Kursas: Bendravimas slaugoje

Studijų kryptis: 
Slauga
Studijų tipas: 
Stacionarios
Kodas: 
KMU319
Apimtis valandomis: 
36val.
Apimtis kreditais: 
1.00
Išduodamas pažymėjimas: 
taip
Skirtas: 
visų specialybių slaugytojams
Kaina asmeniui: 
62.28Eur
Papildoma informacija
Programą teikiantis darbuotojas: 
Doc. A. Blaževičienė
TemaTrukmė
1. Bendravimas slaugoje. Bendravimo reikšmė slaugoje.Bendravimas kuriant santykius. Bendravimo įgūdžiai. Asmeniniai įgūdžiai ir savybės . Pagalba pacientams/klientams.
6.00val.
2. Verbalinė ir neverbalinė komunikacija (bendravimas). Skirtumų tarp verbalinės ir neverbalinės komunikacijos charakteristika. Neverbalinės komunikacijos rūšys ir jų charakteristika. Neverbalinės komunikacijos funkcijos. Pacientų kūno kalbos signalai ir
6.00val.
3. Kalba ir kalbėjimas slaugoje. Pokalbio pradžia. Pokalbio stilius. Klausimai ir jų reikšmė. Klausimų tipai. Klausinėjimo technika. Interviu su pacientu.
6.00val.
4.Klausymosi tipai. Veiksniai apsunkinantys klausymąsi. Performulavimo charakteristika.
6.00val.
5. Emocijų tipai. Emocijų atpažinimas slaugoje. Priežastys dėl kurių neišreiškiamos emocijos. Bendravimas su neįgaliaisiais.
6.00val.
6. Konflikto valdymo (sprendimo) etapų bendroji charakteristika. Pagrindiniai konfliktinės situacijos elementai. Bendriausia konflikto sprendimo schema.
6.00val.
7.Bendravimas skirtinguose amžiaus tarpsniuose.
6.00val.
Viso valandų: 
42
Kurso programos temų aprašymas: 

Kurso programos temų aprašymas:
1. Bendravimas slaugoje. Bendravimo reikšmė slaugoje.Bendravimas kuriant santykius. Bendravimo įgūdžiai. Asmeniniai įgūdžiai ir savybės . Pagalba pacientams/klientams.
2. Verbalinė ir neverbalinė komunikacija (bendravimas). Skirtumų tarp verbalinės ir neverbalinės komunikacijos charakteristika. Neverbalinės komunikacijos rūšys ir jų charakteristika. Neverbalinės komunikacijos funkcijos. Pacientų kūno kalbos signalai ir jų atpažinimas slaugoje.
3. Kalba ir kalbėjimas slaugoje. Pokalbio pradžia. Pokalbio stilius. Klausimai ir jų reikšmė. Klausimų tipai. Klausinėjimo technika. Interviu su pacientu.
4.Klausymosi tipai. Veiksniai apsunkinantys klausymąsi. Performulavimo charakteristika.
5. Emocijų tipai. Emocijų atpažinimas slaugoje. Priežastys dėl kurių neišreiškiamos emocijos. Bendravimas su neįgaliaisiais.
6. Konflikto valdymo (sprendimo) etapų bendroji charakteristika. Pagrindiniai konfliktinės situacijos elementai. Bendriausia konflikto sprendimo schema.
7.Bendravimas skirtinguose amžiaus tarpsniuose.

DėstytojasTeorijos val.Praktikos val.
Aurelija Blaževičienė
30
6
Tobulinimosi kurso pabaiga (atsiskaitymo forma, teorinių žinių ir praktinių gebėjimų įvertinimo tvarka): 

Teorinių žinių patikrinimo testas
Interviu su pacientu aprašas bei pristatymas

Praktiniai gebėjimai, jų įsisavinimas, reikalingų savarankiškai atlikti manipuliacijų skaičius: 

Interviu su pacientu

Atvykstant reikia turėti: 

Turėti medicininį chalatą

Papildoma informacija: 

Gebės apklausti pacientą, vesti interviu, spręti kylančias bendravimo problemas slaugoje, išmoks atpažinti pacientų kūno kalbą ir pritaikyti bendravimo teorines ir praktines žinias slaugje, bendraujant su pacientu.

Literatūra: 

1. Almonaitienė J., J. Antinienė D., Ausmanienė N., Lekavičienė R., Matulienė G., Ruibytė L., Vasiliauskaitė Z. Bendravimo psichologija. Kaunas; Technoligija, 2001.
2. Jens Bydam, Pedagogika; " Charibdė" Vilnius, 2000.
3. Antanas Suslavičius, Socialinė psichologija; Vilniaus Universiteto Leidykla, 2006m.;
Nancy Roper, Winifred W. Logan, Alison J. Tierney, "Slaugos pagrindai; "Egalda" Vilnius, 1999m.
4. Bendravimo psichologija, Vilniaus Universiteto leidykla, 2001m.
5.J Pikūnas, A. Palujanskienė "Asmenybės vystymasis" Kaunas, 2001;
6. Želvys R. "Bendravimo psichologija" Vilnius 1995.