Kačių, šunų ir šeškų ženklinimas ir duomenų teikimas Gyvūnų augintinių registrui

Kodas
KMU923
Studijų kryptis
Veterinarija
Vykdymo būdas
Nenuotolinis (asmeniui dalyvaujant fiziškai)
Apimtis valandomis
8val.
Skirtas
asmenims, ketinantiems ženklinti ir registruoti šunis, kates ir šeškus
Kaina asmeniui
120.00Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Administratorius: Marija Ivaškienė
Programą teikiantis darbuotojas
doc. dr. Dalia Juodžentė
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Naminių mėsėdžių anatomijos pagrindai. Fiziologiniai rodikliai. 1.50 val.
Gyvūnų augintinių gerovė ir elgsena 1.50 val.
Gyvūno apžiūra prieš ženklinimą. Galimos komplikacijos ženklinimo procedūros metu. 0.50 val.
Gyvūno fiksavimas ir streso mažinimas prieš ženklinimo procedūrą 0.50 val.
Gyvūno augintinio (šuns, katės, šeško) ženklinimas. 0.50 val.
Biosaugos reikalavimai 0.50 val.
Nacionalinė teisinė bazė dėl gyvūnų gerovės ir apsaugos. 0.50 val.
Nacionalinė teisinė bazė - Kačių, šunų, ir šeškų ženklinimo ir registravimo taisyklės.. 0.50 val.
Prašymo dėl gyvūno augintinio ženklinimo ir (ar) įregistravimo, Gyvūnų augintinių registre duomenų keitimo ar išregistravimo forma 0.50 val.
Praktinis užsiėmimas 1.50 val.
Viso valandų
8.00
Programos aprašymas (santrauka)

1.

Judėjimo aparatas. Raumenų fiziologija.

Sveiko šuns, katės ir šeško fiziologiniai rodikliai: kūno temperatūra, kvėpavimo ir širdies ritmas

2.

Gyvūnų gerovės pagrindai

3.

Skausmas ir gyvūnų gerovė

4.

Elgsenos problemos ir korekcija. Nenormali elgsena

5.

Šuns, katės, šeško apžiūra prieš ženklinimą. Galimos komplikacijos ženklinimo metu.

6.

Šuns fiksavimas ir streso mažinimas.

Katės fiksavimas streso mažinimas.

Šeško fiksavimas ir streso mažinimas.

7.

Naudojamos priemonės. Poodinės mikroschemos įvedimas. Dokumento (Prašymo dėl gyvūno augintinio ženklinimo ir (ar) įregistravimo Gyvūnų augintinų registre, duomenų keitimo ar išregistravimo forma) pavyzdys ir programos (GAR) pildymas.

8.

Aktualios gyvūnų užkrečiamosios ligos. Zoonotinės ligos ir žmogaus sauga.

Biologinė sauga.

Pavojingos medicininės atliekos ir jų saugus šalinimas.

9.

Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas Žin. 1997, Nr. 108-2728. Suvestinė red. Nuo 2021-05-01.

10.

LR ŽŪ Ministro įsakymas "Dėl gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklių patvirtinimo", 2015-12-29 Nr. 3D-959. Suvestinė redakcija nuo 2021-10-08.

11.

LR ŽŪ Ministro įsakymas "Dėl gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklių patvirtinimo", 2015-12-29 Nr. 3D-959. Suvestinė redakcija nuo 2021-10-08. Priedas.

12.

Gyvūno (šuns, katės, šeško) fiksavimas. Gyvūno apžiūra prieš ženklinimą. Klinikinio tyrimo atlikimas. Biosaugos priemonės. Manipuliacijos atlikimas. Bendravimo įgūdžiai. Dokumento (Prašymo dėl gyvūno augintinio ženklinimo ir (ar) įregistravimo Gyvūnų augintinų registre, duomenų keitimo ar išregistravimo forma) pildymas. Programos (GAR) pildymas.

13.

Gyvūno (šuns, katės, šeško) fiksavimas, klinikinio tyrimo atlikimas, būklės įvertinimas, manipuliacijos atlikimas, dokumento (Prašymo dėl gyvūno augintinio ženklinimo ir (ar) įregistravimo Gyvūnų augintinų registre, duomenų keitimo ar išregistravimo forma) pildymas ir programos (GAR) pildymas.

14.

Testas.

Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Eugenijus Jurgelėnas 2
Inga Stadalienė 1 1
Lina Babickaitė 1 1
Rasa Adomkienė 1
Dalia Juodžentė 1
Dainius Zienius 1
Jūratė Juodytė 1 1
Vytautas Ribikauskas 2