Galvos smegenų patologijos KT ir MR diagnostika

Kodas
KMU259
Studijų kryptis
Medicina
Vykdymo būdas
Nenuotolinis (asmeniui dalyvaujant fiziškai)
Apimtis valandomis
36val.
Skirtas
visų specialybių gydytojams
gyd. radiologams
Kaina asmeniui
252.00Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Programą teikiantis darbuotojas
prof. R. Gleiznienė
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Viso valandų
0.00
Programos aprašymas (santrauka)

1. Šiuolaikinių radiologinių tyrimų galimybės galvos smegenų pakitimų diagnostikoje. Kontrastų panaudojimo indikacijos, kontraindikacijos, komplikacijos.
2. Intraaksialinių smegenų navikų KT ir MR diagnostika.
3. Esktraaksialinių smegenų navikų KT ir MR diagnostika.
4. Sklaidos defektų KT ir MR diagnostika. Išeminiai ir hemoraginiai insultai; KT ir MR diagnostika. Kraujagyslinės patologijos diagnostika.
5. Trauminių galvos smegenų pokyčiai diagnostikos ypatumai.

Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Evaldas Keleras 10 5
Saulius Lukoševičius 2
Rymantė Gleiznienė 10 5
Ilona Kulakienė 2
Rytis Stasys Kaupas 2
Praktiniai gebėjimai, jų įsisavinimas, reikalingų savarankiškai atlikti manipuliacijų skaičius

Vystomi seminarų ir pratybų metu kursantams savarankiškai analizuojant jiems individualiai pateiktus radiologinių vaizdų komplektus ir po to kolektyviai aptariant analizės rezultatus.

Atvykstant reikia turėti

Turėti medicininį chalatą

Papildoma informacija

Supažindinti gydytojus su įvairių galvos smegenų pakitimų KT ir MRT diagnostikos metodais, jų indikacijomis, kontraindikacijomis, perspektyvomis, pritaikymo sritimis ir rezultatų interpretavimo ypatumais.

Literatūra

1. A.Basevičius,S.Lukoševičius , J.Kiudelis ir kt. Radiologijos pagrindai. Kaunas, 2013.
2. Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas (Žin., 1999. Nr. 11-239).
3. Veiklos su jonizuojančiais spinduliuotės šaltiniais licencijavimo nuostatai (Žin., 1999, Nr. 47-1485).
4. B.Torsten, R.R.Moeller. Poceket Atlas of Sectional Anatomy CT and MRI. Volume I : Head, Neck, Spine and Joints. Stuttgard/New York. 2000.
5. M.M. Reeder, W.G.Brandley. Gamuts in Neuroradiology. Comprehensive Lists of Roentgen and MRI Differential Diagnosis.
6.A. J. Barkovich, K.R. Moore etc. Diagnostic Imaging.Pediatric Neurordiology. Amirsys, Canada, 2000.
7. A.G.Osborn, S.I. Blaser etc. Diagnostic imaging. Brain. Amirsys, Canada, 2004.
8.A.G.Osborn, S.I. Blaser etc. Expert.Brain and Spuine. Amirsys, Canada, 2009.
9. R.I. Grossman, D.M. Yousem. The requisites. Neuroradiology. Mosby.2005.
10. H.R. Harnsberger, A.G. Osborn etc. Diagnostic and surgical imaging anatomy; Brain Head neck Spine. Amirsys, Canada, 2007.
11. A.J.Barkovich. Pediatric Neuroimaging. Lippincott Wiliams &Wilkins, Philadelphia, USA, 2000.
12. e-Anatomy, the interactive atlas hyman anatomy.
D.Bertholdo, A. Watcharakorn, M.Castillo. Brain Proton Magnetic Resonance Spectroscopy. USA,2010.
14. J.R. Hesserlink. Fundamentals of MRS. spinwarp.ucsd.edu/neuroweb/Text/mrs-TXT.htm
15.Brain imaging, functional (fMRI)-RadilogyInfo, radiologyinfo.org/en/info.cfm/pg=fmribrain
16. P.Korfiatis. The basic of diffusiaon and perfusion imaging in brain tumors. w.appliedradiology.com/the-basics-of-basics-of-diffusion-and-perfusion-imaging
17. P.Adamczyk. MRI Perfusion Imaging in Acute Ischemic Stroke. www.asnweb.org./MRIPerfusion.
18. Souvik Sen. H.L. Lupset. Magnetic resonanse Imaging in Acute Stroke. Overwiew.emedicine.medcape.com/artickle/1155506-overview.
19. D.Hoa. Brain perfusion MRI-Imaios. https.://www.imaios.com/en/e-Coureses/e-MRI/Cerebral-perfusion-imaging
20. Tarptautinių radiologijos kursų medžiaga.

3. Ross J. S. ir kiti. “Diagnostic imaging, spine”. USA, 2004
4. Guerrini R. ir kiti. “Dysplasias of cerebral cortex and epilepsy”. New York, 1996
5.
6. Douglas H. Y. “Magnetic resonance imaging of CNS disease”. USA, 1995.
7. Carpenter M. B. “Neuroanatomy”. USA, 1985.
8. Som P. M. “Head and neck imaging”vol 1, USA, 2003.
9. Zlatkin E. H. “Clinical magnetic resonance imaging”. Philadelphia, 1996.
10. Kretschmann H-J “Cranial neuroimaging and clinical neuroanatomy”, New York 2004.

Video medžiaga:
1. Geen A. D. “Head trauma”
2. Newton T. H. “MRI evaluation of CNS AIDS”
3. Rowley H. A. “Meningeal disease”
4. “Clinical application of gadiolinuim”
5. “Application of spectroscopy”
6. A. J. Barkovich “Congenital lesions of brain and spine”
7. Fishbein N. J. “Lesions of skull base”
8. Dillon W. P. “Pitfalls of brain tumor diagnosis”
9. “Diagnosis imaging of child abuse”
10. H. Newton “The use of gadolinium in the CNS”
11. Anderson Ch. “MRS in clinical practice”
12. Quencer R. “White matter disease”
13. „Leukemiaand lymphoma – Wilms tumor and neuroblastoma“

Išvardinta literatūra ir video medžiaga yra Radiologijos Klinikoje.