4 val.
Savarankiškas darbas – 52 val.
Tikslas: suteikti žinių apie vaikų raidos ir funkcionavimo sutrikimų gydymo principus ir metodus; vaiko sveikatos ir poreikių pokyčių stebėjimo principus.
Turinys: kineziterapija, ergoterapija, pagalbinių priemonių ir aplinkos pritaikymas, logoterapija, psichologinis konsultavimas ir elgesio terapija, struktūruotas mokymas, žaidimų terapija, meno terapija, psichosocialinė pagalba šeimai, neišnešiotų naujagimių stebėjimo principai, vaiko nepriežiūra ir smurtas, socialinės rizikos grupei priskirtų vaikų raidos stebėjimas, gretutiniai sveikatos sutrikimai ir jų gydymas; vaiko sveikatos ir poreikių pokyčių stebėjimo principai.
Atsiskaitymas (2 val.).

PRAKTIKA IR KLINIKINIO ATVEJO ANALIZĖ
2 sav. (10 d. d.) sausio mėn. atliekama praktika Vaikų reabilitacijos klinikoje (Lopšelio g. 10)

Konsultacijos ir baigiamojo darbo (klinikinio atvejo) gynimas – 53 val.
Savarankiškas darbas – 213 val.
10 ECTS kreditų/266 val.
Tikslas: susipažinti su Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos darbu. Savarankiškai atlikti klinikinio atvejo analizę, kuri atskleistų specialisto/gydytojo pasirengimą ir gebėjimus analizuoti ir spręsti klinikines problemas, taikyti praktikoje įgytas žinias, siūlyti mokslo žiniomis pagrįstus sprendimus.
Turinys: praktikos metu kartu su Vaikų reabilitacijos ligoninės „Lopšelis“ gydytoju konsultuoja pacientus, dalyvauja daugiadalykės specialistų komandos aptarimuose, susipažįsta su kitų specialistų darbu. Baigiamasis darbas apima pasirinkto klinikinio atvejo analizę.
Baigiamojo darbo gynimas (2 val.).

Klausytojų sk. (nuo)
3
Klausytojų sk. (iki)
12
Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Indrė Bakanienė 51 17
Aušra Petrauskienė 10 5
Vaida Vasiliauskienė 5 2
Aušra Šlečkienė 6 4
Aistė Urbonavičė 6
Ivan Gavriljev 5
Justina Minelgiene 2 2
Atvykstant reikia turėti

Medicininį chalatą

Papildoma informacija

Įvadinio kurso programa „Socialinė pediatrija“ yra podiplominių studijų pakopa, skirta gydytojams, siekiantiems gauti teisę (licenciją) verstis specializuota siaura medicinos praktika – socialine pediatrija (Žin., 2004, Nr. 149-5426). Jos tikslas – gilinti gydytojų žinias socialinės vaiko sveikatos raidos srityje, didinti gebėjimus ir kompetencijas analizuoti socialinės aplinkos veiksnius, įtakojančius vaiko sveikatą, spręsti kūdikių, vaikų ir paauglių sveikatos vertinimo ir stiprinimo uždavinius, plėtoti šalies jaunų žmonių sveikatos politiką.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/39c68ca2f0d011ecbfe9c72e…