Onkourologija

Kodas
KMU358
Studijų kryptis
Medicina
Vykdymo būdas
Nenuotolinis (asmeniui dalyvaujant fiziškai)
Apimtis valandomis
72val.
Skirtas
šeimos gydytojams
gyd. chirurgams
gyd. urologams
Kaina asmeniui
504.00Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Programą teikiantis darbuotojas
Doc. M.Jievaltas
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
1.Paskaita - Onkourologija, epidemiologiniai duomenys bei sergamumas Vakaruose, Rytuose bei Lietuvoje. 2.00 val.
2.Paskaita - Inkstų vėžys: epidemiologija, rizikos faktoriai, diagnostika, klasifikacija. 2.00 val.
3.Paskaita - Inkstų vėžys: gydymo būdai, jų klinikiniai rezultatai, išgyvenamumo rodikliai. 2.00 val.
4.Paskaita - Šlapimo pūslės vėžys: rizikos faktoriai, epidemiologija, diagnostika, klasifikacija, 2.00 val.
5.Paskaita - Paviršinio šlapimo pūslės vėžio gydymo būdai bei jų klinikiniai rezultatai, išgyvenamumo rodikliai. 2.00 val.
6.Paskaita - Invazinio šlapimo pūslės vėžio gydymas, klinikiniai rezultatai , išgyvenamumo rodikliai. 2.00 val.
7.Paskaita - Prostatos vėžys: epidemiologija, diagnostika, klasifikacija, prognostiniai- rizikos veiksniai 2.00 val.
8.Paskaita - Prostatos vėžio chirurginis gydymas 2.00 val.
9.Paskaita - Prostatos vėžio radioterapija, hormonoterapija 2.00 val.
10.Paskaita - Sėklidžių vėžys:epidemiologija, diagnostika, gydymas, išgyvenamumo rodikliai 2.00 val.
11.Paskaita - Varpos vėžys; diagnostika ir gydymas 2.00 val.
1.Seminaras - Inkstų vėžys: diagnostikos metodai, klasifikacija, klinikinių atvejų pristatymas, rezultatų apžvalga, darbas operacinėje 2.00 val.
2.Seminaras - Inkstų vėžys: gydymo būdai, atvejų demonstracija, darbas operacinėje 2.00 val.
3.Seminaras - Šlapimo pūslės vėžys: diagnostikos metodai, jų vertė, diagnostikos tikslai, atvejų pristatymas, darbas operacinėje 2.00 val.
4.Seminaras - Paviršinio šlapimo pūslės vėžio gydymas: gydymo metodai, atvejų demonstracija, darbas operacinėje 2.00 val.
5.Seminaras - Invazinio šlapimo pūslės vėžio gydymas; operacinių metodų apžvalga, klinikinių atvejų demonstracija, darbas operacinėje 2.00 val.
6.Seminaras - Prostatos vėžio diagnostika, diagnostinių metodų apžvalga,klinikinių atvejų bei pacientų demonstracijos 2.00 val.
7.Seminaras - Prostatos vėžio radioterapija ir hormonoterapija- gydymo schemų bei taktikos apžvalga, radioterapijos būdų bei įrangos demonstracija. 2.00 val.
8.Seminaras - Sėklidžių vėžys: diagnostikos metodai bei gydymas, atvejų demonstravimas darbas operacinėje 2.00 val.
9.Seminaras - Varpos vėžys: diagnostika bei gydymas, atvejų demonstravimas, darbas operacinėje 2.00 val.
12.Paskaita - Laparoskopinių operacijų galimybės,indikacijos,metodika 2.00 val.
13.Paskaita - Onko proceso pažeistų šlapimtakių stentavimas 2.00 val.
1.Praktiniai užsiėmimai - Supažindinimas su laparoskopinės chirurgijos instrumentais,aparatūra.Darbo saugos taisyklės. 2.00 val.
2.Praktiniai užsiėmimai - Prostatos vėžio chirurginis gydymas: darbas operacinėje 2.00 val.
3.Praktiniai užsiėmimai - Prostatos biopsijos. Paciento paruošimas, atlikimo technika 2.00 val.
4.Praktiniai užsiėmimai - Šlapimo pūslės auglių transuretrinės rezekcijos metodika 2.00 val.
5.Praktiniai užsiėmimai - Laparoskopinės prostatektomijos atlikimo technika 2.00 val.
6. Praktiniai užsiėmimai - Laparoskopinės nefrektomijos atlikimo technika 2.00 val.
7.Praktiniai užsiėmimai - Ligonių,operuotų transuretriškai,aptarimas 2.00 val.
8.Praktiniai užsiėmimai - Inkstų vėžys: gydymo būdai, darbas operacinėje 2.00 val.
9.Praktiniai užsiėmimai - Sėklidžių vėžys: atvejų demonstravimas, darbas operacinėje 2.00 val.
10.Praktiniai užsiėmimai - Varpos vėžys: atvejų demonstravimas, darbas operacinėje 2.00 val.
Įskaita 2.00 val.
Mokymo(si) metodai
Paskaitos, seminarai, praktiniai užsiėmimai
Viso valandų
66.00
Programos tikslai
Gerinti gydytojų, susiduriančių su onkourologiniais pacientais, teorinį bei praktikinį pasirengimą.
Programos aprašymas (santrauka)

