Šiuolaikinė neurologinių ligonių reabilitacija

Kodas
KMU507
Studijų kryptis
Medicina
Vykdymo būdas
Nenuotolinis (asmeniui dalyvaujant fiziškai)
Apimtis valandomis
36val.
Skirtas
sporto medicinos gyd.
visų specialybių gydytojams
šeimos gydytojams
gyd. neurochirurgams
gyd. neurologams
fizinės medicinos ir reabilitacijos gyd.
ergoterapeutams
kineziterapeutams
Kaina asmeniui
252.00Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Programą teikiantis darbuotojas
prof. Raimondas Savickas
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Neurologinių ligonių funkcinės būklės vertinimas, naudojant inovatyvias kompiuterizuotas reabilitacijos priemones 2.00 val.
Reabilitacija po galvos smegenų kraujotakos sutrikimų 2.00 val.
Ligonių su nugaros smegenų pakenkimu reabilitacija 2.00 val.
Ligonių, patyrusių galvos smegenų traumą, reabilitacija 2.00 val.
Neurologinių ligonių klinikinės būklės įvertinimas 4.00 val.
Komplikacijų prevencija neuroreabilitacijoje 4.00 val.
Neurologinių ligonių Ergoterapija 2.00 val.
Neurologinių ligonių išlikusio darbingumo ekspertizės principai 2.00 val.
Neuroreabilitacijos naujovės: transkranijinė magnetinė stimuliacija, inovatyvios kompiuterizuotos kineziterapijos, ergoterapijos sistemos 4.00 val.
Neurologinių ligonių kineziterapija 2.00 val.
Neurologinių ligonių reabilitacijos plano sudarymas 2.00 val.
Konfliktinių situacijų analizė Ginčų komisijoje prie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos 2.00 val.
Neurologinių ligonių reabilitacijos efektyvumo įvertinimas 4.00 val.
Įskaita 2.00 val.
Viso valandų
36.00
Programos aprašymas (santrauka)

Paskaitos:
1. Neurologinių ligonių funkcinės būklės vertinimas, naudojant inovatyvias kompiuterizuotas reabilitacijos priemones. 2. Reabilitacija po galvos smegenų kraujotakos sutrikimų 3. Ligonių su nugaros smegenų pakenkimu reabilitacija 4. Ligonių, patyrusių galvos smegenų traumą, reabilitacija.
Seminarai:
1. Neurologinių ligonių klinikinės būklės įvertinimas 2. Komplikacijų prevencija neuroreabilitacijoje. 3. Neurologinių ligonių ergoterapija. 4.Neurologinių ligonių išlikusio darbingumo ekspertizės principai. 5. Neuroreabilitacijos naujovės: transkranijinė magnetinė stimuliacija, inovatyvios kompiuterizuotos kineziterapijos, ergoterapijos sistemos. 6. Neurologinių ligonių kineziterapija
Praktiniai užsiėmimai:
1. Neurologinių ligonių reabilitacijos plano sudarymas 2. Konfliktinių situacijų analizė Ginčų komisijoje prie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos 3. Neurologinių ligonių reabilitacijos efektyvumo įvertinimas

Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Lina Varžaitytė 6 2
Sigitas.Mingaila 2
Jūratė Samėnienė 2 2
Raimondas Savickas 14 4
Gražina Krutulytė 2
Atvykstant reikia turėti

Turėti medicininį chalatą

Papildoma informacija

supažindinti kursantus su neurologinių ligonių reabilitacijos principais, priemonėmis, pasaulyje ir Lietuvoje vyraujančiomis tais klausimais tendencijomis; suteikti kursantams specialiąsias žinias apie neurologinių ligonių reabilitacijos planavimo bei priemonių taikymo ypatumus neurologinių susirgimų atvejais įvairiais reabilitacijos etapais.

Literatūra

1. Paskaitų dalomoji medžiaga.
2. A.Kriščiūnas. Reabilitacijos pagrindai, 2014.
3. A.Kriščiūnas, A.Kimtys, R.Savickas ir kt. Reabilitacija. UAB „Vitae Litera“, 2008.
4. A.Kriščiūnas, R.Kerpė, A.Kimtys ir kt. Ergoterapija. UAB „Vitae Litera“, 2008.
5. A.Skurvydas. Modernioji neuroreabilitacija. Judesių valdymas ir proto treniruotė. UAB „Vitae Litera“, 2011.
6. Endzinienė Milda, Jurkevičienė Giedrė, Laučkaitė Kristina ir kt. Neurologijos pagrindai. LSMU Leidybos namai, 2017.
7. A.Kriščiūnas, A.Kavaliauskienė, R.B.Kibiša. Sergančiųjų stuburo ligomis kineziterapija vandenyje ir skausmą malšinamoji elektros stimuliacija. UAB „Vitae Litera“, 2008.- 83 p.
8. Delisa JA, Gans BM, Walsh NE, Bockenek WL, Frontera WR, Geiringer SR, editors. 9. Physical medicine and rehabilitation: principles and practice. 4 th ed. Philadelphia; 2005.
10. The Evidence-Based Review of moderate to severe acquired Brain Injury (ERABI) https://erabi.ca/module-list/
11. The Evidence-Based Review of Stroke Rehabilitation (EBRSR) http://www.ebrsr.com/