Vaikų intensyviosios terapijos pagrindai

Kodas
KMU380
Studijų kryptis
Medicina
Studijų tipas
Stacionarios
Apimtis valandomis
36val.
Apimtis kreditais
1.50
Išduodamas pažymėjimas
taip
Skirtas
vaikų ligų gyd.
vaikų intensyviosios terapijos gyd.
šeimos gydytojams
gyd. anesteziologams reanimatologams
Kaina asmeniui
216.00Eur
Programą teikiantis darbuotojas
Prof. dr. R. Kėvalas
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Šokas,etiologija,patogenezė,diagnostika, skubi specializuota pagalba. Greitas kardiopulmoninės būklės įvertinimas 2.00 val.
Vaikų homeostazės ypatumai.Vandens elektrolitų,šarmų rūgščių pusiausvyros sutrikimai.Fiziologinis skysčių poreikis. Rechidracija. 2.00 val.
Ūmus kvėpavimo nepakankamumas ir pagrindinės vaikų ligos sukeliančios kvėpavimo nepakankamumą. 4.00 val.
Skubi pagalba įvairių kritinių būklių metu. 3.00 val.
Sepsis pediatrijoje.Diagnostika, skubi specializuota pagalba. Racionali antibiotikų terapija grėsmingų būklių metu. 3.00 val.
Vaikų apsinuodijimai. Pagrindinės narkotinės medžiagos. 2.00 val.
Karščiavimas. 2.00 val.
Skubios pagalbos teikimo principai vaikų priėmimo skyriuje. 2.00 val.
Bazinis gyvybės palaikymas. Kūdikių ir vaikų gaivinimas. 2.00 val.
Ūmūs širdies ritmo sutrikimai. Ūmus kardialinis nepakankamumas. 2.00 val.
Viso valandų
24.00
Kurso programos temų aprašymas

1. „Šokas.,etiologija,patogenezė,diagnostika,
skubi specializuota pagalba. Greitas kardiopulmoninės būklės įvertinimas“. Kalbama apie KN tipus, diagnostiką, gydymą. Aptariama šiuolaikinė šoko samprata, dažniausi šoko tipai vaikų amžiuje, greitas kardiopulmoninės būklės įvertinimas ir skubi specializuota pagalba.

2. „Vaikų homeostazės ypatumai.Vandens elektrolitų,šarmų rūgščių pusiausvyros sutrikimai.Fiziologinis skysčių poreikis. Rechidracija“.
Aptariama vandens – elektrolitų, šarmų – rugščių apykaitos ypatumai, dažniausiai pasitaikantys sutrikimo tipai, galima greita korekcija. Taip pat kalbama apie infūzoterapijos pagrindinius principus pediatrijoje.

3. „Ūmus kvėpavimo nepakankamumas ir pagrindinės vaikų ligos sukeliančios kvėpavimo nepakankamumą“.
Kalbama apie dažniausias vaikų kvėpavimo takų ligas, kurios sukelia kvėpavimo nepakankamumą. Atkreipiant dėmesį į greitą būklės įvertinimą ir skubią pagalbą.

4. „Skubi pagalba įvairių kritinių būklių metu“.
Kalbama apie skubią ir racionalią pagalbą šių būklių metu: apsinuodijimai, nudegimai, galvos traumos, politraumos, ūmus kraujavimas alerginės reakcijos, skendimas.

5. „Sepsis pediatrijoje.Diagnostika, skubi specializuota pagalba. Racionali antibiotikų terapija grėsmingų būklių metu“.
Paskaitoje pristatoma šiuolaikinė sepsio samprata, terminologija, diagnostika ir gydymas.

6. „Vaikų apsinuodijimai. Pagrindinės narkotinės medžiagos“.
Pristatoma pagrindiniai apsinuodijimų gydymo principai ir šiuo metu tampanti rimta narkomanijos problema.

7. „Karščiavimas“.
Kalbama apie taktiką karščiavimo be židinio metu, ištyrimo ir gydymo protokolą kūdikiams ir vaikams iki 5 m. amžiaus.

