Bendri reabilitacijos klausimai

Kodas
KMU293
Studijų kryptis
Medicina
Vykdymo būdas
Nenuotolinis (asmeniui dalyvaujant fiziškai)
Apimtis valandomis
36val.
Skirtas
sporto medicinos gyd.
šeimos gydytojams
fizinės medicinos ir reabilitacijos gyd.
ergoterapeutams
kineziterapeutams
Kaina asmeniui
252.00Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Programą teikiantis darbuotojas
Doc. Jūratė Samėnienė
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Reabilitacijos sistema Lietuvoje šiandieninės aktualijos 2.00 val.
Kardiologinių ligonių reabilitacija 2.00 val.
Neurologinių ligonių reabilitacija 2.00 val.
Sergančiųjų judėjimo atramos sistemos ligomis ambulatorinės reabilitacijos bendrieji principai 2.00 val.
Nauji funkcinės būklės vertinimo metodai ligonių ir neįgaliųjų reabilitacijoje 2.00 val.
Ergoterapijos taikymo principai ligonių reabilitacijoje 2.00 val.
Šiuolaikinės kineziterapijoa svarba ligonių reabilitacijoje 2.00 val.
Reabilitacijos svarba negalios ir išlikusio darbingumo nustatyme 2.00 val.
Įrodymais pagrįstų fizikinių veiksnių taikymas reabilitacijoje 2.00 val.
Kurortologijos aktualijos 2.00 val.
Vyresnio amžiaus pacientų kardiologinės reabilitacijos ypatumai 2.00 val.
Viso valandų
22.00
Programos aprašymas (santrauka)

Paskaitos:
1.Reabilitacijos sistema Lietuvoje (2val.). 2.Kardiologinių ligonių reabilitacija (2val.).3. Neurologinių ligonių reabilitacija (2val.) 4. Sergančiųjų judėjimo atramos sistemos ligomis reabilitacija (2val.) 5. Ambulatorinės reabilitacijos organizavimo principai (2val.) 6. Ergoterapijos taikymas ligonių reabilitacijoje(2val.) 7. Kineziterapijos svarba ligonių reabilitacijoje (2val.) 8.Reabilitacijos svarba negalumo ir išlikusio darbingumo nustatyme (2val.) 9. Fizikinių veiksnių taikymo ypatumai ligonių reabilitacijoje (2 val.) 10.Gamtinių gydomųjų veiksnių taikymas ligų profilaktikoje (2val.)
Seminarai:
1. Neurologinių ligonių klinikinės būklės įvertinimas (4val.) 2. Sergančiųjų judėjimo atramos sistemos ligomis funkcinės būklės pokyčių vertinimas ambulatorinėje reabilitacijoje (4val.) 3.Kardiologinių ligonių funkcinės būklės vertinimas reabilitacijoje (4val.) 4. Trigerinių skausmų diagnostika ir gydymas Fizikinių veiksnių praktinio taikymo aspektai (2val.)
Praktiniai užsiėmimai:
1.Ligonių ambulatorinės reabilitacijos plano sudarymas (1val.)

Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Raimondas Kubilius 4
Raimondas Savickas 2
Sigitas.Mingaila 2
Venta Donec 2
Jūratė Samėnienė 5 7
Eglė Lendraitienė 2
Dovilė Naruševičiūtė 2 4
Eglė Tamulevičiūtė Prascienė 2
Lina Varžaitytė 4
Atvykstant reikia turėti

Turėti medicininį chalatą

Papildoma informacija

supažindinti kursantus su įvairaus amžiaus ligonių ir neįgaliųjų reabilitacijos principais, priemonėmis, pasaulyje ir Lietuvoje vyraujančiomis tendencijomis; suteikti kursantams specialiąsias žinias apie ligonių ir neįgaliųjų reabilitacijos planavimo bei priemonių taikymo ypatumus įvairių susirgimų atvejais reabilitacijos etapuose.

Literatūra

1.A.Kriščiūnas, A.Kimtys, R.Savickas ir kt. Reabilitacija. UAB „Vitae Litera“, 2008. -398 p.
2.A.Kriščiūnas, R.Kerpė, A.Kimtys ir kt. Ergoterapija. UAB „Vitae Litera“, 2008.- 270 p.
3.A.Kriščiūnas, A.Kimtys, I.Rimdeikienė ir kt. Kineziterapija. UAB „Vitae Litera“, 2008.- 257 p.
4.A.Kriščiūnas, A.Kavaliauskienė, R.B.Kibiša. Sergančiųjų stuburo ligomis kineziterapija vandenyje ir skausmą malšinamoji elektros stimuliacija UAB „Vitae Litera“, 2008.- 83 p.
5.Craig E.Morris. LOW BACK SYNDROMES. McGraw-Hil Medical Publishing Division, 2006 6. William R. Prentice. THERAPEUTIC MODALITIES IN REHABILITATION. 4rd ed. McGraw-Hill, 2012 7. Darcy A. Umphred;with section editors:Gordon U. Burton, Rolando T.Lazaro, Margaret L.Roller. Neurological rhabilitation.St.Louis Mo.:Mosby Elsevier, 2007 8. Delisa JA, Gans BM, Walsh NE, Boskenek WL,Frontera WR, Geiringer SR, editors. Physical medicine and rehabilitation: principles and practice. 4 th end. Philadelphia:2005