Programos uždaviniai:
1. Supažindinti su naujausiais inkstų vėžio diagnostikos ir gydymo metodais bei jų efektyvumo rodikliais.
2. Supažindinti su naujausiais šlapimo pūslės vėžio diagnostikos ir gydymo metodais bei jų efektyvumo rodikliais.
3. Supažindinti su naujausiais prostatos vėžio diagnostikos ir gydymo metodais bei jų efektyvumo rodikliais.
4. Supažindinti su sėklidžių bei varpos vėžio naujausiais diagnostikos bei gydymo metodais bei jų efektyvumo rodikliais.
Aktualumas:
Onkologinės ligos, jų diagnostika bei gydymas urologijoje sudaro ženklią dalį kasdieninio darbo. Sergamumas prostatos vėžiu vyrų tarpe 2003 metais Lietuvoje buvo didžiausias- tai lokalizacija Nr.1. Taigi šie ligoniai yra kasdienis mūsų rūpestis. Naujos technologijos, naujieji medikamentai leidžia vis daugiau vėžio atvejų diagnozuoti ankstyvosiose stadijose bei taikyti radikalų gydymą. Antra vertus beveik visos vėžio lokalizacijos onkourologijoje gali būti gydomos chirurgiškai, radioterapija, chemoterapija, ar imunoterapija. Taigi gydymas dažnai reikalauja kelių specialistų bendrųjų pastangų: komandoje dirba ir urologai, ir radiologai, ir chemoterapeutai, ir morfologai. Taigi vis atsiranda naujos kombinuoto gydymo schemos, kurių efektyvumas yra didėjantis. Visa ši sritis labai dinamiška, gana sparčiai besikeičianti, todėl reikalaujanti vis atnaujinti turimas žinias.

Klausytojų sk. (nuo)
1
Klausytojų sk. (iki)
5
Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Stasys Auškalnis 8 4
Darius Trumbeckas 8 8
Mindaugas Jievaltas 22 16
Daimantas Milonas 16 10
Aivaras Jonas Matjošaitis 12 12
Ramūnas Mickevičius 6 8
Praktiniai gebėjimai, jų įsisavinimas, reikalingų savarankiškai atlikti manipuliacijų skaičius

Kursui pasibaigus gydytojai urologai gebės: gebės diagnozuoti onkourologinius susirgimus,gebės atrinkti pacientus, kurių gydymui gali būti taikomos visos pagrindinės chirurginės intervencijos(endourologinės, laparoskopinės, atviros), mokės operacinę techniką ir žinos galimas komplikacijas.Taip pat bus supažindinti su pooperacinės priežiūros ypatumais.

Atvykstant reikia turėti

Turėti medicininį chalatą

Papildoma informacija

Gerinti gydytojų, susiduriančių su onkourologiniais pacientais, teorinį bei praktikinį pasirengimą.

Literatūra

1. EAU Guidelines, edition presented at the 28th EAU Annual Congress, Milan 2013. ISBN 978-90-79754-70-0.
2. Alan J. Wein MD PhD, Louis R. Kavoussi MD, Andrew C. Novick MD, Alan W. Partin MD PhD, Craig A. Peters MD. “Campbell-Walsh Urology: 10th Edition” 2011; ISBN-10: 1416069119
3. Vinod H. Nargund, Derek Raghavan, Howard M. Sandler, Urological Oncology; November 7, 2007, ISBN-10: 1846283876; ISBN-13: 978-1846283871, 2008
4. Steven C. Campbell , Brian I. Rini; Renal Cell Carcinoma: Clinical Management (Current Clinical Urology); 2012 09 26; ISBN-10: 1627030611
5. Urologijos vadovas, N. Bullock, A. Doble, W. Turner, P. Cuckow; Vaistų žinios , 2008; ISBN: 9789955884200
6. Inkstų vėžys, M. Jievaltas; KMU leidykla , 2006; ISBN: 9955150718
7. Mark Soloway, Adrienne Carmack, Saad Khoury; Bladder Tumors 2004,ISBN:0-9546956-4-X
8. Antonio Carlos L.Pompeo, Chris F.Heyns, Paul Abrams; Penile Cancer 2008, ISBN:978-0-620-44542-9