8. „Skubios pagalbos teikimo principai vaikų priėmimo skyriuje“
Pristatoma šiuolaikinė skubios pagalbos koncepcija vaikų priėmimo skyriuje, apžvelgiama pagrindinės rūšiavimo medotikos, būtinosios pagalbos apimtys.
9. „Bazinis gyvybės palaikymas. Kūdikių ir vaikų gaivinimas“.
Pristatoma naujausios gaivinimos metodikos, bei kalbama apie kūdikių ir vaikų gaivinimo standartus, specializuotą gaivinimą, gaivinimo komandos konsepciją.

10. „Ūmūs širdies ritmo sutrikimai. Ūmus kardialinis nepakankamumas“.
Paskaitoje pristatoma dažniausiai pasitaikantys širdies ritmo sutrikimai vaikams, sąlygojantys kardialinį nepakankamumą. Taip pat kalbama ir apie kitas kardialinio nepakankamumo priežastis.

Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Vaidotas.Gurskis 4 2
Dovile.Grinkeviciute 5 2
Algirdas Dagys 4 2
Rimantas Kėvalas 15 4
Tobulinimosi kurso pabaiga (atsiskaitymo forma, teorinių žinių ir praktinių gebėjimų įvertinimo tvarka)

Žinių vertinimas vyksta kurso pabaigoje raštu.

Atvykstant reikia turėti

Turėti medicininį chalatą

Papildoma informacija

Pateikti šiuolaikines žinias apie vaikų intensyviosios terapijos pagrindus.

Literatūra

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro Įsakymas “Dėl gaivinimo standartų patvirtinimo” 2011 m. rugpjūčio 31 d. Nr. V-822, Vilnius, prieiga per internetą http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=405743&p_query=…
2. Dominique Biarent, Robert Bingham, et al. European Resuscitation. Council Guidelines for Resuscitation 2010 Section 6. Paediatric life support. Resuscitation 81 (2010) 1364–1388 PII: S0300-9572(10)00438-7 doi:10.1016/j.resuscitation.2010.08.012
3. Berg MD, Schexnayder SM, Chameides L, Terry M, Donoghue A, Hickey RW, Berg RA, Sutton RM, Hazinski MF. Part 13: pediatric basic life support: 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation. 2010;122(suppl 3):S862–S875.

4. Fleisher GR, Ludwig S. Textbook of Pediatric Emergency Medicine, 4th edition. Lippincott Williams&Wilkins, 2000.

5. William T. Zempsky, Joseph P. Cravero and Committee on Pediatric Emergency Medicine, and Section on Anesthesiology and Pain Medicine Pediatrics 2004;114;1348-1356, http://www.pediatrics.org/cgi/content/full/114/5/1348
6. V.Žilinskaitė, R.Kėvalas, V.Radžiūnienė, V.Gurskis. Pagalba Karščiuojančiam vaikui.INDIGO print;2012.Rekomendacijos.
7. Rogers M.C., Nichols D.G, Textbook of Pediatric Intensive Care, 3rd edition, 1996, Williams&Wilkins, 97, 731 – 52.
8. Fleisher G.R., Ludwig S. Textbook of Pediatric Emergency Medicine, 4th edition, 2000, Lippincott Williams&Wilkins, p. 553 – 64.
9. Chameides L, Hazinski M.F. Specializuota Skubi Pagalba Vaikams, 1998, American Heart Association.
10. Kėvalas R., Vaikų urgentinių būklių diagnostika ir gydymas, 2010, Indigo print, p.
11. Kėvalas R., Urgentika pediatrijoje“ 2015, Indigo print, p.
12. Crisp S., Rainbow J. Emergencies in Paediatrics and Neonatology. Oxford: Oxford University Press, 2010.
13. Brennan P.O., Berry K., Powell C., Pusic M.V. Handbook of Pediatric Emergency Medicine. Oxford: BIOS Scientific Publishers Ltd., 2003.